Кафедра обліку і аудиту

  • 321
  • 2018/01/17
Білопольський Микола Григорович

Білопольський
Микола Григорович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, глава Асоціації платників податків Донецької області

  • Підготовка бакалаврів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 4 роки
  • Підготовка магістрів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 1,5 роки
  • Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, інститут підвищення кваліфікації.

У сучасних економічних умовах неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, одержує прибуток від своєї діяльності, без фахівців, що ефективно здійснюють організацію бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, внутрішнього аудиту, що формують облікову інформацію, контролюють і аналізують виробничо-господарську діяльність. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом ухвалюються економічно обґрунтовані управлінські рішення по подальшому функціонуванню і оптимальному динамічному розвитку підприємства. Тому, стратегічною метою  функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку і оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, творчо здійснюючих професійну діяльність.

Місія кафедри полягає в зростанні і зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, що володіють фундаментальними знаннями української і зарубіжної економіки, володіють сучасними методиками і відповідають найвищим вимогам професійного ринку праці.

Документи

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-64-05
  • завідувач кафедри: (0629) 44-66-36

У 1995 році вперше в Приазовський державний технічний університет були зараховані студенти для отримання спеціальності "Облік і аудит". Підготовкою майбутніх фахівців займалися викладачі кафедри "Фінанси і кредит, облік і аудит" під керівництвом к.е.н., доцента Л. Омельченко. У 1999 році відбувся перший випуск фахівців-бухгалтерів, які отримали вищу освіту на базі Інституту підвищення кваліфікації ПДТУ.

У травні 2001 року кафедра "Фінанси і кредит, облік і аудит" була реорганізована, створена нова кафедра "Облік і аудит". На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри: 2 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук і 3 старших викладача, що мають досвід наукової та практичної роботи і забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку.

За 16 років кафедра підготувала понад 1800 фахівців усіх форм навчання.

Основним науковим напрямком роботи кафедри обліку і аудиту є вдосконалення організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах України. Всі навчальні дисципліни спрямовані на оволодіння новими знаннями і навичками майбутніх фахівців в обліку, аналізі і аудиті. Викладачі кафедри використовують інноваційні методи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій та новітніх програм з бухгалтерського обліку, а також використовують методи навчання, що сприяють підвищенню ефективності навчального процесу. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь в наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах дипломних робіт. Результати досліджень висвітлюються в матеріалах наукових в наукових виданнях.

Кафедра обліку та аудиту підтримує наукові зв’язки та здійснює співпрацю з університетами: Польщі, Німеччини, Єгипту, Канади, Словаччини, Румунії, Австрії, Португалії, Болгарії.

Викладачі кафедри публікують наукові статті в журналах: "Економічне відродження Росії" (м. Санкт-Петербург), "Проблеми економіки" (Німеччина), "Проблеми економіки і управління" (м. Білгород). Кафедра бере активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, Академія академічних наук (Молдова, м .Кишиньов).

Протягом 15 років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування в університетах Європи.

Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100%. Багато студентів мають нагоду працювати вже на 5-му курсі, перейшовши на індивідуальний графік навчання. Практика показує, що фахівці в області обліку і аудиту завжди затребувані. За час існування спеціальності дипломи про вищу освіту отримали більше 1000 випускників.

Випускники кафедри працюють в державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, комерційних банках, малих і приватних підприємствах, ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь», районних пенсійних фондах, виконкомах, підприємствах сільського господарства, в Маріупольському морському торговому порту і інших підприємствах.

Повідомити про помилку

19:34
20/03/2018
Парний тиждень