Кафедра технології міжнародних перевезень і логістики

 • 480
 • 2018/05/30
Лямзін Андрій Олександрович

Лямзін
Андрій Олександрович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістика» здійснює підготовку за денною, заочною, прискореної, дистанційної та паралельної формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр (термін навчання – 4 роки):

за фахом 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), освітні програми:

 • «Організація міжнародних перевезень»;
 • «Логістика транспортних систем».
магістр (термін навчання – 1,4 року):

за фахом 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), освітня програма:

 • «Транспортні системи».

за фахом 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), освітня програма:

 • «Організація міжнародних перевезень»;

Також діє інститут підвищення кваліфікації, дистанційна форма навчання та екстернат.

 

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-61-45
 • завідувач кафедри: (0629) 44-61-45
Email:
tmpil@gmail.com

Початок підготовки фахівців з транспортних технологій в ПДТУ було встановлено в 1970 році, коли відкрилася кафедра "Промисловий транспорт". Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу кафедра випустила близько трьох тисяч фахівців транспорту.

На новий якісний рівень підготовки фахівців кафедра вийшла в 1993 році у зв'язку з переходом на багаторівневу систему (бакалавр, спеціаліст, магістр). І вже в 1994 році на кафедрі починається навчання студентів спеціальності "Організація міжнародних перевезень", а з 1995 року - спеціальності "Організація митного контролю на транспорті".

У 2000 році з метою розвитку транспортного напрямку кафедра промислового транспорту реорганізована в факультет транспортних технологій в складі двох кафедр: "Промисловий транспорт" та "Технології міжнародних перевезень і логістики".

Зараз у складі кафедри технології міжнародних перевезень і логістики працюють висококваліфіковані викладачі:

 • 1 доктор технічних наук, професор - Губенко Володимир Костянтинович;
 • 1 доктор економічних наук, професор - Майорова Ірина Миколаївна;
 • 1 доктор історичних наук, професор - Литвинов Олександр Павлович.
 • 6 кандидатів технічних наук, доцентів - Лямзин Андрій Олександрович, Кіркін Олександр Павлович, Помазков Михайло Валерійович, Ніколаєнко Ірина Володимирівна, Булгакова Юлія Вікторівна, Бондаренко Анатолій Григорович. Дані співробітники захистили свої дисертаційні роботи за напрямками: 05.22.01 «Транспортні системи» і 05.22.12 «Промисловий транспорт». З них 3 викладачі отримали дипломи PhD.
 • 1 старший викладач - Кіркіна Валентина Іванівна.
 • 1 асистент - Мнацаканян Марія Сергіївна, яка планує захист кандидатської у напрямку 05.13.06 - Інформаційні технології.

3 доцента кафедри в 2017/2018 роках пройшли курси вивчення англійської мови і отримали 2 сертифікати на знання англійської мови B2 Vantage or upper intermediate (Лямзин А.А., Помазков М.В.) та 1 сертифікат на знання англійської мови C1 Effective Operational Proficiency or advanced (Булгакова Ю.В.). В рамках програми DAAD в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина) співробітник кафедри Ніколаєнко І.В. в 2010 і 2018 роках провела курс лекцій з реалізації транспортних технологій на англійській мові.

Робота кафедри допомагає отримати випускнику навички роботи:

 • Проектування транспортних систем і коридорів;
 • Організація взаємодії різних видів транспорту в транспортних системах, районах, вузлах, підприємствах;
 • Організація процесу перевезень різними видами транспорту (автомобільним, залізничним, водним, трубопровідним, промисловим, міським);
 • Організація процесу обробки матеріальних потоків, розробка і управління транспортно-складськими системами підприємств і терміналами;
 • Менеджмент робот у проектних науково-дослідних відділів інститутів і транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, органів місцевої влади, підприємств і транспортних організацій, складів і складських терміналів, транспортних служб та логістичних центрів

Сфера практичної діяльності – це підприємницька, організаційно-управлінська, технологічна, проектна і дослідницька діяльність на всіх видах транспорту.

Місце практичної діяльності включає транспортні підрозділи підприємств і організацій, а також транспортні і логістичні служби комерційних, зовнішньоторговельних, митних, постачальницьких і збутових структур підприємств і фірм.

Працевлаштування випускників здійснюється по наступним напрямам:

 • логіст;
 • фахівець з міжнародних перевезень;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • ревізор з безпеки руху;
 • фахівець з транспорту муніципального департаменту;
 • фахівець інтелектуальних транспортних системи;
 • фахівець з використання нетрадиційних джерел енергії та енергозберігаючі технології на транспорті;
 • фахівець з комп’ютерних систем на автомобільному та залізничному транспорті.

Українсько-угорсько-німецька освітня програма "Логістика Приазов'я" стала основою розвитку міжнародних контактів кафедри. За участю студентів виконана науково-практична розробка "Інтерпорт" Маріуполь "(замовлення італійської фірми" Евроінтерпреза ").

Виконані розробки в проекті "TASIS" "Побудова європейсько-російсько-української мережевої структури для передачі досвіду" ноу-хау "в галузі поглибленої економічної підготовки транспортників".

Нові освітні перспективи відкриває проект VETLOG "Менеджмент в галузі транспорту і логістики", в якому працюють співробітники кафедри разом з українськими і Європейськими університетами.

Студенти кафедри беруть активну участь в міжнародних проектах і програмах. У 2010 р. 10 студентів відвідало Німеччину в рамках проекту DAAD (SteelSupplyChain: EconomicalandLogisticalAspects). У 2016/2017 році 8 студентів проходили навчання в рамках міжнародного співробітництва кафедри з Польським університетом в Katowice.

Співробітниками кафедри складені і подані на конкурс заявки в міжнародних проектах:

 1. 1) «Розвиток потенціалу Донецької і Луганської областей з впровадженням Інтелектуальний транспортних систем», фінансування - ЄС, конкурс проводитиметься Міністерством розвитку регіонів, партнери - СНУ ім. В. Даля
 2. 2) «Know ledge Alliancein Manufacturing Management» (Альянс знань виробничого менеджменту) », фінансування - Міністерство закордонних справ Норвегії, партнери - Норвезька університет наук і технологій, м Трондхейім
 3. 3) «Creation of occupation guidan ceand social-psychological adaptation Space Train School (Створення школи профорієнтації на соціальної адаптації« Space Train »)», фінансування - Міністерство закордонних справ Литви, партнери - Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна
 4. 4) Проект Erasmus + K2 на тему: «Инжиринг ризиків і криз на транспорті».

Співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у програмі DAAD в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина). В рамках програми йде обмін студентами: семестрове навчання стуёдентів ПДТУ в Університеті прикладних наук. Поїздки німецьких студентів за цільовими програмами. Обмін викладачами: проведення блок-семінарів, читання семестрового курсу лекцій. Розробка навчальних матеріалів. Спільна подача заявок і участь в освітніх проектах.

В рамках програми «Авіатор» відбувся конкурс освітнього проекту "Морське справа 2018" Андрусенко Анна успішно виступила з проектом "Управління екологічними ризиками в системі морських перевезень". Перемога дала можливість відвідати в червні 2018 року виставку суднобудування Posidona в Афінах, побачити новітні технології в морських і річкових галузях.

На першому етапі конкурсу за проектом "Залізничник 2018" фонд Колесникова брало участь 2500 тис. Студентів із залізничних і транспортних вузів України. 23.05.2018 р відбувся фінал конкурсу за проектом фінал конкурсу, в якому взяли участь 70 студентів. Вони презентували експертам галузі свої розробки, стратегії розвитку і ідеї стартапів. Студенти кафедри «Технології міжнародних перевезень і логістика» Васіна Дарина і Сурженко Анастасія під керівництвом доцента Михаїла Помазкова виконали проекти і захистили їх, ставши переможцями конкурсу "Залізничник 2018". У вересні переможці 2018 р відправляться на провідний транспортний форум InnoTrans 2018 у Берлін (Німеччина).

Підготовлені фахівці, кандидати і доктори наук забезпечують нові можливості підвищення ефективності транспортної галузі. Транспортні технології та логістика - ключовий напрямок розвитку економіки України та її міжнародних зв'язків.

У вдосконаленні логістичних систем велика роль належить випускникам кафедри.

Ефективність підготовки інженерних кадрів, кандидатів і докторів наук визначила високий рейтинг кафедри «ТМП і Л» ДВНЗ «ПДТУ» серед споріднених кафедр.

Повідомити про помилку

02:15
20/07/2018
Непарний тиждень
1