Кафедра охорони праці й навколишнього середовища

 • 412
 • 2018/04/18
Монін Володимир Львович

Монін
Володимир Львович

Завідувач кафедри

кандидат біологічних наук, доцент


Волошин В’ячеслав Степанович,
Науковий керівник кафедри
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч наук України,
ректор ДВНЗ «ПДТУ»

Кафедра є загальноосвітньою. Для підготовки бакалаврів на кафедрі читаються наступні дисципліни: «Основи екології», «БЖД», «Основи охорони праці», «Цивільний захист». Окрім перерахованих дисциплін для фахівців і магістрів читається курс «Охорона праці в галузі» та здійснюється керування розділом у дипломному проекті «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

 

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-65-83
 • завідувач кафедри: (0629) 44-69-38

Кафедра «Охорона праці й навколишнього середовища» була створена в 1971 році. Засновником і першим завідуючим кафедрою був доцент, кандидат технічних наук М.С. Немцов (1971-1987 рр.), другим - доцент П.І. Шам (1988-1997 рр.), з 1997 по 2017 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор В.С. Волошин, з 2017 року по теперішній час В.Л. Монін

Величезний вклад у розвиток кафедри «ОП і НС» внесли доценти Бухаров І.І., Задорожний Б.В., Шам П.І., Мальцев М.В, Данилова Т.Г. Справу засновника кафедри продовжують: В.В. Кухар – професор, доктор технічних наук, академік, В.Л. Монін  – кандидат біологічних наук,  В.А. Бурко - доцент, кандидат технічних наук, В.Г. Мнацаканян- доцент, кандидат технічних наук, Н.Ю. Єлістратова - ст. викладач, О.М. Аксьонова – ст. викладач, , М.С. Тимофєєв - викладач, Ю.П. Ніжельська – асистент, а також багато інших талановитих вчених, викладачів, керівників.

Всі дисципліни, які читаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичним устаткуванням і розробками. Створені учбові лабораторії з охорони праці, безпеки життєдіяльності, екології, методичні кабінети, які обладнані комп'ютерами і всім необхідним для самостійної роботи студентів. Для проведення практичних занять розроблені збірники задач, які використовуються в роботі з персональними комп'ютерами. Для вирішення студентами на ПК багатоваріантних задач на практичних заняттях, в контрольних роботах і дипломних проектах на кафедрі розроблені і застосовуються 29 програм. За всіма дисциплінами упроваджена модульно-рейтингова система навчання. Кафедра приймає активну участь в підготовці студентів та школярів до Всеукраїнських конкурсів та олімпіад за профілем кафедри. Бере активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських етапах МАН. При кафедрі працює п’ять лабораторій:
 • науково-дослідна лабораторія «Фільтри», де розробляються і знаходять практичне застосування різні конструкції фільтрів, які використовуються для очищення викидів в атмосферу і водойми, а також для очищення масел і повітря в двигунах і компресорах в різних галузях виробництва;
 • лабораторія електровимірювання, яка має ліцензію Держстандарту України і виконує роботи з електробезпеки в організаціях і підприємствах України;
 • екології;
 • безпеки життєдіяльності;
 • охорони праці.

Кафедра плідно співпрацює з підприємствами, науковими і учбовими закладами України, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Росії і інших держав. Співробітниками кафедри отримано більше 300 авторських свідоцтв на винаходи (автори М.С Немцов, П.І. Шам, В.С. Волошин, В.В. Кухар та інші), у тому числі 10 патентів іноземних держав, значна частина яких упроваджена у виробництво в Україні, Росії, Латвії, Казахстані і інших державах. Розроблені та впроваджені в виробництво технічні умови та технологічні інструкції з переробки та розливу питної води. Разом з міжнародними партнерами проведено дослідження біогазової продуктивності Азовського моря.

За завданням МОН України на кафедрі виконуються держбюджетні наукові дослідження, окрім цього кафедра бере участь у виконанні міжнародних грантів.

Повідомити про помилку

02:16
20/07/2018
Непарний тиждень
1