Кафедра інформатики

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Структура ПДТУ > Факультети > Факультет інформаційних технологій > Кафедра інформатики
 Переклади:
  • Українська
  • Русский
643

Кафедра проводить підготовку в галузі знань 12 Інформаційні технорлогії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, освітня програма “Інформатика”, для освітньо-кваліфікаційних рівней:

  • бакалавр, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з інформаційних технологій, термін навчання – 4 роки;
  • магістр, кваліфікація за дипломом – науковий співробітник з програмування, термін навчання – 1,5 роки.

Підготовка бакалаврів магістрів здійснюється програмами підготовки з освітніх програм:

  • «Інформатика»
  • «Консолідована інформація»

Навчання ведеться за денною і заочною формами (всі освітньо-кваліфікаційні рівні), прискореною формою та екстернатом (бакалаври)

Фінансування:за бюджетом, за контрактом.

Документи:Історична довідка

У 1990 році у Маріупольському металургійному інституті була створена нова загальноосвітня кафедра «Обчислювальна техніка і прикладна математика». На її базі в 1993 році відкривається нова спеціальність «Інформатика», а кафедра, залишаючись загальноосвітньою, отримує і статус тієї, що випускає. Першим завідувачем був доцент, к.э.н. І.Є. Постемський. З 1995 по 1997 роки кафедрою завідував доцент, к.т.н. О.Г.  Бурса. У 1997 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гранкін. З 2010 року посаду завідувача кафедрою займає доцент Є.А. Чичкарьов, який в 2013 році захистив докторську дисертацію.

Зараз на кафедрі працює 16 викладачів, серед яких 2 доктора наук, 10 кандидатів наук. Співробітниками кафедри видані близько 500 наукових публікацій у виданнях України і зарубіжжя, у тому числі 27 патентів, 4 книги, видані і в Україні, і в Росії. Кафедра оснащена лекційними аудиторіями, є клас курсового і дипломного проектування, а також спеціалізовані комп’ютерні лабораторії комп’ютерної графіки і мультимедіа, програмування, мережевих технологій, організовано обчислювальний кластер.

Напрями роботи

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є комп’ютерне моделювання різних процесів, створення програмних продуктів з використанням сучасних комп’ютерних технологій, застосування прикладної математики в рішенні виробничих завдань. За час навчання студенти проходять усебічну комп’ютерну підготовку за допомогою новітніх операційних систем, мов і передових технологій професійного програмування, систем управління базами даних, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління, систем штучного інтелекту і іншого.

По декілька разів на семестр на кафедрі відбувається профорієнтаційна практика зі школярами.

З підприємствами міста укладаються договори на проведення госпрозрахункових робіт. Окрім того, кафедра активно веде господарські науково-дослідні роботи на замовлення різних підприємств України.

Міжнародні зв’язки

Кафедра інформатики математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, країн СНД, Західної Європи, Китаю, постійно бере участь в європейських програмах Tempus, Erasmus Mundus. Більшість викладачів кафедри виступають з науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях. Студенти кафедри мають можливість проходити практику, дипломування і семестрове навчання у ВНЗ Німеччини, Польщі.

Конкурентноспроможність випускників

Спеціальністі «Інформатика» та «Консолідована інформація» мають універсальність, немає такої сфери діяльності, в якій випускники кафедри не мали б можливості виявити свої професійні якості, майстерність і отримані знання. За роки існування кафедра підготувала близько 500 фахівців і магістрів, які працюють на підприємствах України, США, Канади, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Австралії. Зараз на кафедру постійно поступають замовлення від підприємств міста, фірм і установ з проханням надати їм фахівців. Спеціальність «Інформатика» є однією з найпрестижніших у ПДТУ, практично усі випускники якої працевлаштуються.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку