Кафедра обліку і аудиту

  • 566
  • 2018/04/18
Белопольський Микола Григорович

Белопольський
Микола Григорович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, глава Асоціації платників податків Донецької області

Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки.

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Кафедра обліку і аудиту забезпечує підготовку із спеціальностей:

  • бакалавр 071 «Облік і оподаткування» – 4 роки;
  • магістр071 «Облік і оподаткування»  – 1 рік 4 місяці.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, інститут підвищення кваліфікації.

Фінансування: бюджетна, контрактна.

Документи

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Адреса:
вул. Казанцева, 3 а, 9 корпус, 1 етаж, ауд. 9.103, 9.101.
Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-66-26; (0629) 44-66-36
  • завідувач кафедри: (0629) 44-64-05
Email:
bilopolskiy_ng.pstu@gmail.com

В 1995 році вперше в Приазовський державний технічний університет були зараховані студенти для придбання спеціальності "Облік і аудит". Підготовкою майбутніх фахівців займалися викладачі кафедри "Фінанси і кредит, облік і аудит" під керівництвом к.е.н., доцента Л.С. Омельченко. В 1999 році відбувся перший випуск фахівців-бухгалтерів, які отримали вищу освіту на базі Інституту підвищення кваліфікації ПДТУ.

В травні 2001 року кафедра "Фінанси і кредит, облік і аудит" була реорганізована, створена нова кафедра "Облік і аудит".

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає: 2 доктора економічних наук, 5 кандидатів економічних наук та 3 старших викладача. Що мають досвід наукової і практичної роботи та забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку.

За 16 років кафедра підготувала більш ніж 1800 фахівців усіх форм навчання.

Основним науковим напрямом роботи кафедри обліку та аудиту є вдосконалення організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах України. Всі учбові дисципліни направлені на оволодіння новими знаннями і навиками майбутніх фахівців в обліку, аналізу та аудиту. Викладачі кафедри використовують інноваційні методи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій та новітніх програм з бухгалтерського обліку, а також використовують методи розвиваючого навчання що сприяє підвищенню ефективності учбового процесу.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які приймають участь у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах дипломних робіт. Результати досліджень докладаються і публікуються у наукових виданнях.

Кафедра обліку та аудиту підтримує наукові зв’язки та здійснює співпрацю з університетами: Польщі, Німеччини, Єгипту, Канади, Словаччини, Румунії, Австрії, Португалії, Болгарії.

Викладачі кафедри публікують наукові статті в журналах: "Економічне відродження Росії" (м. Санкт-Петербург), "Проблеми економіки" (Німеччина), "Проблеми економіки і управління" (м. Білгород). Кафедра бере активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, Академія академічних наук (Молдова, м. Кишиньов).

Протягом 15 років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування в університетах Європи.


Белопольський Микола Григорович

Завідувач кафедри обліку та аудиту

Вчений ступінь, звання: д.е.н., професор

Наукові інтереси. Більшість праць присвячена проблемам управління виробничо-господарськими системами, економіці та фінансам підприємств України: проблемам регіональної економіки в Україні; економічній кризі в Україні; національній економічній безпеці в Україні; аналітичним аспектам оподаткування; розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залученню іноземних інвестицій; економічним та організаційним проблемам техніко-технологічного оновлення підприємств; соціальному захисту населення на сучасному етапі; ролі вільної економічної зони в інвестиційній політиці держави; інноваційним рішенням та забезпеченню конкурентоспроможності сучасного підприємства; політиці Міжнародного валютного фонду щодо України..

Науково-методичні праці: більше 370 наукових праць і науково-методичних робіт, в т.ч. 30 монографій.

E-mail: bilopolskiy_ng.pstu@gmail.com


Бессонова Галина Павлівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

Вчений ступінь, звання: доцент

Основні дисципліни: бухгалтерський облік (загальна теорія), фінансовий облік. облік у зарубіжних країнах, організація обліку

Наукові інтереси: вплив процесів глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку, аналіз інноваційних розробок на промислових підприємствах, бухгалтерський облік як професійна діяльність.

Науково-методичні праці: більше 120 наукових праць і науково-методичних робіт.

E-mail: bessonova_g_p@pstu.edu


Бессонова Світлана Іванівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

Вчений ступінь, звання: к.е.н., доцент

Основні дисципліни: звітність підприємства, облік і звітність в оподаткуванні, бухгалтерський облік; науково-дослідна робота студентів.

Наукові інтереси: облік та управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємствах різних форм власності, впровадження енергоефективних продукції та технологій у діяльність бізнесу.

Підготувала трьох кандидатів економічних наук.

Науково-методичні праці: більше 100 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: bessonovasvitlana71@gmail.com


Балашова Ольга Володимирівна

Доцент кафедри облік та аудит

Вчений ступінь, звання: к.е.н., доцент

Основні дисципліни: аналіз господарської діяльності підприємств, економічний аналіз, судово-бухгалтерська експертиза

Наукові інтереси: облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності, економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності, аналіз ефективності використання нематеріальних активів підприємства.

Науково-методичні праці: більше 30 наукових праць, у тому числі навчальний посібник та монографії.

E-mail: balashova-ov@i.ua


Бондарук Юлія Василівна

Старший викладач кафедри обліку та аудиту

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Основні дисципліни: податки та податкова система, податкова система.

Наукові інтереси: проблеми оподаткування, інноваційний розвиток підприємств, стратегічне управління, вдосконалення бухгалтерського обліку.

Науково-методичні праці: 35 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: yulyadub@gmail.com


Голобоков Станіслав Олексійович

Доцент кафедри обліку та аудиту

Вчений ступінь, звання: к.е.н., доцент

Основні дисципліни: бухгалтерський облік управлінні підприємством, управлінський облік, облікова політика підприємства, обліково-аналітичне-забезпечення економічної безпеки підприємства.

Наукові інтереси: формування сучасного мислення студента в навчальному процесі, ефективність вищої освіти в сучасних умовах, розвиваюче навчання, як умова ефективного вивчення курсу.

Науково-методичні праці: більше 60 наукових праць і науково-методичних робіт.

E-mail: golobokov.sа.pstu@gmail.com


Козлова Вікторія Янівна

Вчений ступінь: к.е.н., доцент

Основні дисципліни: Історія грошового обігу; Історія бухгалтерського обліку; Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті; Управлінські системи в обліку і аудиті; Аналіз господарської діяльності.

Наукові інтереси: дослідження чинників, які впливають на фінансову безпеку підприємства, вплив розвитку грошового обігу на інфляційні процеси.

Науково-методична робота: більш 30 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: vika.kozlova.70@gmail.com


Куровська Альона Анатоліївна

Старший викладач кафедри обліку та аудиту
Керівник Регіонального навчального центру бізнес-навичок «Приазов’є”,
Голова Студентського наукового товариства ДВНЗ «ПДТУ»

Вчений ступінь: -

Основні дисципліни: контроллінг, внутрішньогосподарський контроль, аудит та комп’ютерний аудит, облік в банках, стратегічний аналіз

Наукові інтереси: формування системи контроллінгу інноваційних проектів; розробка інвестиційних проектів та контроль стейкохдерів за їх впровадженням на підприємствах різних форм власності.

Науково-методична робота: більше 35 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: snt87500@gmail.com


Комлексно-інноваціний підхід до управління сучасним підприємством створюють основу успішної конкурентної позиції підприємствам регіону, очолюваних випускниками кафедри. Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці та працюють у всіх галузях народного господарства.

Багато студентів мають нагоду працювати вже на 5-му курсі, перейшовши на індивідуальний графік навчання. Практика показує, що фахівці в області обліку і аудиту завжди затребувані. За час існування спеціальності дипломи про вищу освіту отримали більше 1000 випускників.

Випускники кафедри працюють в державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, комерційних банках, малих і приватних підприємствах, ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь», районних пенсійних фондах, виконкомах, підприємствах сільського господарства, в Маріупольському морському торговому порту і інших підприємствах.

Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100%.

Вечори відпочинку

Тренінги, ділові ігри

Повідомити про помилку

22:14
17/08/2018
Непарний тиждень