Кафедра будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

 • 402
 • 2018/05/16
Гібаленко Олександр Миколайович

Гібаленко
Олександр Миколайович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

 

Будівництво – створення (будівництво) будівель, будов і споруд. У широкому сенсі до будівництва (як галузі) також відносять капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, а також їх реконструкцію, реставрацію та реновацію.

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» здійснює підготовку за спеціальностями:

 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  • бакалавр (перший освітній рівень) – 192 «Будівництво та громадянська інженерія». Термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців, заочна форма – 4 роки 10 місяців;
  • магістр (другий освітній рівень) – 192 «Будівництво та громадянська інженерія», освітня програма «Промислове та цивільне будівництво». Термін навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці, заочна форма – 1 рік і 9 місяців.
 • 191 «Архітектура та містобудування»
  • бакалавр (перший освітній рівень) – 191 «Архітектура та містобудування». Термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців.
 • 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)»
  • бакалавр (перший освітній рівень) -015 «Професійна освіта (будівництво)». Термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців, заочна форма – 4 роки 10 місяців;
  • магістр (другий освітній рівень) – 015 «Професійна освіта (будівництво)», освітня програма «Професійна освіта (Будівництво)». Термін навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці, заочна форма – 1 рік і 9 місяців.

На базі кафедри функціонує навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського розвитку», який виконує розробку і впровадження науково-прикладних результатів діяльності кафедри, здійснює інновації та забезпечує поглиблення наукової і науково-технічної підготовки фахівців. Центр надає інформаційну підтримку та сприяння в працевлаштуванні випускників за обраною спеціальністю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-61-94
 • завідувач кафедри: (0629) 44-62-94
Email:
arhit.steir@gmail.com

Підготовка фахівців для будівельної галузі почалася в університеті з 1996 року на базі кафедри «Промислове, цивільне будівництво та опір матеріалів» за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво" денної та заочної форм навчання.

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» була створена у вересні 2009 року як базова випускаюча кафедра для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». Викладацький склад кафедри має практичний досвід участі в розробках з підвищення надійності та безпеки при проектуванні, технічної експлуатації і реконструкції конструкцій будівель і споруд в основних галузях економіки Донбасу. На кафедрі ведеться велика наукова робота, видається власна збірка наукових праць. Кафедра має філію в Маріупольському будівельному коледжі. Студенти беруть участь в господарських договірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, які виконуються кафедрою, а також займаються навчальною науково-дослідницькою роботою, наші студенти отримують навички дослідницької діяльності і, при бажанні, зможуть продовжити навчання в аспірантурі.

Керує кафедрою доктор технічних наук, професор Гібаленко Олександр Миколайович. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 10 осіб, з яких: 2 доктори технічних наук, 4 кандидати технічних наук, 3 старших викладача і 1 асистент, що мають досвід наукової та практичної роботи, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з будівництва, архітектури та професійного навчання.

У 2016 році була отримана ліцензія на підготовку «бакалаврів» за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2017 року.

Для покращення якості підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом створено науково-навчальний центр "Будівництво" Приазовського державного технічного університету спільно з Інститутом ВАТ "Укрдніпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського", науковою установою Мінрегіонбуду України. Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри передбачає наукове супроводження та впровадження заходів забезпечення технологічної безпеки, створення та покращення системи діагностики та моніторингу корозійного стану конструкцій будівель та споруд. За результатами наукових досліджень кафедри Приазовський державний технічний університет у 2010 р. прийнятий колективним членом Української асоціації корозіоністів. Розроблена навчальна програма «Менеджмент технологічної безпеки будівель і споруд» та здійснюється підвищення кваліфікації фахівців з питань забезпечення надійності і безпечної експлуатації об'єктів при модернізації підприємств вугільної, металургійної, машинобудівельної та хімічної промисловості.

Кафедра має плідні відносини з Європейською Асоціацією корозіоністів (EFC). Фахівці кафедри є учасниками міжнародних та європейських конференцій та конгресів в Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Словаччини, Угорщини, Чехії.


Гібаленко Олександр Миколайович

ззавідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Науковий напрямок: Розробка теоретичних основ раціонального конструювання на основі об'ємно-планувальних, технологічних і конструкційних обмежень, які забезпечують підвищення показників надійності, що включають заходи первинного та вторинної захисту будівельних об'єктів від корозії.


Корольов Володимир Петрович

доктор технічних наук, професор, науковий керівник науково-навчального центру «Техноресурс»

Науковий напрямок: Науково обґрунтовані методи завдання терміну експлуатації та оцінки технічного стану з урахуванням корозійної захищеності будівельних металоконструкцій. Розробка основних принципів ризик - діагностики, управління технологічної безпекою для впровадження нових матеріалів і технологій при продовженні ресурсу і реконструкції промислових об'єктів.


Голобоков Віктор Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Науковий напрямок: Розробка конструкцій і технологій енергозберігаючих багатошарових оболонок будівель на основі високоефективних матеріалів, що забезпечують підвищення показників надійності і архітектурної виразності. Нормування корозійної стійкості і довговічності металевих конструкцій за вимогами методики граничних станів, визначення залишкового ресурсу об'єктів тривалої експлуатації в агресивних середовищах.


Сергієнко Юрій Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Науковий напрямок: Розробка технологічних основ зварювання виробів з високовуглецевої сталі, що застосовуються в будівельній індустрії.


Коваленко Анна Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Науковий напрямок: Розробка теоретичних і експериментальних підстав підвищення працездатності робочих органів дробильно-помельного обладнання на стадії проектування і експлуатації.


Бочарова Олена Анатоліївна

старший викладач

Науковий напрямок: РРозробка полічастотних машин для стадийного формування дрібноштучних бетонних виробів.


Сорочан Олена Миколаївна

старший викладач

Науковий напрямок: Біомеханічні аспекти остеосинтезу кісток опорно-рухового апарату, застосування в травматології та стоматології металевих і металополімерних систем і конструкцій, міцність і стійкість їх елементів.


Годун Тетяна Миколаївна

старший викладач

Науковий напрямок: Обгрунтування розрахунків довговічності антикорозійного захисту сталевих конструкцій за граничними станами.


Кущенко Ігор Володимирович

кандидат технічних наук, асистент

Науковий напрямок: Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки.


Трофимчук Тарас Сергійович

асистент

Науковий напрямок: ОВизначення залишкового ресурсу та продовження терміну експлуатації конструкцій рудно - грейферного перевантажувача.


Переваги навчання на кафедрі «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція»:

 • Висококваліфікований викладацький склад кафедри, наукові співробітники та практикуючі інженери;
 • Наявність навчальних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням;
 • Діяльність науково-виробничих центрів, яка допомагає впроваджувати технічні та науково-прикладні результати роботи кафедри.

Об'єкти працевлаштування випускників:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва і дизайну, ландшафтного проектування і облаштування;
 • Проектні бюро, відділи технічного нагляду, відділу доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці та архітектурно-будівельного нагляду;
 • Експлуатаційні організації житлового фонду;
 • Проектні інститути;
 • науково-дослідні інститути і установи;
 • Архітектурно-будівельні компанії;
 • Дизайнерські студії і бюро;
 • Архітектурні майстерні, студії;
 • Меблеві магазини, салони;
 • Навчальні заклади;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості;

В процесі підготовки фахівців особливе значення має формування творчої позиції будівельників і архітекторів, їх тісний взаємозв'язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами будівельної діяльності.

Процесу виховання на кафедрі відведено не останнє місце. Воно націлене на створення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку студентської молоді, формування професійних і загальнокультурних компетенцій, таких базових соціально-особистісних якостей випускників вузу, як духовність, моральність, відповідальність, організованість, самостійність, ініціативність, дисциплінованість, здатність до творчого самовираження, прихильність до здорового способу життя і культурних цінностей.

Повідомити про помилку

02:13
20/07/2018
Непарний тиждень
1