Кафедра інноватіки і управління

 • 326
 • 2017/12/29
Логутова Тамара Григорівна

Логутова
Тамара Григорівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік АЕН України

Кафедра інноватики та управління здійснює підготовку за спеціальністю  073 «Менеджмент», за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр.

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

 • Бакалавр – освітня програма  «Менеджмент»

Термін навчання: денна форма – 4 роки, зочна форма – 5 років.

 • Магістр –  освітня програма «Менеджмент»

Термін навчання: денна та заочна форми – 1,5 року.

 • Магістр –  освітня програма   «Управління інноваційною діяльністю»

Термін навчання: денна форма – 1,5 року.

 • Магістр –  освітня програма  «Управління проектами»

Термін навчання: денна форма – 1,5 року.

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 70 осіб

Ліцензійний обсяг (магістр) – 40 осіб

 

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Адреса:
вул. Казанцева 3а , 9 корпус, 3 этаж, ауд. 9.307
Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-64-60
 • завідувач кафедри: (0629) 44-66-34
Email:
Logutova_t_g@pstu.edu

Кафедру «Інноватики та управління» було створено у вересні 2009 року (кафедра «Управління інноваційною діяльністю»). Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України Логутова Тамара Григорівна. Перший набір студентів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» відбувся 1 вересня 2010 року. У 2011 році була одержана ліцензія на підготовку «магістрів» за спеціальністю«Управління проектами». Перший набір студентів було здійснено 1 вересня 2011 року. 19 вересня 2011 року кафедру було перейменовано на кафедру «Інноватики та управління». У жовтні 2012 року кафедрі «Інноватики та управління» було доручено здійснювати підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки, про це свідчать договори про науково-навчальну співпрацю з ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» із установою навчання «Білоруський державний економічний університет» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), договір про науково-методичну співпрацю із Молдовською Економічною Академією (м. Кішиньов, Молдова).Викладачі та аспіранти кафедри приймають участь у наукових конференціях у Білорусії та Молдови, а викладачі товариських вищих учбових закладів приймають участь у конференціях ДВНЗ «ПДТУ». Про плідну міжнародну наукову співпрацю свідчать статті, що надруковані у збірниках праць вищих закладів Білорусі, Молдові, України (ДВНЗ «ПДТУ»).

Викладачами кафедри «Інноватики та управління» здійснюється великий обсяг науково-дослідницької роботи. Напрями досліджень кафедри: менеджмент організацій і промислових підприємств, проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності ринків, проблеми ресурсозбереження , забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, розробка та управління проектами у різних галузях національного господарства.

Кожен рік студенти кафедри приймають участь у наукових засіданнях круглих столів, які організує кафедра, а також у міжнародних конференціях, що проводяться у Університеті. Конференції проходять з участю студентів а аспірантів інших вищих учбових закладів. Під керівництвом викладачів кафедри 10 аспірантів працюють над кандидатськими дисертаціями.

Викладачі та аспіранти кафедри «Інноватики та управління» кожен рік приймають участь у держбюджетній науково – дослідній роботі, та друкують статі у наукових журналах, збірниках наукових праць, а також монографії та навчальні посібники.

Магістри кваліфікації менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) -  це універсальні керівники , здатні організовувати та керувати персоналом підприємства будь-якого масштабу , це топ-менеджери спроможні планувати , виконувати управлінські функції найвищого ступеня складності, керувати реалізацією сучасних державних та регіональних інноваційних програм.

Магістри кваліфікації управління інноваційною діяльністю після закінчення навчання є професійними управлінцями , які спроможні забезпечити розвиток підприємства за рахунок розробок та впровадження інновацій, а також топ - менеджери різнопрофільних установ, підприємств, організацій.

Магістри кваліфікації керівник проектів та програм – це професійні управлінці, творчі особистості, здатні пропонувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію, топ-менеджери, що володіють теорією, планування, системним аналізом та виконують управлінські функції на промислових підприємствах, керівники проектів та програм. Професіонали в галузі управління інноваційною діяльністю, управління проектами  та менеджменту організацій і адміністрування  можуть працювати в:

 1. Апараті управління центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ і організацій;
 2. Консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інноваційних структурах;
 3. Інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах;
 4. Науково-виробничо-технічних комплексах;
 5. Фінансово-промислових групах.

Повідомити про помилку

16:32
24/03/2018
Парний тиждень
5 пара