Соціальна робота (СР)

Параметри специализациї

ОКРБакалавр (на базі ПЗСО)
Галузі знань23 Соціальна робота
Спеціальність231 Соціальна робота
Код освітньої програми231
Форми навчання та джерела фінансування
 • Денна (бюджет)
 • Денна (контракт)
 • Дистанційна
 • Заочна
ФакультетСоціально-гуманітарний факультет (СГф)

Правила прийому

ЗНО
Обов'язковіНа вибір абітурієнта
 • *Українська мова і література (0.30)
 • Історія України (0.30)
 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (0.30)
 • Математика (0.30)
* Тільки для вступу на контрактну форму навчання.
* Коефіцієнт.
Інші коефіцієнти
 • Вага атестату про ПЗСО 0.10

Соціальна робота (СР-БМ)

Кафедра социологіології та соціальної роботи проводить підготовку за спеціальністю 231 "Соціальна робота"

Сучасний соціальний працівник - це фахівець в галузі соціальної сфери, яка добре розбирається в соціальних, правових, моральних і психологічних основах життєдіяльності людей, здатний надати їм професійну допомогу.

Соціальний працівник повинен знати:

 • теоретичні та методологічні основи соціальної роботи;
 • законодавчі основи соціального захисту населення.
 • вітчизняний і зарубіжний досвід організації соціальної допомоги населенню;
 • психологію людини і спілкування з клієнтами соціальної служби;
 • історичні традиції розвитку соціальної сфери;

Сфера діяльності соціальних працівників:

 • державні органи соціального управління і планування; виконавчі комітети по соціальному розвитку; Управління праці та соціального розвитку;
 • центри соціального обслуговування, центри соціальної допомоги, центри соціально-психологічної реабілітації та адаптації для інвалідів, громадян похилого віку, молоді, дітей, сиріт і т.д.
 • служби соціального розвитку на підприємствах, відділи соціальної допомоги на підприємствах різних форм власності;
 • служби соціальної допомоги в дитячих установах, школах-інтернатах, притулках для сиріт, місцях позбавлення волі;
 • служби зайнятості, пенсійні фонди, відділи соціального страхування, профспілкові організації.

Студенти соціальної роботи вивчають такі дисципліни:

Цикл дисциплін соціальної роботи:

 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • технологія соціальної роботи;
 • соціальна робота з різними групами;
 • спецслужби в соціальній роботі;
 • технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах;
 • менеджмент соціального забезпечення;
 • правове регулювання в соціальній сфері

Психологічний цикл дисциплін:

 • психологія; психологія особистості;
 • соціальна психологія; вікова психологія;
 • основи психодіагностики і псіхоконсультаціі;
 • Психореабілітація фахівців соціальної роботи;
 • психологія праці.

Педагогічний цикл дисциплін:

 • педагогіка;
 • соціальна педагогіка,
 • професійна педагогіка;
 

Посади, які зможе займати фахівець соціальної роботи:

 • вихователь-методист;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • експерт умов праці;
 • педагог-соціальний;
 • практичний психолог;
 • фахівець соціальної допомоги на дому;
 • фахівець соціальної роботи;
 • спеціаліст відділу субсидій;
 • фахівець пенсійного фонду;
 • спеціаліст центру зайнятості населення.
 

Современный социальный работник – это специалист в области социальной сферы, глубоко разбирающийся в социальных, правовых, нравственных и психологических основах жизнедеятельности людей, способный оказать им профессиональную помощь. Социальный работник должен знать:

 • теоретические и методологические основы социальной работы;
 • законодательные основы социальной защиты населения.
 • отечественный и зарубежный опыт организации социальной помощи населению;
 • психологию человека и общения с клиентами социальной службы;
 • исторические традиции развития социальной сферы;

Сфера деятельности социальных работников:

 • государственные органы социального управления и планирования; исполнительные комитеты по социальному развитию; Управление труда и социального развития;
 • центры социального обслуживания, центры социальной помощи, центры социально-психологической реабилитации и адаптации для инвалидов, пожилых граждан, молодежи, детей, сирот и т.д.
 • службы социального развития на предприятиях, отделы социальной помощи на предприятиях различных форм собственности;
 • службы социальной помощи в детских учреждениях, школах-интернатах, приютах для сирот, местах лишения свободы;
 • службы занятости, пенсионные фонды, отделы социального страхования, профсоюзные организации.

Студенты социальной работы изучают следующие дисциплины: Цикл дисциплин социальной работы: социология; социальная работа; технология социальной работы; социальная работа с разными группами; спецслужбы в социальной работе; технология социальной работы в зарубежных странах; менеджмент социального обеспечения; правовое регулирование в социальной сфере Психологический цикл дисциплин: психология; психология личности; социальная психология; возрастная психология; основы психодиагностики и психоконсультации; психореабилитация специалистов социальной работы; психология труда. Педагогический цикл дисциплин: педагогика; социальная педагогика, профессиональная педагогика;

Должности, которые сможет занимать специалист социальной работы:

 • воспитатель-методист;
 • эксперт по регулированию социально-трудовых отношений;
 • эксперт условий труда;
 • педагог-социальный;
 • практический психолог;
 • специалист социальной помощи на дому;
 • специалист социальной работы;
 • специалист отдела субсидий;
 • специалист пенсионного фонда;
 • специалист центра занятости населения.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

22:08
20/06/2018
Непарний тиждень