Кафедра інноватіки і управління

 • 660
 • 2018/04/25
Логутова Тамара Григорівна

Логутова
Тамара Григорівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, Академік Академії соціального управління, Відмінник освіти

Кафедра інноватики та управління забезпечує підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент»:
 • бакалавр (перший освітній рівень) – 073 «Менеджмент». Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 5 років;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління проектами». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління інноваційною діяльністю». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Менеджмент організацій і адміністрування». Термін навчання: денна та заочна форми – 1 рік і 4 місяці.
Форма навчання: денна, заочна, дистанційна. Фінансування: бюджетне, контрактне.    

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Адреса:
вул. Казанцева, 3а, 9-й корпус, 3-й поверх, ауд. 9.307 – кафедра; 4-й поверх, ауд. 9.442 – завідувач кафедри.
Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-64-60
 • завідувач кафедри: (0629) 44-66-34
Email:
Logutova_t_g@pstu.edu

Кафедра інноватики та управління була створена у вересні 2009 року (кафедра «Управління інноваційною діяльністю»). Перший набір студентів відбувся 1 вересня 2010 року. Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, Академік Академії соціального управління, Відмінник освіти, член спец. Ради з захисту докторських дисертацій Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ» Логутова Тамара Григорівна.

Перший набір студентів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» відбувся 1 вересня 2010 року. Кафедра «Управління інноваційною діяльністю» була об’єднана з кафедрою Інтелектуальної власності та права, яка була створена в 2004 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Солошенко П.В. Після об’єднання кафедра отримала назву «Управління інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю». У 2011 році була отримана ліцензія на підготовку «магістрів» за спеціальністю «Управління проектами». Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2011 року. 19 вересня 2011 кафедра була перейменована і отримала назву Кафедра інноватики та управління. У жовтні 2012 року кафедрі було доручено здійснювати підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

На даний час кафедра готує бакалаврів (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»), а також висококваліфікованих фахівців другого (магістерського) освітнього рівня за трьома освітніми програмами: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю» і «Управління проектами».

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 6 осіб, з яких: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати технічних наук, 2 кандидати економічних наук і 1 старший викладач (здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук), що мають досвід наукової та практичної роботи, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, управління проектами та управління інноваційною діяльністю.

Викладачами кафедри інноватики та управління здійснюється великий обсяг науково-дослідної роботи. Щороку студенти кафедри беруть участь в наукових засіданнях круглих столів, організованих кафедрою, а також в міжнародних конференціях, що проводяться в ДВНЗ «ПДТУ» та інших провідних університетах України. Конференції проходять за участю студентів та аспірантів інших вищих навчальних закладів країни.

Під керівництвом викладачів кафедри 5 аспірантів працюють над кандидатськими дисертаціями. Викладачі та аспіранти кафедри «Інноватика та управління» щороку беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі. Викладачі та аспіранти кафедри постійно публікують статті в наукових журналах, збірниках наукових праць, є авторами (співавторами) монографій і навчальних посібників, а також беруть участь в різних міжнародних проектах в галузі управління та адміністрування.

Результати наукової діяльності співробітників і аспірантів кафедри також відображені в публікаціях країн ближнього і далекого зарубіжжя: Німеччина, Австрія, Польща, Словаччина та ін.

У ДВНЗ «ПДТУ» на кафедрі інноватики та управління активно здійснюється міжнародна діяльність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримує можливість доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в різних наукових областях, а також активізувати обмін студентами із закордонними партнерами, брати участь в реалізації міжнародних проектів і програм, і, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-навчальне суспільство.

У 2015 році к.т.н., доцент кафедри інноватики та управління Солідор Н.А. проходила стажування (тренінги) в Краківському політехнічному університеті ім. Тадеуша Костюшка (Польща) в рамках реалізації Міжнародного проекту 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process»задисциплінами:«Project Management»,«Transferable Skills, «Thin Films in Energy Saving Technologies», «Materials From Renewable Sources», etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES EduPack 2015.

Кафедра інноватики та управління продовжує тісну співпрацю з кафедрами університетів країн СНД на підставі діючих договорів і домовленостей з Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) і Білоруським державним економічним університетом (м.Мінськ, Республіка Білорусь).


Логутова Тамара Григорівна

Завідувач кафедри інноватики та управління

Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, Академік Академії соціального управління, Відмінник освіти, член спец. Ради з захисту докторських дисертацій Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ».

Під керівництвом Логутової Т.Г. підготовлені і успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук - 11 чол, доктора економічних наук - 1 чол.

Основні дисципліни: інноваційний менеджмент, інвестиційний менеджмент, методологія, методи і засоби управління проектами, економічний механізм управління проектами.

Наукові інтереси: управління інноваційними проектами, економічна безпека промислових підприємств, проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств.

Науково-методичні роботи: більше 300 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: logutova_t_g@pstu.edu


Солідор Наталя Аркадіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доктор філософії (PhD), доцент.

Основні дисципліни: теорія та практика бізнес-планування, теорія та практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень, управління інноваційними проектами, системний аналіз та прийняття інноваційних рішень, стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства.

Наукові інтереси: управління інноваційними проектами, управління інноваціями в галузі екологічного та енергетичного менеджменту, теорія та практика бізнес-планування.

Науково-методичні роботи: більше 130 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: natalysolidor@gmail.com


Фролова Зінаїда Василівна

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент.

Основні дисципліни: трансфер технологій, управління якістю, методологія наукових досліджень.

Наукові інтереси: вдосконалення методології управління якістю промислових підприємств, трансфер технологій.

Науково-методичні роботи: більше 80 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: zvfrolova@gmail.com


Сагірова Аліна Спартаківна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доктор філософії (PhD), доцент.

Основні дисципліни: економіка інноваційного підприємства, публічне адміністрування, корпоративне управління, закупівлі, контракти і логістика в проектах, управління проектами розвитку регіонів та міст.

Наукові інтереси: забезпечення економічної безпеки за допомогою інновацій.

Науково-методичні роботи: більше 30 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: ass.77777@i.ua


Дерев’янко Тамара Антонівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Основні дисципліни: управління командою проекту, управління ризиками проекту, менеджмент організацій, управління змінами, антикризовий менеджмент.

Наукові інтереси: управління персоналом, управління ризиками, управління командами, інформаційні технології.

Науково-методичні роботи: більше 50 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: derevianko64@gmail.com


Шестакова Тетяна Михайлівна

Старший викладач.

Основні дисципліни: історія менеджменту, аналіз господарської діяльності, комунікаційна політика підприємства, університетська освіта, менеджмент промислових підприємств.

Наукові інтереси: особливості формування комунікаційної політики підприємств в кризових умовах.

Науково-методичні роботи: більше 50 наукових і науково-методичних робіт.

E-mail: tany.foxe@gmail.com


 

На даний час існує гостра необхідність підготовки нового покоління управлінців, перед якими поставлено завдання відновлення і розвитку економіки Донецького регіону і країни в цілому. За вісім років свого існування кафедрі «Інноватика та управління» вдалося виконати величезний обсяг науково-методичної роботи: опубліковано понад 400 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, випущено понад 200 кваліфікованих управлінців, зайнятих в металургії, машинобудуванні, будівництві, туристичному, ресторанному та шоу-бізнесі, фінансовому секторі, центральних і місцевих органах влади.

Після завершення навчання наші випускники успішно працюють:

 • в апараті центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ, організацій;
 • в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інших інноваційних структурах;
 • в інноваційних фондах та інноваційно-фінансово-кредитних установах;
 • в науково-виробничо-технічних комплексах;
 • в фінансово-промислових групах та ін.

Працевлаштування випускників кафедри складає 100%.

До досягнень кафедри можна віднести підготовку кандидатів і докторів наук. Гордістю кафедри стали кандидати економічних наук: аналітик департаменту внутрішнього контролю та управління ризиками ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» Алла Вознюк, а також керуючий Маріупольською філією АТ «Укрексімбанк» Дмитро Дресвянніков.

 

Повідомити про помилку

02:14
20/07/2018
Непарний тиждень
1