ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Місяць: Січень 2018

Головна сторінка » Архіви для Січень 2018 » Page 2

Розробка економічних зносостійких сплавів і способів зміцнення, заснованих на створенні гетерофазних метастабільних станів

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розробка економічних зносостійких метастабільних сплавів, які не містять гостродефіцитних легуючих компонентів, а також створення способів зміцнення, заснованих на формуванні гетерофазних метастабільних станів для підвищення механічних і експлуатаційних властивостей зносостійких матеріалів, поверхневих шарів та деталей, що швидко зношуються. Вперше запропонована систематизація можливих варіантів термоциклічної […]

Створення наукових основ плазмової мікротрибології

(науковий керівник – Самотугін С.С., д.т.н., професор) Метою роботи є підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару деталей та інструменту плазмовою модифікацією шляхом встановлення залежностей між тех-нологічними параметрами плазмової поверхневої обробки, структурою, фазовим складом модифікованих шарів та механізмами їх зношування та руйнування. Плазмовий струмінь є високоефективним джерелом енергії для поверхневої модифікації сталей та сплавів. Завдяки більшій загальній […]

Підвищення якості електроенергії з метою зменшення втрат в електричних мережах 10-330 кВ великого промислового центру

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д.т.н., професор) Метою проекту є проведення досліджень в області якості електричної енергії і ре-активної потужності, оптимізації режимів споживання електроенергії, розробка практич-них рекомендацій щодо вирішення задач енергозбереження, нормалізації показників елек-тромагнітної сумісності. На сьогоднішній день на промислових підприємствах спостерігається значне збільшення кількості та сумарної потужності перетворювачів частоти. Питання електро-магнітної сумісності перетворювачів частоти, […]

Створення наукових основ процесу розкислення та модифікації якісної сталі

(науковий керівник – Казачков Є.О., д.т.н., професор) Метою роботи є виявлення закономірностей реакцій між розчиненими в рідкій сталі киснем, алюмінієм, кальцієм та сіркою, співвідношення їх концентрацій в умовах рів-новаги і в процесі взаємодії у сталерозливальному ковші; отримання більш детальної ін-формації стосовно процесів розкислювання та модифікування рідкої сталі з використан-ням нових експериментальних даних та використання отриманих […]

Дослідження та розробка нових способів підвищення технічного ресурсу клітей прокатних станів

(науковий керівник – Іщенко А.О., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення технічного ресурсу роботи листових прокатних станів у металургійній галузі шляхом розробки новітніх технологій відновлення вузлів, які швидко зношуються, за допомогою композитних матеріалів. Традиційно, як у вітчизняній, так і у зарубіжній практиці відновлення таких габаритних деталей, як станини листових прокатних станів та подушки […]

Дослідження та удосконалення портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження напружно-деформованого стану елементів вантажопідйомника портових автонавантажувачів та проектування вантажопідйомного механізму нового покоління з більш якісними технічними характеристиками, з можливостями широкого рознесення вертикальних рам для гарної видимості оператора та зменшення динамічної складової навантажень на елементи вантажопідйомника. Під час проведення досліджень використано розроблену математичну […]

Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів

(науковий керівник – Логутова Т.Г., д-р екон. наук, проф.) Мета НДР – обґрунтування та розробка теоретичних положень, методологічних підходів, науково-практичних рекомендацій і проектів документів щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю промислового регіону на основі використання внутрішніх ресурсів. Запропоновано діючий механізм управління інноваційним розвитком регіону, до складових якого віднесено: організаційний механізм, інформаційно-аналітичний центр для накопичення, […]

Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних модифікацій

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення комплексу фізико-механічних та експлуатаційних властивостей сталей та чавунів, надійності та довговічності металовиробів, що дозволяє економити та зберігати дефіцитні і дороги сплави та легуючі компоненти, підвищувати продуктивність виробництва. Об’єктом дослідження були поверхневі шари металовиробів зі сталей та чавунів, що зміцнювались з використанням розроблених […]

Створення ресурсозберігаючих матеріалів для реновації деталей та підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні

(науковий керівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – створення економних ресурсозберігаючих матеріалів, забезпечуючих підвищення довговічності відновлювальних деталей у порівнянні із рівнем, який досягається використанням аналогічних, але значно цінніших матеріалів, що містять нікель та інші дорогі елементи. Практичні задачі, на вирішення яких був спрямований проект – розробка нових матеріалів та зміцнювальних технологій […]

Морський мобільний біореактор для отримання біометану з сапропелевих мулів Азовського моря

(науковий керівник – Волошин В.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження біогазової продуктивності Азовського моря і створення ефективної технології та обладнання для отримання біогазу в його акваторії з перспективою економії енергоресурсів і впровадження екологічно безпечної поновлювальної енергії. Вперше в Україні систематизовано результати досліджень біогазової продуктивності Азовського моря. Щорічне газовиділення з поверхні мулового дна […]

Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+