Кафедра технології міжнародних перевезень і логістики

  • 344
  • 2018/01/17
Лямзін Андрій Олександрович

Лямзін
Андрій Олександрович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістики» здійснює підготовку за денною, заочною, прискореною, дистанційною та паралельною формами навчання за спеціальністю: 275 Транспортные технологии (по видам), специализація 275.03 Транспортные технологии (на автомобильном транспорте), освітні програми: «Організація міжнародних перевезень», «Логістика транспортних систем» за  освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (термін навчання – 4 роки);
  • магістр ( термін навчання – 1,5 роки).

Також діє інститут підвищення кваліфікації, дистанційна форма навчання та екстернат.

 

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-61-45
  • завідувач кафедри: (0629) 44-61-45
Email:
tmpil@gmail.com

Початок підготовки фахівців із транспортних технологій у ПДТУ був встановлений у 1970 році, коли відкрилася кафедра "Промисловий транспорт". Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу кафедра випустила близько трьох тисяч фахівців транспорту.

На новий якісний рівень підготовки фахівців кафедра вийшла в 1993 році у зв'язку з переходом на багаторівневу систему (бакалавр, фахівець, магістр). І вже в 1994 році на кафедрі починається навчання студентів спеціальності "Організація міжнародних перевезень", а з 1995 року – спеціальності "Організація митного контролю на транспорті".

У 2000 році з метою розвитку транспортного напрямку кафедра промислового транспорту реорганізована у факультет транспортних технологій у складі двох кафедр: "Промисловий транспорт" і "Технології міжнародних перевезень і логістики".

Зараз у складі кафедри технології міжнародних перевезень і логістики працюють 9 висококваліфікованих викладачів, професорів, доцентів, кандидатів наук.

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ)

Обґрунтування і прийняття рішень щодо ефективного функціонування транспортних систем металургійних і машинобудівних підприємств, підприємств транспорту; у взаємодії всіх видів транспорту в логістичному ланцюзі: виробник (промисловий транспорт) → магістральний транспорт → порт (транспорт в порту) → транспорт до одержувача → транспорт одержувача вантажу.

ФАХОВИЙ НАПРЯМОК

Технології перевезень і логістичне управління

ОБ'ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Технології забезпечення взаємодії усіх видів транспорту та організація обслуговування клієнтів з надання широкого кола послуг

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Всі види транспортних технологій та транспортні послуги, операції з нерухомістю, будівництвом, найманням та послугами юридичним особам

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

Бакалавр транспортних технологій, спеціаліст або магістр за фахом «Транспортні технології логістичних систем»

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Інженер з транспортних технологій; інженер-проектувальник (планування міст); інженер з впровадження нової техніки і технологій; інженер з безпеки руху; інженер з розрахунків та режимів; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з керування й обслуговування системі; інженер-дослідник

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

Обґрунтовує і приймає рішення у різних ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для вирішення поставлених завдань ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ;

Створення та забезпечення умов ефективного функціонування транспортних систем різного рівня. Застосування методів логістики в міських, регіональних, державних та міжнародних транспортних системах.

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ;

Міжнародні перевезення в ближньому і дальному зарубіжжі на основі новітніх інформаційних технологій, знань основ маркетингової діяльності, володіння двома іноземними мовами. Реалізація оптимізаційних задач взаємозалежної роботи різних видів транспорту і всіх процесів на стиках між ними, правове регулювання поставок і перевезення вантажів. Правове регулювання поставок, митні операції в організаціях, що здійснюють зовнішньоторгівельну діяльність, в портах, підприємствах і на кордонах, з використанням інформаційних технологій, знань державної і двох іноземних мов.

ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА ТРАНСПОРТІ.

Раціоналізація і оптимізація керування транспортними системами морських і річкових портів. Координація взаємодії сухопутних і водних видів транспорту. Прийняття управлінських рішень в логістичних системах різних рівнів складності. Менеджмент екологічної безпеки транспортних систем.Реалізація оптимізаційних задач взаємодії митних органів і служб контролю в Україні при обслуговуванні міжнародних перевезень різними видами транспорту і всіх процесів проходження державного кордону.

Українсько-Угорсько-Німецька освітня програма «Логістика Приазов'я» стала основою розвитку міжнародних контактів кафедри. За участю студентів виконана науково-практична розробка «Інтерпорт «Маріуполь» (замовлення італійської фірми «Евроінтерпреза»).

Виконані розробки в проекті «TASIS» «Побудова європейського-російсько-української мережевої структури для передачі досвіду «ноу-хау» в галузі поглибленої економічної підготовки транспортників»

Нові освітні перспективи відкриває проект VETLOG «Менеджмент у галузі транспорту і логістики», в якому працюють співробітники кафедри разом з українськими та європейськими університетами.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах і програмах. У 2010 р. 10 студентів відвідали Німеччину в рамках проекту DAAD (SteelSupplyChain: EconomicalandLogisticalAspects).

Співробітниками кафедри складені і подані на конкурс заявки в міжнародних проектах:

  1. «Розвиток потенціалу Донецької і Луганської областей з впровадженням Інтелектуальний транспортних систем», фінансування - ЄС, конкурс проводитиметься Міністерством розвитку регіонів, партнери - СНУ ім. В. Даля
  2. «Know ledge Alliancein Manufacturing Management» (Альянс знань виробничого менеджменту) », фінансування - Міністерство закордонних справ Норвегії, партнери - Норвезька університет наук і технологій, м Трондхейім
  3. «Creation of occupation guidan ceand social-psychological adaptation Space Train School (Створення школи профорієнтації на соціальної адаптації« Space Train »)», фінансування - Міністерство закордонних справ Литви, партнери - Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна
  4. Проект Erasmus + K2 на тему: «Инжиринг ризиків і криз на транспорті».

Співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у програмі DAAD в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина). В рамках програми йде обмін студентами: семестрове навчання студентів ПДТУ в Університеті прикладних наук. Поїздки німецьких студентів за цільовими програмами. Обмін викладачами: проведення блок-семінарів, читання семестрового курсу лекцій. Розробка навчальних матеріалів. Спільна подача заявок і участь в освітніх проектах. Електротехніка, машинобудування, логістика, ділова англійська, міжкультурна комунікація.

Підготовлені фахівці, кандидати і доктори наук забезпечують нові можливості підвищення ефективності транспортної галузі. Транспортні технології та логістика - ключовий напрямок розвитку економіки України та її міжнародних зв'язків.

У вдосконаленні логістичних систем велика роль належить випускникам кафедри.

Ефективність підготовки інженерних кадрів, кандидатів і докторів наук визначила високий рейтинг кафедри «ТМП і Л» ДВНЗ «ПДТУ» серед споріднених кафедр.

Повідомити про помилку

02:13
20/04/2018
Парний тиждень
1