Кафедра електрифікації промислових підприємств

  • 329
  • 2017/11/15
Жежеленко  Ігор  Володимирович

Жежеленко
Ігор Володимирович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра проводить підготовку
  • бакалаврів за спеціальністю:
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» термін навчання – 4 роки,
  • спеціалістів та магістрів спеціальностей:
«Електротехнічні системи електроспоживання», «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії» Термін навчання 1 рік для спеціалістів, 1.5 роки для магістрів. Після закінчення університету випускники мають нагоду продовжити навчання в аспірантурі.

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-65-51
  • завідувач кафедри: (0629) 33-21-08
Email:
epp@pstu.edu

У 1963 році на базі кафедри металургійних печей і енергетики Ждановського металургійного інституту була організована кафедра загальної електротехніки. Очолив її доцент Ілля Павлович Поцілуєв.

У шістдесяті роки в народному господарстві відчувався недолік фахівців з експлуатації електроустаткування і електропривода металургійних заводів. У зв'язку з цим з 1965 року на кафедрі почалася підготовка інженерів-електромеханіків за спеціальністю «Електропривод і автоматизація виробництва». Для забезпечення учбового процесу були створені лабораторії ТОЕ, автоматизованого електропривода, електричних машин.

З 1967 року на базі кафедри розвернула широку діяльність Південна електротехнічна наукова школа.

З 1969 року кафедрою завідує професор, д.т.н. Ігор Володимирович Жежеленко.

Перший набір студентів зі спеціальності «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства» відбувся за вечірньою та заочною формами навчання в 1969 р. та в 1972 р.– за денною формою навчання.

Для більш ґрунтовної і якісної підготовки фахівців наказом ректора в 1977 році у складі вузу організовується кафедра «Електропостачання промислових підприємств».

У 1993 році на кафедрі відкрита нова спеціальність за денною формою навчання «Автоматичне управління електроенергетичними системами».

У 2011 році кафедра, у зв'язку з наявністю різнопланових спеціальностей, получає назву «Електрифікація промислових підприємств».

Основний напрям наукової роботи кафедри – підвищення ефективності і якості роботи систем електропостачання промислових підприємств. Зокрема, наукові роботи співробітників кафедри присвячені питанням електромагнітної сумісності електротехнічного устаткування, якості електроенергії, компенсації реактивної потужності в мережах промислових підприємств, оптимізації їх режимів, підвищенню надійності систем електропостачання, створення сучасних засобів захисту електродвигунів автоматизованого електропривода, удосконалення теорії частотного електропривода, розробці мікропроцесорних релейних терміналів для захисту широкого кола споживачів.

Вчені кафедри брали активну участь в розробці діючого стандарту, який нормує показники якості електроенергії. Науково-технічні розробки співробітників кафедри впроваджені на більш ніж 50 підприємствах України, Росії, Казахстану.

Протягом багатьох літ кафедра проводить міжнародні науково-технічні конференції, присвячені питанням ефективності і якості електропостачання промислових підприємств.

Кафедра ЕПП широко відома за кордоном як одна з провідних наукових організацій з проблем якості електроенергії. Спільно з іноземними колегами за кордоном опубліковано 4 книги, більше 60 наукових статей.

Вже 20 років поспіль співробітники кафедри беруть активну участь в науково-технічних конференціях і семінарах, що проводяться на Україні, в Польщі, Угорщині, Німеччині. В Маріуполі було проведено шість міжнародних конференцій з участю вчених Польщі, Німеччини, Росії, Палестини, Угорщини, США, Ізраїлю та ін. країн. Разом з ПДТУ в організації конференцій брали участь Академія наук вищої школи України, Інститут електродинаміки АН України (м. Київ), Лодзинська політехніка (Польща), Вроцлавський технічний університет та ін.

Студенти, що проявили схильність до науково-дослідної роботи, володіючи знаннями іноземних мов, можуть продовжити навчання у Німеччині (Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт).

Вже більше 20 років кращі студенти проходять практику в Лодзинській політехніці (Польща).

Дипломовані фахівці кафедри можуть працювати на підприємствах найрізноманітніших галузей промисловості та міського господарства, в електроенергетичних об'єднаннях, в проектних і дослідницьких організаціях.

Якість фахівців, які готуються кафедрою, характеризується зростаючим попитом як в Донбасі, так і в інших регіонах. Випускник кафедри ЕПП може працювати практично у будь-якій галузі діяльності людини.

Відсоток працевлаштування випускників кафедри складає практично 100 % і формується ще в час навчання, оскільки багато випускників залишаються працювати на місці практики і написання дипломного проекту.

Випускники кафедри займають провідні управлінські місця і не тільки у межах міста.

Більше 200 випускників працюють в країнах далекого і ближнього зарубіжжя: Польщі, Нігерії, Нікарагуа, Перу, Колумбії, Монголії, Йорданії, Афганістані, Росії, Казахстані, Білорусії і т.д.

Повідомити про помилку

02:13
20/04/2018
Парний тиждень
1