Професійна освіта (Будівництво)

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Кваліфікація освіти – бакалавр з професійної освіти.

ДВНЗ "ПДТУ" > Освітні програми > Факультет Машинобудування та зварювання > Професійна освіта (Будівництво)
 Переклади:
 • Українська
359

Параметри специализациї

ОКР Бакалавр (на базі ПЗСО)
Галузі знань 01 Освіта
Спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво)
Код освітньої програми 015
Форми навчання та джерела фінансування
 • Денна (бюджет)
 • Денна (контракт)
 • Заочна
Факультет Факультет Машинобудування та зварювання (ФМЗ)
Списки рекомендованих
Список зарахованих
Методичні матеріали

  Правила прийому

  ЗНО
  Обов'язкові На вибір абітурієнта
  • *Українська мова і література (0.30)
  • Математика (0.30)
  • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (0.30)
  • Фізика (0.30)
  * Тільки для вступу на контрактну форму навчання.
  * Коефіцієнт.
  Інші коефіцієнти
  • Вага атестату про ПЗСО 0.05
  • Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів 0.05

  Кафедра, що випускає: Кафедра будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

  Освітня програма: переглянути  

  Загальні характеристики

  Придатність до працевлаштування

  Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

  • 33 – Фахівці в галузі освіти;
  • 31 – Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки;
  • 333 – Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти:
  • 334 – Інші фахівці в галузі освіти;
  • 3330 – Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти [+]

  Професійні назви роботи: інженер-будівельник, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер проектувальник об’єктів промислового і цивільного будівництва, інженер дослідник ПЕБ, викладач спец, дисциплін, робота над проектною документацією архітектурно-будівельного виробництва.

  У складі проектної групи під керівництвом архітектора -автора проекту розробляється пакет робочих креслень, з деталізацією окремих вузлів та деталей. Професійний профіль – архітектор Розробляє архітектурно-планувальне вирішення середовища, будівель і споруд, здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro». «AutoCAD») та макет об’єкту, розробляє окремі вузли та архітектурні деталі. Створює тривимірні ескізи та віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD»), виконує на її основі основні креслення і види, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку. Професійний профіль – технік-архітектор районного або міського управління архітектури Готує вихідні дані для складання завдань на проектування будівель і споруд, організовує обстеження передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність геодезичних та геологічних досліджень. Формує пакет документів, які містять необхідну інформацію для організації процесу архітектурного проектування. Координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітну документацію.

  Подальше навчання

  Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

  Перелік компонентіа освітньої програми

  Обов’язкові компоненти

  • Ділова українська мова
  • Іноземна мова
  • Історія і культура України
  • Філософія
  • Виша математика (загальний курс)
  • Економіка підприємства та організація виробництва
  • Електротехніка та електроніка
  • Інформатика, обчислювальна техніка та програмування
  • Нарнсна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
  • Опір матеріалів
  • Теоретична механіка
  • Фізика
  • Хімія
  • Безпека життєдіяльності і цівільний захист
  • Вступ до фаху
  • Вікова та педагогічна психологія
  • Архітектура будівель та споруд
  • Залізобетонні та кам яні конструкції
  • Інженерна геодезія
  • Прикладна теорія пружності та пластичності
  • Теорія та історія педагогіки
  • Науков-дослідна робота студента (НДРС)
  • Основи охорони праці
  • Будівельна механіка
  • Будівельні машини та механізми з елементами ДМ та М
  • Економіка будівництва
  • Механіка грунтів, підвалини та фундаменти

  Вибіркові компоненти

  • Правознавство
  • Соціологія та політологія
  • Фізичне виховання
  • Професійна педагогіка
  • Економічна теорія
  • Основи екології

  Вибірковий блок 1

  • Водопостачання та каналізація
  • Технічні засоби навчання
  • Історія будівельної техніки
  • Основи організації будівельного виробництва та менеджмент
  • Зварювання у будівництві
  • САПР у будівництві
  • Конструкції з дерева та пластмаси
  • Металеві конструкції
  • Будівельні матеріали та вироби
  • Технологія будівельних процесів
  • Сучасні методи розрахунків в опору матеріалів
  • Метрологія, стандартизація та випробування в будівництві
  • Тепло-, газопостачання та вентиляція
  • Методика професійного навчання
  • Психологія праці
  • Інженерна геологія

  Вибірковий блок 2

  • Інженерні вишукування, підготовка і захист території
  • Метати і зварювання у будівництві
  • Планування міст і транспорт
  • Будівельні конструкції
  • Будівельні норми України
  • Спецкурс (ЗБК та МК)
  • Полімери в будівництві
  • Новітні технології у зварюванні для будівництва
  • Підсилення і реконструкція споруд
  • Захист будівельних конструкцій від корозії
  • Діагностика технічного стану будівель та споруд
  • Підсилення будівельних конструкцій
  • Утримання, ремонт та обслуговування міських територій
  • Обстеження, випробування і експлуатація будівельних конструкцій
  • Садово-паркове та ландшафтне будівництво
  • Моделювання технічних та соціально-економічних систем

  Практична підготовка

  • Виробнича практика
  • Навчальна практика
  Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
  Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

  Повідомити про помилку