ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Категорія: Інновації

ДВНЗ "ПДТУ" > Інновації

Розвиток наукових основ та розробка функціональних сплавів для експлуатації в умовах ударно-абразивного зношування в корозійно-активних середовищах

(науковий керівник – Ткаченко Ф.К., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розвиток наукових принципів легування сплавів для забезпечення високої стійкості до ударно-абразивно-корозійного зношування з наступною розробкою нових функціональних металевих матеріалів, призначених для використання в умовах поєднання ударно-абразивного зношування з агресивною дією водяних корозійно-активних розчинів технологічного призначення. Показано, що вирішальний вплив на опір зносу справляє […]

Розробка наукових і технологічних основ одержання активованих шлаків із вторинної сировини для чорної металургії

(науковий керівник – Троцан А.І., д-р техн. наук, проф.) Розроблено основні положення сучасної теорії металургійних шлаків, які полягають у тому, що металургійні шлаки в рідкому стані є асоціантами певного складу, існуючими у заданому температурному інтервалі; структурно-хімічний стан металургійних шлаків можна визначити на полігональних діаграмах станів у всьому інтервалі концентрацій твердих і рідких вихідних компонентів. Отримані […]

Розробка наукових основ і принципів керування активністю нанокаталізаторів та дослідження нових каталітичних систем

(науковий керівник – Гранкін В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.) На сьогоднішній день більш 80 % процесів органічного синтезу і нафтохімії є процесами з використанням гетерогенних каталізаторів, а з урахуванням обсягу виробленої продукції кількість каталітичних процесів перевищує 95 %. Сучасні нанокаталізатори дозволяють проводити процеси зі швидкістю, більшою на порядки, що дає можливість різко підвищити продуктивність діючих […]

Визначення елементарних стадій взаємодії атомних часток з поверхнею та розробка «атомного зонду» для діагностики поверхні

(науковий керівник – Гранкін В.П., д-р фіз.- мат. наук, проф.) Мета НДР – дослідження взаємодії атомних часток теплової енергії з поверхнею твердих тіл, у тому числі з системою квантових центрів з локалізованими електронами і наноточок, побудова механізмів електронного збудження поверхні, а також розробка нових принципів визначення заповнення поверхні атомами у відносних одиницях (з чутливістю до […]

Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+