Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

 • 671
 • 2018/05/02
Гончар Вікторія Василівна

Гончар
Вікторія Василівна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент

Маркетинг – це перспективна економічна спеціальність, що дозволяє орієнтувати виробництво та увесь господарський комплекс на задовільнення потреб ринку, здійснювати аналітико-досліджувальні роботи та маркетинговий аудит, розробляти маркетингові стратегії та тактичні рішення, розробляти ефективні методи просування товарів та послуг на ринку.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування забезпечує підготовку:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
 • Бакалавр – 075 «Маркетинг», термін навчання – 4 роки
 • Магістр – 075 «Маркетинг», термін навчання – 1,4 роки
 • Магістр 073 «Менеджмент», освітня програма – «Бізнес-адміністрування, термін навчання – 1,4 років

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетна, контрактна.

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Адреса:
вул. Казанцева 16 а, 6 корпус, 2 этаж, ауд. 6.03 – кафедра, ауд.6.02 – завідувач кафедрою
Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-63-47
 • завідувач кафедри: (0629) 44-65-76
Email:
gonchar.mariupol@gmail.com

Кафедру створено у 1997 р. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 1 доктора наук, 4 кандидати наук та 3 старших викладача, що мають досвід наукової і практичної роботи та забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу та бізнес-адміністрування. За 20 років кафедра підготувала 732 фахівця за спеціальністю «Менеджмент», 458 фахівців за спеціальністю «Маркетинг» та 21 магістра з бізнес-адміністрування

В листопаді 2017 року кафедра відсвяткувала 20-річний ювілей.


Основним науковим напрямом роботи кафедри маркетингу та бізнес адміністрування є вдосконалення маркетингового управління організацією. Всі учбові дисципліни направлені на оволодіння новими знаннями і навиками майбутніх фахівців в області маркетингу. Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, рольові ігри, тренінги, організаційно-діяльносні ігри, мозговий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв. Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь у ярмарках, виставках, аукціонах. В учбовому процесі використовується мультимедійне устаткування.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів. Результати досліджень докладаються і публікуються у наукових виданнях. На кафедрі створено дослідницьку студентську групу, метою якої є вивчення розвитку маркетингу і маркетингового менеджменту в Україні. Результати досліджень використовуються в практичних програмах з розвитку бізнесу.

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування підтримує наукові звязки та здійснює співпрацю з університетами:

 • Польщі
 • Німеччини
 • Єгипту
 • Канади
 • Словаччини
 • Румунії
 • Австрії
 • Португалії
 • Болгарії

Протягом 20 років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах , проходять стажування в університетах Європи.

Кафедра приймає на стажування іноземних студентів, з ними проводяться наукові семінари з питань стратегічного управління, проблем економічних вимірювань і системи збалансованих показників.

Цього року викладач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Горохова Т.В. прийняла участь у Європейському форумі Alpbach – це платформа для амбітних, талановитих і розумних молодих людей, які хочуть змінити свою країну. Цей форум допомагає людям отримати нові знання, практичний досвід, зустріти нових друзів. Європейський форум «Alpbach» сприяє розвитку суспільства і сприяє регіональному та міжнародному діалогу.

Європейський форум Alpbach проводиться кожен рік
з 1945 року. У 2017 році Форум зібрав 760 учасників
з усього світу, тема форуму «Conflictand Cooperetion” («Конфлікт та кооперація»)


Захист проекту на тему «Соціально відповідальний маркетинг»

 

Гончар Вікторія Василівна

Завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Вчений ступінь, звання: д.е.н., доцент

Основні дисципліни: маркетинг; стратегічне управління; бренд-менеджмент; науково-дослідна робота студентів.

Наукові інтереси: формування та впровадження стратегічного управління на підприємствах різних форм власності, організація маркетингової діяльності бізнесу.

Науково-методичні праці: більше 100 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: gonchar.mariupol@gmail.com


Шлапак Наталія Степанівна

Вчений ступінь, звання: к.е.н., професор ПДТУ, доктор філософії

Посада: доцент кафедри

Основні дисципліни: маркетинг промислових підприємств, маркетингові дослідження; менеджмент, господарське законодавство.

Наукові інтереси: використання інтегрованого управління маркетингом для здійснення маркетингових заходів. Екологічний менеджмент: екомаркетинг в системі екологічного менеджменту. Теоретичний і практичний аспект маркетингового дослідження. Маркетинг.

Науково-методичні праці: більше 480 наукових праць і навчально-методичних робіт, 3 підручники, 1 навчальний посібник.

E-mail: nataly.shlapac@mail.ru


Заіка Юлія Андріївна

Старший викладач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Основні дисципліни: основи маркетингу; стратегічне управління; реклама та стимулювання збуту; товарна інноваційна політика; основи наукових досліджень.

Наукові інтереси: управління економічною поведінкою підприємств; маркетинг інновацій; дослідження інвестиційно-орієнтованою стратегією підприємств; дослідження інформаційно-комунікаційних процесів на підприємствах; дослідження сучасних маркетингових моделей і концепцій.

Науково-методичні праці: більше 25 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: zaikayulia@i.ua


Калінін Олександр Володимирович

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Основні дисципліни: основи маркетингу; маркетинговий менеджмент; рекламний менеджмент; стратегічний маркетинг; операційний менеджмент в бізнесі; ризик-менеджмент.

Наукові інтереси: формування та управління капіталом промислових підприємств; дослідження інвестиційно-орієнтованою стратегією підприємств; аналітика процесів диверсифікації; оцінка ризиків на підприємстві; реклама та маркетингові комунікації.

Науково-методичні праці: більше 30 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: kalininandkalinin@gmail.com


Горохова Тетяна Вадимівна

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Вчений ступінь: к.е.н.

Основні дисципліни: соціальна відповідальність; міжнародний маркетинг; маркетинговий аналіз.

Наукові інтереси: соціальна відповідальність; відповідальне споживання; сталий розвиток; соціально-відповідальні інвестиції; діджитал маркетинг.

Науково-методичні праці: більше 30 наукових і навчально-методичних робіт

E-mail: tanyagorokhova88@gmail.com

Контакти: http://linkedin.com/in/tetiana-gorokhova-09365249


Макаров Анатолій Миколайович

Старший викладач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Основні дисципліни: інфраструктура товарного ринку; маркетингові комунікації; маркетингова товарна політика.

Наукові інтереси: розвиток та капіталізація холдингів, мотивація праці, виділення допоміжних фірм (аутсорсінг).

Науково-методичні праці: більше 20 наукових і навчально-методичних робіт

E-mail: anatol08081953@gmail.com


Обухова Наталя Олександрівна

Старший викладач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Основні дисципліни: маркетинг; поведінка споживачів.

Наукові інтереси: особливості бізнес-адміністрування в сучасних умовах.

Науково-методичні праці: більше 10 наукових і навчально-методичних робіт.

E-mail: obukhovanataly@gmail.com


Розробки кафедри в напрямах менеджменту і маркетингу, а також комлексно-інноваціний підхід до управління сучасним підприємством створюють основу успішної конкурентної позиції підприємствам регіону, очолюваних випускниками кафедри.

Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці та працюють у всіх галузях народного господарства: у промисловості, сільському господарстві, будівництві, оптовій торгівлі, у посередництві в торгівлі. Займаються фінансовою діяльністю: фінансовим посередництвом, фінансовим лізингом, управлінням портфелями цінних паперів, а також маркетингом у туризмі, освіті, транспорті, закладах культури, у житлово – комунальному господарстві, телебаченні, рекламі, громадській діяльності та операціями з нерухомістю.

Після завершення навчання наші выпускники успішно працюють:

 • маркетологами,
 • економістами,
 • керівниками економічних служб,
 • РR-технологами,
 • науковими співробітниками (маркетинг, менеджмент, економіка),
 • оглядач з економічних питань,
 • консультантами з питань просування товарів та послуг,
 • викладачами вищих навчальних закладів,
 • викладачами професійних навчально-виховних закладів тощо.

Працевлаштування протягом існування кафедри складає 100 %.

культпоходи у театр і кінотеатри

 

Виставки художньої творчості - на фото студентка 2-го курсу Фінько Карина зі своїми малюнками

 

тренінги та ділові ігри зі школярами

 

вечори відпочинку

Повідомити про помилку

02:13
20/07/2018
Непарний тиждень
1