Інформатика (ВТ)

Параметри специализациї

ОКРБакалавр (на базі ПЗСО)
Галузі знань12 Інформаційні технології
Спеціальність122 Комп’ютерні науки
Код освітньої програми122
Форми навчання та джерела фінансування
 • Денна (бюджет)
 • Денна (контракт)
 • Заочна
ФакультетФакультет Інформаційних технологій (ФІТ)
Списки рекомендованих

Правила прийому

ЗНО
Обов'язковіНа вибір абітурієнта
 • *Українська мова і література (0.20)
 • Математика (0.40)
 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (0.30)
 • Фізика (0.30)
* Тільки для вступу на контрактну форму навчання.
* Коефіцієнт.
Інші коефіцієнти
 • Вага атестату про ПЗСО 0.10
Кафедра «Інформатики» проводить підготовку в області інформаційних технологій по двом спеціальностям –«Інформатика»  Спеціальність «Інформатика» відноситься до галузі знань: 12 – Інформаційні технології. Спеціальність підготовки бакалаврів – 122 – Інформатика.
Інформатика – комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти розробки, проектування, створення електронних систем збору, зберігання і переробки інформації з метою управління складними наукомісткими процесами в техніко-економічних, екологічних і соціальних системах. Термін «інформатика» виникла близько сорока років тому у Франції. В англомовних країнах еквівалентом «інформатики» є “Computer science» (комп’ютерні науки), що призвело до серйозної плутанини в українській термінології, в якій присутні обидва найменування однієї і тієї ж наукової області. Об’єкт діяльності випускників-бакалаврів за спеціальністю «Інформатика»: процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки, навчання інформатиці в навчальних закладах різних рівнів акредитації. Кваліфікація випускників-бакалаврів (відповідно до Класифікатора професій ДК 003: 2010): 3121 – фахівець з інформаційних технологій (інформаційні технології-область науки, техніки і виробництва, що охоплює дослідження теоретичних і методичних основ, розробку і створення технологій інформаційної індустрії, пов’язаних із збиранням, виробництвом, обробкою, передачею, розповсюдженням, зберіганням, експлуатацією, поданням, використанням , захистом різних видів інформації). Студентами напрямку «Інформатика» вивчаються цілий ряд спеціальних дисциплін, у тому числі:
 • програмування на сучасних мовах (C++,C#, Java, PHP, Python і ін.);
 • технологія проектування, розробки, сертифікації й тестування програм і інформаційних систем;
 • архітектура обчислювальних систем;
 • адміністрування комп’ютерних мереж;
 • бази даних і інформаційні системи;
 • захист інформації;
 • інформаційні системи й мережі;
 • Unix-подібні ОС;
 • обробка зображень і мультимедіа;
 • операційні системи й системне програмування;
 • організація й обробка електронної інформації;
 • паралельні й розподілені обчислення;
 • нейронні мережі й нейромережові технології;
 • теорія нечітких множин у моделях управління й штучного інтелекту;
 • платформи корпоративних інформаційних систем;
 • програмування й підтримка Web-Застосувань;
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи.
Дипломовані випускники спеціальності «Інформатика» можуть застосовувати свої знання в таких сферах професійної діяльності, як:
 • бізнес (розробка, обслуговування, адміністрування корпоративних мереж і інформаційних систем);
 • проектування, обслуговування й адміністрування баз даних і знань;
 • розробка Інтернет-Застосувань, «хмарних» застосувань і сервісів;
 • розробка застосувань для мобільних пристроїв;
 • проектування й адміністрування локальних мереж і мереж для Інтернет;
 • наука (робота в науково-дослідному центрі, інституті, у ВНЗ);
 • освіта (викладання в навчальних закладах різного рівня).
За час навчання студенти проходять усебічну комп’ютерну підготовку за допомогою новітніх операційних систем, мов і передових технологій професійного програмування, систем управління базами даних, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління, систем штучного інтелекту і іншого. Спеціальність «Інформатика» має універсальність, немає такої сфери діяльності, у якій випускники кафедри не мали б можливості виявити свої професійні якості, майстерність і отримані знання.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

22:11
20/06/2018
Непарний тиждень