Кафедра технології машинобудування

 • 357
 • 2018/05/15
Анділахай Олександр Олександрович

Анділахай
Олександр Олександрович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової Академії, член Міжнародного союзу машинобудівників

Кафедра технології машинобудування здійснює підготовку
 • бакалаврів (спеціальність «131 Прикладна механіка», термін навчання: денна форма навчання – 3 роки 10 місяців, заочна – 4 роки 10 місяців),
 • магістрів (освітня програма «Технологія машинобудування», термін навчання: денна форма навчання – 1 рік 4 місяці, заочна – 1 рік 9 місяців).

Документи:

 
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-65-89
 • завідувач кафедри: (0629) 44-62-91
Email:
Andilahayaa@gmail.com

Кафедра «Технологій машинобудування» була заснована у 1962 році, очолив її доцент П. Ф. Варік.

В 1967 році був створений філіал кафедри на ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». Філіалом успішно проводяться усі види практики, лабораторні та практичні заняття, здійснюється підбір тем для дипломного і курсового проектувань. У 1967 році з кафедри «Технології машинобудування» відбрунькувалась кафедра «Металорізальних верстатів і інструментів».

З 1990 року до сьогодні кафедрою керує доктор технічних наук, академік Міжнародної кадрової Академії, професор Анділахай Олександр Олександрович.

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за наступними напрямами:

 • обробка деталей машинобудування і приладобудування у вільних абразивних середовищах;
 • розробка нових конструкцій хвильових передач;
 • обробка деталей складної просторової форми на верстатах з ЧПУ;
 • відновлення деталей металургійних машин методом наплавлення і плазмово-механічної обробки;
 • розробка систем обміну інформацією ПЕОМ-ЧПУ металорізальних верстатів.

Одним з найважливіших компонентів наукової роботи кафедри є постійні публікації працівників кафедри в міжнародних збірниках наукових праць. За останні роки публікуються статті в збірниках «Високі технології в машинобудуванні», «INTERNANIONAL JORNAL of ACADEMICRESEARCH», «JORNAL of Materials Processing Technology» та в інших.

Співробітниками і випускниками кафедри захищено 15 кандидатських і 5 докторських дисертацій. На кафедрі є аспірантура, де щорічно проходять підготовку 4 – 5 спошукачів. З 2008 року в університеті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом «Технологія машинобудування»

Після отримання гранту (ліцензійна програма «Кадмех» на 12 робочих місць), кафедрою технології машинобудування отримано ліцензійний пакет AutoCad.

В даний час укладений договір на отримання навчальної ліцензійної програми «Юніграфікс» (розробник фірма Юніграфікс, США) на 20 робочих місць з метою включення її в навчальний процес.

За весь період існування кафедрою підготовлено понад 2000 спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Технології машинобудування», які успішно трудяться на підприємствах різних країн.

Дипломи магістрів отримали більше 50 громадян з Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Індії, Алжиру, Палестини, Куби, Тунісу, Танзанії, Китаю, Монголії та інших країн далекого зарубіжжя.

Випускники кафедри працюють директорами, головними технологами, головними інженерами, начальниками цехів, начальниками технологічних бюро, начальниками змін, майстрами, провідними інженерами, молодшими, старшими і головними науковими співробітниками, викладачами.

Повідомити про помилку

02:12
20/07/2018
Непарний тиждень
1