ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Категорія: Найбільш ефективні науково-технічні розробки

ДВНЗ "ПДТУ" > Інновації > Найбільш ефективні науково-технічні розробки

Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»

(наукові керівники – Дяченко  М.Д., к. т. н., доц., Бурлака В.В. – к.т.н., доц.) Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон» (АСУЗО «Циклон») – це програмно-апаратний комплекс, призначений  для  централізованого  цілодобового управління апаратурою зовнішнього освітлення міста або крупного підприємства, збору діагностичної інформації про поточний режим роботи і стан апаратури, контролю енергоспоживання, запобігання аварійним ситуаціям. АСУЗО […]

Ресурсозберігаючі способи поверхневого зміцнення металовиробів

(науковий керівник – Чейлях  О.П., д.т.н., проф.) Розроблено нові наукоємні способи та технології поверхневого зміцнення металевих виробів зі сталей та чавунів, які дозволяють отримувати поверхневі метастабільні фазово-структурні модифікації. Реалізовано ефект самоорганізації структури та самозміцнення поверхневого шару безпосередньо у процесі випробувань та експлуатації металовиробів за рахунок введення в дію прихованих внутрішніх ресурсів самого матеріалу, чим забезпечено […]

Система опалювання мартенівських печей

(науковий керівник – Сущенко А.В., к.т.н., доцент) Метою роботи є розробка нових методів опалювання мартенівських печей, у т.ч. конструкції опалювальних пристроїв і режимів подачі енергоносіїв до робочого простору агрегату. Розроблено нову конструкцію пальника з двоступінчатим розпилюванням мазуту природним газом, систему подачі і регулювання витрат природного газу і кисню та способи опалення мартенівської печі, чим забезпечуються мінімальні […]

Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(наукові керівники – Бурлака В.В., к.т.н., Гулаков С. В., д.т.н., проф.) Метою роботи є розробка нових джерел живлення з безпосереднім перетворенням електричної енергії на підвищеній частоті без проміжного перетворення трифазної системи напруг в постійну. Цей принцип забезпечує підвищення ККД на 2-3 % за рахунок двократного зниження втрат електроенергії в силових напівпровідникових компонентах. Використання джерел живлення […]

Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+