Категорія: Прес-центр

ДВНЗ "ПДТУ" > Прес-центр

Комплекс технічних рішень з вдосконалення дуттьового і шлакового режимів, покращення теплового балансу і розширення технологічних можливостей конвертерної плавки включає:

кисневу фурму з надзвуковими соплами нової конструкції, яка забезпечує максимально можливе використання потенційної енергії кисневого потоку на перемішування конвертерної ванни, розширений діапазон регулювання (оптимальних затрат кисню) та підвищену стійкість до ерозійного зношування вихідних ділянок сопел. Використання фурми в конвертерному цеху ВАТ «ММК ім. Ілліча» дозволило: покращити процес шлакоутворення, збільшити ступінь асиміляції вапна шлаком, покращити керованість […]

Спосіб агломерації руд і концентратів з використанням дрібнодисперсних шламів

– до агломераційної шихти вводять дрібнодисперсний шлам у вигляді брикетів з наступним їх дробінням до фракцій величиною 1,6- 8 мм. За рахунок введення шламових гранул, що виконують функцію центрів огрудкування (дрібні частинки накочуються на них), поліпшується газопроникність, що збільшує просмоктування повітря і швидкість спікання. В результаті підвищуються продуктивність агломераційної установки і якість огрудкованої шихти. Спосіб […]

Енергозберігаючі технології нагріву доменного дуття у воздухонагревателях без застосування природного газу – реалізуються шляхом попереднього нагріву повітря і доменного газу перед подачеюдо камери горіння повітронагрівачів (ПН) і за рахунок зменшення виходу димових газів. Застосовуються наступні технології нагріву ВН

Попередній нагрів повітря на горіння до 150 – 250 0С теплом димових газів, що відходять, в рекуперативному теплообміннику. Є позитивний досвід застосування такої технології у ВАТ «МК «Запоріжсталь». Збагачення повітря на горіння киснем. Подача частини гарячого дуття в камеру горіння ВН. Попередній нагрів повітря на горіння до 400 – 450 0С у двох регенеративних нагрівачах […]

Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу газу з вдуванням до доменної печі гарячого дуття зі змістом кисню нижче атмосферного

Ефективна тимчасова енергозберігаюча технологія, що значно знижує економічні втрати (до впровадження пиловугільного палива на металургійних підприємствах). Дозволяє зберегти температуру дуття 1000 °С за відсутністю природного газу, понизити перевитрату коксу на 60-80 кг/т чавуну, не призводячи до подальшого зниження продуктивності доменної печі. Зниження змісту кисню нижче 21 % досягається за рахунок введення до дуття технічного азоту, […]

Технологія доменної плавки з розпилюванням води в потоці гарячого дуття в умовах скорочення або відсутності природного газу

Розроблені способи введення вуглеводновмісних добавок, що дозволяють істотно змінювати технологію виплавки чавуну, додавати до дуття декілька реагентів одночасно або тільки один, а також подавати до печей тільки нагріте атмосферне повітря. Проведено дослідно-промислові плавки зі зміною концентрації добавок в гарячому дутті доменних печей. Показано, що запропонована технологія дозволяє істотним чином (на 100-150 °С) підвищити температуру гарячого […]

Зниження витрат природного газу за рахунок установки нового завантажувального пристрою і застосування оригінальної системи завантаження доменної печі

Використання нового завантажувального пристрою (ЗП) з технологічним отвором в нижньому конусі (ТОНК) на трьох доменних печах ВАТ «МК «Запоріжсталь» дозволило понизити витрати коксу на 20-25 кг/т чавуну, або при незмінних витратах коксу понизити витрати природного газу на 30 м3/т чавуну. Застосування таких ЗП на доменних печах Донбасу дозволить економити природний газ: 29*107 = 300млн. м3 […]

День захисника України у ПДТУ

12 жовтня 2017 року студентський актив ПДТУ вирішили святкувати день захисника України «в родинному колі». Це означало, що на зустріч вони запросили таких же студентів, але учасників воєнних дій на Сході України.

Лекція провідного фахівця Маріупольського міського центру зайнятості для студентів спеціальності «Соціальна робота»

Для підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних в умовах сучасного ринку праці, теоретична підготовка повинна відповідати викликам часу та доповнюватися якісною практикою. Тому, кафедрою соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» впроваджуються нові освітні стандарти, розвивається науково-дослідна робота студентів, до навчального процесу залучаються провідні фахівці соціальної сфери, студенти проходять ознайомчу, виробничу та науково-дослідну практику у соціальних службах і організаціях міста.

Артем Ющенко – студент ПДТУ (спеціальність «Туризм») про поїздку до Болгарії

22 студента ПДТУ в травні і червні поточного року вирушили до Болгарії на запрошення однієї болгарської рекрутингової компанії. Студенти запрошувалися на роботу в готельні комплекси та бази відпочинку в міста Варна і Албени.

Звітно-виборна конференція студентської секції Профкому ДВНЗ “ПДТУ”

3 жовтня відбулася звітно-виборна конференція студентської секції Профкому ДВНЗ “ПДТУ”.

Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+