Кафедра економічної теорії та підприємництва

 • 731
 • 2018/04/04
Капранова Лариса Григорівна

Капранова
Лариса Григорівна

Завідувач кафедрою

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр».

 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання:

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).
 • Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
 • Ліцензійний обсяг (магістр) – 40 осіб

Документи:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактна інформація

Адреса:
вул. Університетська, 7 ауд. 5.321, 5.306
Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-63-28; (0629) 44-63-27
 • завідувач кафедри: (0629) 44-63-46
Email:
economteor.pstu@gmail.com
Сайт:
https://www.facebook.com/economteor/

Кафедра економічної теорії почала свою роботу в післявоєнні роки, маючи статус секції політекономії у складі кафедри марксизму-ленінізму. З вересня 1978 року кафедра функціонує як окрема самостійна кафедра політекономії. У зв'язку з розширенням підготовки фахівців економічних напрямів і різким зростанням кількості учбових дисциплін кафедри в 1991 році створюється кафедра економічної теорії. З серпня 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри економічної теорії: вона була об’єднана з кафедрою інтелектуальної власності і права. В листопаді 2016 року кафедру було перейменовано «Кафедра економічної теорії та підприємництва». В 2017 році було відкрита спеціальність підготовки бакалаврів 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

За роки існування кафедри 32 її співробітника захистили кандидатські і докторські дисертації.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Інститутом підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», велику увагу приділяють економічній перепідготовці персоналу підприємств міста; читають лекції з економічної тематики та активно пропонують економічні знання серед керівного складу, працівників підприємств та мешканців міста.

Серед основних наукових проблем, які опинилися в центрі досліджень викладачів і студентів кафедри, можна виділити наступні:

 • проблеми сучасної теорії державного регулювання ринкової економіки. Зокрема, докладно досліджується вплив держави на активізацію ринкових перетворень та структурну трансформацію транзитивної економіки (переважно на прикладі України);
 • проблеми розвитку промислового потенціалу України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці та посилення процесів глобалізації (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України).
 • проблеми розвитку людського потенціалу, питання удосконалення соціальної політики України в умовах трансформаційних перетворень перехідного періоду та періоду економічного зростання;
 • історико-економічні дослідження. У центрі уваги є розробки економістів, представників соціально-психологічної школи (кінець XIX - початок XX сторіччя) та економістів, прихильників ринкової моделі розвитку радянської економіки (20-ті роки XX сторіччя);
 • інституціональні аспекти ринкових перетворень у сучасній трансформаційній економіці;
 • адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон'юнктури міжнародного бізнесу;
 • місце, проблеми та перспективи розвитку України у світовій економіці;
 • сучасні проблеми економічного зростання України в умовах глобалізації, інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємств.

Студенти, які пройшли підготовку по базовим дисциплінам економічної теорії, неодноразово запрошувались на престижні міжнародні студентські конференції та симпозіуми; гідно виступали з доповідями по проблемам економічної теорії у Польщі, Німеччині, Росії, Голландії, Чехії.

Кафедра активно співпрацює з зарубіжними університетами. Налагоджені зв’язки не тільки в науковій сфері, а й в обміні студентами. У 2014 році в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус (освітня програма ЄС) кафедрою заключено договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія). За якою наші студенти мають можливість стажуватися на протязі семестру в Болгарії. Заключено договори про співпрацю з Каунаським технологічним університетом (Литва), Горійським державним навчальним університетом, м. Горі, Грузія у науковій сфері.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».


Капранова Лариса Григорівна

завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, кандидат економічних наук

Наукові інтереси: міжнародні економічні відносини, інноваційна діяльність, проблеми підприємництва, проблеми в сфері якості, стандартизації та сертифікації, управління персоналом

Науково-методичні праці: більше 70 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: kapranova_l_g@pstu.edu

 

Кравченко Марина Сергіївна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, кандидат економічних наук

Наукові інтереси: в сфері економічної теорії, мікро- і макроекономіки, економіки інтелектуальної власності, державного та регіонального управління

Науково-методичні праці: більше 50 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: kravchenko.maryna@gmail.com

 

Кузнецова Юлія Володимирівна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук

Наукові інтереси: в сфері права та набуття прав інтелектуальної власності

Науково-методичні праці: більше 30 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: y.v.k.2.7.1@gmail.com


Швець Галина Олексіївна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: в сфері інтелектуальної власності, філології, інноваційної діяльності

Науково-методичні праці: більше 80 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: shvetsvip28@gmail.com


Білоус-Сергєєва Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: в сфері інтелектуального капіталу, інноваційної діяльності, історії економіки та економічної думки.

Науково-методичні праці: більше 40 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: beloussergeeva.75@gmail.com

 

Бондаренко Ольга Олегівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук.

Наукові інтереси: в сфері права та правовідносин у суспільстві.

Науково-методичні праці: більше 20 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: ol-ya-bondarenko@yandex.ua


Лисенко Тетяна Григорівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва.

Наукові інтереси: в сфері права та правовідносин у суспільстві.

Науково-методичні праці: більше 15 наукових праць і навчально-методичних робіт.

E-mail: lysenko_t_g@pstu.edu


Малишко Денис Вікторович

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук

Наукові інтереси: в сфері права та в сфері прав інтелектуальної власності

Науково-методичні праці: більше 20 наукових праць і навчально-методичних

E-mail: den992.7.23@gmail.com


Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом магістра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: «Інтелектуальна власність», можуть займати такі посади:

 • керівники творчих груп виконавців,
 • розробники технологій та інформаційних ресурсів;
 • керівники інноваційних проектів, інноваційних підприємств та фірм;
 • керівники підрозділів закладів культури, мистецтва, видавництв та засобів масової інформації, що займаються питаннями авторських та суміжних прав;
 • начальники лабораторій, відділів, центрів та інших функціональних підрозділів державних, акціонерних та приватних підприємств, організацій та фірм, які займаються створенням, захистом та використанням об’єктів промислової власності;
 • адміністратори різних рівнів, які координують діяльність підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • експерти, консультанти, оцінщики і аудитори нематеріальних активів;
 • помічники адвокатів і суддів; викладачі ВНЗ;
 • митні інспектори і брокери;
 • працівники антимонопольного комітету та інших органів державного управління, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;
 • наукові співробітники в науково-дослідних організаціях;
 • Патентні повірені України (представники у справах інтелектуальної власності);
 • інженери – патентознавці підприємств.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Повідомити про помилку

02:14
20/07/2018
Непарний тиждень
1