Кафедра металургії чавуну

  • 230
  • 2017/12/12
Руських Володимир Петрович

Руських
Володимир Петрович

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 136 «Металургія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна – 5 років,  прискорена – 3 роки);

Для вступу на прискорену  форму навчання складається  екзамен за фахом.

  • магістр (термін навчання – 1,5 роки).

Форма навчання: денна, заочна, прискорена.

Ступень вищої освіти: IV ступень акредитації.

Сертифікати ЗНО

  • українська мова і література,
  • математика,
  • фізика або іноземна мова.

На кафедрі діє аспірантура.

Працевлаштування випускників: в агломераційних, доменних цехах, відділеннях переробки шлаків і випалення вапняку металургійних підприємств, а також у науково-дослідних інститутах і проектних організаціях чорної металургії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-65-38
  • завідувач кафедри: (0629) 44-65-17
Кафедра заснована в 1953 році за ініціативою і при підтримці керівників металургійних підприємств Маріуполя. На посаді завідуючого кафедрою, яка у той час мала назву «Кафедра технології металів і організації виробництва», був затверджений Іван Васильович Распопов. Пізніше зі складу кафедри були виділені в самостійні учбові підрозділи: кафедра ливарного виробництва, кафедра економіки промисловості і організації виробництва, кафедра охорони праці. З 1991 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Володимир Петрович Руських. Кафедра металургії чавуну оснащена сучасною лабораторною базою. Співробітниками кафедри створені унікальні лабораторні прилади. В учбовому процесі викладачами кафедри використовуються технічні засоби навчання, у тому числі ЕОМ. Практичні навики по управлінню доменним процесом, оптимізації доменної плавки студенти отримують за допомогою тренажера технолога-доменщика на базі ЕОМ. Кафедра металургії чавуну володіє високим науково-педагогічним потенціалом.
На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна робота, головним напрямом якої є зниження матеріальних і енергетичних витрат в аглодоменному виробництві. Науково-технічні розробки кафедри впроваджені на металургійних комбінатах «Азовсталь», «Запоріжсталь» і інших. Співробітниками кафедри отримано 19 патентів України і Росії, опубліковано більше 70 наукових статей в журналах і збірках, виконано 3 держбюджетних і більше 25 госпдоговірних НДР. В науковій роботі кафедри беруть участь студенти спеціальності, вони є виконавцями науково-дослідних робіт, співавторами винаходів. Першим кроком до навчання в аспірантурі є майже щорічні перемоги наших студентів у всеукраїнських олімпіадах і щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Кафедра готує фахівців вищої наукової кваліфікації в аспірантурі і докторантурі.
Кафедра підтримує співпрацю у галузі науки і освіти із зарубіжними учбовими закладами і металургійними підприємствами Росії, Польщі, Угорщини, Єгипту, США і Канади. Кафедра металургії чавуну бере участь в організації практики магістрантів Таббінського університету (м. Каїр) на підприємствах міста Маріуполя.
Випускники кафедри металургії чавуну користуються попитом на металургійних гігантах міста Маріуполя. Працевлаштування випускників складає 100 %. Успішна робота фабрик агломерації і доменних цехів металургійних комбінатів Маріуполя значною мірою обумовлена тим, що практично весь інженерно-технічний персонал, починаючи від начальників цехів і до лінійних майстрів, укомплектований випускниками кафедри. Наші випускники - висококваліфіковані фахівці, які досягли значних успіхів в своїй сфері.

Повідомити про помилку

19:41
24/03/2018
Парний тиждень