Публікація у збірнику «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»

 • 247
 • 2017/09/19
Начало мероприятия: 2017-10-20
Конец мероприятия: 2017-10-20
Организатор: «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»
Место проведения: -

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 21878-11778ПР від 18.01.2016 року) – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.).

ISSN: 1815-3070 Online ISSN: 2308-0019

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»:

 • Genamics JournalSeek (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)
 • the WorldCat Knowledge Base
 • ULRICHSWEBTM Global Serials Directory
 • Google Scholar
 • Journal Rate (Canada)
 • Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32)
 • ResearchBib
 • Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)
 • Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)
 • Directory of Open Access Repositories
 • The Runking Web of World Repositories
 • Реферативна база даних «Україніка наукова»
 • Електронні архіви України ELibUkr
 • Український реферативний журнал «Джерело»

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу. Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо у дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

Просимо надсилати матеріали до 20 жовтня 2016 року.

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» українською, російською, англійською, польською, болгарською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 3 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків із пробілами). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно.

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: innabohdanova@gmail.com).

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати Богдановій Інні Володимирівні на адресу: innabohdanova@gmail.com (тема: Лінгвістичні студії).

Тел. для довідок: веб-редактор – +38 095 409 08 79 – Данилюк Ілля Григорович; відповідальний секретар – +38 095 632 85 49 – Богданова Інна Володимирівна.

Переглянути детальніше у файлі
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

17:27
21/06/2018
Непарний тиждень
6 пара