Діючі стандарти університету і положення підготовлені за системою Мененджмент якості

  • 446
  • 2017/10/12
ДіючіНаказ
4.1-01:2016РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
4.2-01:2014СТАНДАРТИ ДВНЗ «ПДТУ». ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОБІГУ20.06.2014 №97-05
4.2-03:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ "ПДТУ". ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ 31.03.2017 №59-05
4.2-04:2016ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ". ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ 31.03.2017 №59-05
4.2-05:2017СТАНДАРТ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ДВНЗ "ПДТУ"16.05.2017 №88-05
6.3-04:2014РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ». ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ02.10.2014 №133-05
7.6-06-05ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ – БАКАЛАВР24.02.2006 №26-05
7.6-07-05ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ - МАГІСТР15.05.2009 №104-05
7.7-05-05ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ. СТРУКТУРА І ФОРМА ПОДАННЯ15.05.2009 №105-05
7.7-12-05МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН24.02.2006 №26-05
7.7-15:2014ВИДИ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
02.10.2014 №133-05
7.7-16:2014НОРМОКОНТРОЛЬ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 02.10.2014 №133-05
7.7-17:2017ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ26.09.2017 №153-05
7.7-18:2017ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ09.10.2017 №162-05
4.2-01-06ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ З ВИЗНАЧЕНННЯ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПДТУ30.11.2006 №116-05
5.1-02:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"26.02.2016 №26-05
5.1-04:2016ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»26.02.2016 №26-05
5.1-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-06:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ (ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ДВНЗ "ПДТУ"26.05.2016 №76-05
5.1-08:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ"27.02.2017 №41-05
5.1-09:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ) ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
5.1-10:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ДВНЗ «ПДТУ»20.03.2017 №51-05
5.1-11:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ»20.03.2017 №51-05
5.1-03-09ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ ПГТУ
5.1-12:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"
20.03.2017 №51-05
5.1-13:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"23.03.2017 №54-05
5.1-14:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ РАДУ20.03.2017 №51-05
5.5-04:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 10.08.2017 №99-05
5.5-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ДВНЗ "ПДТУ"10.08.2017 №99-05
5.5-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.5-03:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
5.6-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ДВНЗ «ПДТУ»в работе
5.6-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»в работе
6.1-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ15.02.2017 №33-05
6.1-02:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ СТУДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ ДВНЗ «ПДТУ»06.09.2017 №137-05
6.2-04-05ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ «ПРОФЕСОР ПДТУ», «ДОЦЕНТ ПДТУ»24.02.2006 №26-05
6.2-04-06ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНИКУМІВ, ЛІЦЕЇВ І КОЛЕДЖІВ ПДТУ 15.05.2009 №104-05
6.2-05-05ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ПДТУ”15.05.2009 №104-05
6.2-07:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»16.05.2016 №68-05
6.2-08:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»16.05.2016 №68-05
6.2-09:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ08.04.2015 №60-05
6.2-10:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
6.3-03:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 №145-05
6.3-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"04.11.2015 №145-05
6.3-05:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"21.03.2017 №53-05
6.3-06:2017ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №52-05
6.3-07:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДВНЗ «ПДТУ»21.03.2017 №53-05
6.3-08:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДВНЗ «ПДТУ»23.03.2017 №54-05
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕЛІКІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ»
13.06.2017 №105-05
6.3-09:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДВНЗ «ПДТУ»в работе
6.5-01:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ТА WEB-САЙТ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 №173-05
6.5-02:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 №173-05
6.5-03:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 №173-05
6.5-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО WEB-САЙТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 №173-05
6.5-05:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ"25.12.2015 №173-05
6.5-06:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРТАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДВНЗ "ПДТУ"в работе
7.1-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»24.04.2017 №80-05
7.4-01:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ДВНЗ «ПДТУ»12.09.2017 №143-05
7.5-02:2014ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОХОРОНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДВНЗ "ПДТУ"в работе
7.5-03:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 №48-05
7.5-04:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДВНЗ "ПДТУ"17.12.2015 №170-05
7.5-05:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ ДВНЗ «ПДТУ»15.03.2017 №48-05
7.5-06:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ДВНЗ «ПДТУ»27.06.2017 №112-05
7.6-02:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ08.07.2015 №111-05
7.6-18:2015ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ПРОМІЖНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ08.07.2015 №111-05
7.6-01:2016ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ26.09.2016 №123-05
7.6-04:2017ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ»27.02.2017 №41-05
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Інформація

Повідомити про помилку

22:17
17/08/2018
Непарний тиждень