Кафедра фінансів і банківської справи

 • 452
 • 2018/04/02
Омельченко Людмила Сергіївна

Омельченко
Людмила Сергіївна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, професор ПДТУ, доктор філософії, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Міжнародної кадрової Академії

Кафедра «Фінанси і банківська справа» проводить підготовку
 • бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», термін навчання – 4 роки,
 • магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», термін навчання – 1,4 роки.

При кафедрі працює аспірантура.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-63-35
Email:
kaf.fin.bd@gmail.com

Кафедра була створена  наказом ректора від 28 червня 1995 року під назвою «Фінанси і кредит, облік і аудит» на інженерно - економічному факультеті для підготовки фахівців з трьох спеціальностей: «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит».

У 2001 році була відокремлена спеціальність «Облік і аудит» з утворенням нової кафедри. З 2001 року кафедра отримала назву «Фінанси і банківська справа».

Кафедра росла, були потрібні кваліфіковані кадри. Для учбового процесу залучалися професіонали, що працювали у фінансово-банківській системі, на підприємствах. На кафедрі стали працювати три керівники банками (Прохоренко С.І., Кравченко Т.Д., Тігранян В.С.), головний бухгалтер фінансового управління міськвиконкому (Вангельєва О.К.), керівники підприємств та їх структурних підрозділів (Савчук О.В. - директор ВАТ «Азовмаш», Чентуков Ю.И. - заступник директора, Савчук С. І. - начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків ММК ім. Ілліча,  Голтвенко В. А. - заступник директора МК «Азовсталь» та інші фахівці).

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані  викладачі, що передавають свої професійні знання і досвід майбутнім фахівцям  в області фінансів і банківської справи. Це: Омельченко Л.С. - завідувач кафедрою; Зусин В. Я. - д.т.н, професор;  Хаджинова О.В., д.е.н., доцент, Мінц О.Ю. -  к.е.н., доцент; Лактіонова О. Ю. - к.е.н. доцент; Букріна К.А. - к.е.н., доцент; Тігранян В. С. - старший викладач;  Кравченко Т. Д. - старший викладач;  Савченко А.А. - асистент.

У 2015 році кафедра «Фінанси і банківську справу» відмітила свій 20-річний ювілей.

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за наступними напрямами:

 • підвищення ефективності фінансового управління;
 • вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні;
 • забезпечення фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах;
 • розробка фінансової стратегії і тактики підвищення ефективності діяльності економічних суб'єктів;
 • поліпшення фінансового забезпечення економічних суб'єктів;
 • фінансовий аутсорсинг;
 • розвиток страхових послуг;
 • інтелектуальні системи ухвалення рішень у фінансово-кредитній сфері.

Студенти кафедри активно беруть участь у науковому та громадському житті - виступають на міжнародних і всеукраїнських конференціях, займають високі місця у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових та дипломних робіт.

Так, студентки групи ФБС-16-м Савченко Анастасія Геннадіївна та  Джамбаз Наталія Юхимівна зайняли 1 та 2 місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2016 році.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки із зарубіжними ученими та ВНЗ. У рамках обміну ученими кафедру відвідував відомий германський економіст Р. Нітхамер.

Обдаровані студенти кафедри були направлені для написання магістерських дипломних робіт в Німеччину і Іспанію. У свою чергу, на кафедрі проходила навчання група іноземних студентів, а також стажувалася аспірантка з Німеччини. На кафедрі проходили навчання іноземні студенти з Китаю.


Омельченко Людмила Сергіївна

Завідувач кафедрою фінанси банківська справа

Вчений ступінь, звання : к.е.н., доцент

Основні дисципліни: фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, фінанси підприємств, УНДРС.

Наукові інтереси: фінансове забезпечення діяльності підприємств, оптимізація використання фінансових ресурсів, аутсорсинг в діяльності підприємств, прийоми і методи фінансового аналізу, фінансове управління.

Науково-методичні роботи: більше 100 наукових робіт і науково-методичних робіт

E-mail: l.s.omelch@gmail.com


Хаджинова Олена Вікторівна

Декан Економічного факультету

Вчений ступінь, звання : д.е.н., доцент

Основні дисципліни: гроші та кредит; фінанси, гроші та кредит; фінансовий менеджмент, науково-дослідна робота студентів.

Наукові інтереси: формування та впровадження антикризового управління на підприємствах різних форм власності, організація фінансовоїдіяльності бізнесу.

Науково-методичні роботи: більше 100 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E - mail: azsudcom@gmail.com

Мінц Олексій Юрійович

Вчений ступінь, звання: к.е.н., доцент. У лютому 2018 року успішно пройшов захист докторської дисертації.

Основні дисципліни: банківська система; фінансовий ринок; ринок фінансових послуг; інформаційні системи і технології у фінансах; грошові розрахунки.

Наукові інтереси: моделювання інтелектуальних систем ухвалення рішень в економіці.

Науково-методичні роботи: більше 100 наукових і науково-методичних робіт.

E - mail: mints_a_y@pstu.edu


Зусин Володимир Якович

Вчений ступінь, звання : д.т.н., професор

Основні дисципліни: етика і етикет ділового спілкування

Наукові інтереси: етика і етикет різних сфер життя людини і суспільства, етика бізнесу

Науково-методичні роботи: більше 200 наукових і науково-методичних робіт. Видано 3 монографії, 7 навчальних посібників.

Отримано: 23 патенти та авторських свідоцтва

Підготовлено: 4 кандидати наук

E - mail: v.zusin@mail.ru


Мандра Наталія Георгіївна

Вчений ступінь, звання : к.е.н., старший викладач

Основні дисципліни: страхування, страховий менеджмент

Наукові інтереси: ринок страхування, страхування і управління ризиками, страхові послуги.

Науково-методичні роботи: більше 30 наукових і науково-методичних робіт

E - mail: natalia.g.mandra@gmail.com


Лактионова Ольга Юхимівна

Вчений ступінь, звання : к.е.н., доцент

Основні дисципліни: фінанси, фінансовий аутсорсинг, інвестування

Наукові інтереси: управління фінансами суб'єктів господарювання малого і середнього бізнесу. фінансовий аутсорсинг, фінансові технології, цифрализация.

Науково-методичні роботи: більше 100 наукових і науково-методичних робіт

E - mail: o.e.laktionova@gmail.com


Букріна Катерина Андріївна

Вчений ступінь, звання : к.е.н., доцент

Основні дисципліни: фінанси, інвестування, етика і етикет ділового спілкування

Наукові інтереси: фінанси, підприємництво, управління обіговими коштами

Науково-методичні роботи: більше 80 наукових праць та науково-методичних робіт

E - mail: ocean_mar_06@yahoo.com


Кравченко Тая Дмитрівна

Вчений ступінь, звання : старший викладач

Основні дисципліни: гроші і кредит, банківські операції, інвестиційне кредитування, маркетинг у банках, проектне фінансування, облік у банках

Наукові інтереси: організація і проведення банківських операцій, разширение і удосконалення банківського бізнесу, підвищення ефективності діяльності комерційних банків.

Науково-методичні роботи: більше 50 наукових робіт і методичних розробок.

E - mail: tdkravchenko195@gmail.com


Тігранян Валерік Саакович

Вчений ступінь, звання : старший викладач

Основні дисципліни: аналіз банківської діяльності, основи банківської справи.

Наукові інтереси: формування системи знань у сфері організації і технології здійснення банками пасивних і активних операцій, надання банками послуг.

Науково-методичні роботи: більше 30 наукових і науково-методичних робіт

E - mail: tigranyanvalerik@gmail.com


Савченко Аіда Адель

асистент кафедри

Вчений ступінь, звання : -

Основні дисципліни: гроші і кредит

Наукові інтереси: інноватика, аутсорсинг на промислових підприємствах, методи оптимізації на промислових підприємствах

Науково-методичні роботи: більше 30 наукових праць і науково-методичних робіт.


Кафедра горда своїми випускниками, які працюють на підприємствах, у фінансово-банківській сфері, в учбових закладах, обіймають керівні посади: Мандра В. В.,  Новосельцев  М.А., Рошко М.А., Кленін О. В.,  Гаркуша  А.Н,  Реброва Н.Е.,  Дресв`янніков  Д.А.,  Евтюков А.С., Карчевський А.Н., Горбунова Р. С., Літвинов В. О. та інші.

Серед випускників кафедри кандидати і доктори економічних наук, багато хто з яких продовжує працювати в ПГТУ, навчаючи наступні покоління студентів.

Випускники кафедри працюють не лише в Україні, але і за кордоном: в Іспанії, Німеччині, США, Чехії, Росії.

Щорічно підприємства і організації міста Маріуполя вимагають і отримують від кафедри висококласних фахівців, які успішно застосовують на практиці отримані знання.

Повідомити про помилку

02:13
20/07/2018
Непарний тиждень
1