Кафедра туризму

Любчук Ольга Костянтинівна

Любчук
Ольга Костянтинівна

Завідувач кафедри

професор, доктор наук з державного управління

Кафедра «Туризму» проводить підготовку за спеціальністю 242 «Туризм» у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною формою навчання.

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

 •  українська мова і література,
 • іноземна мова,
 • історія України або географія

Вибір спеціальності «ТУРИЗМ» – це ВАШЕ успішне, забезпечене майбутнє лідера у сферах обслуговування, менеджменту, реклами, комунікації (іноземні мови).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Контактна інформація

Телефони:
 • завідувач кафедри: 096 282-44-61
Email:
Lyubchuk@ukr.net

Кафедра «Туризму» була створена наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 09-05 від 21 січня 2015 року.

Кафедра створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері туризму, які спроможні досягти висот у своїй кар`єрі та житті, відкрити для себе та оточуючих унікальність культур країн світу, своєї країни, реалізувати свій фаховий та лідерський потенціал.

-

Кредо професорсько-викладацького складу кафедри – готувати фахівців-лідерів, здатних реалізовувати свій творчий потенціал, вирішувати складні професійні завдання в конкурентному середовищі, досягати особистісного успіху та фінансової незалежності.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: доктор наук, професор, кандидати наук, доцент, старший викладач.

Кафедра співпрацює з навчальними та науково-дослідними установами, це надає можливість студентам брати участь у спільних наукових роботах. Кафедра бере участь у проведенні різноманітних заходів як наукового, так і пізнавального характеру: науково-практичних семінарів, круглих столах, конкурсах, презентацій, присвячених актуальним проблемам туристичної галузі.

Для забезпечення якості практичної підготовки студентів на кафедрі організована робота Науково-туристичного центру та спеціалізованих лабораторій «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства» із залученням номерного фонду гуртожитку №1 ГВУЗ «ПДТУ» та кафе «Орбіта», готельного комплексу «Спартак» з рестораном європейської кухні та кафе домашньої кухні. Робота навчальних кабінетів та лабораторій спрямована на організацію технічного та методичного забезпечення проведення лекцій, практичних та індивідуальних занять; надання допомоги студентам при самостійному вивченні профільних дисциплін, організацію наукової студентської роботи; проведення тренінгів з питань упровадження та застосування інноваційних технологій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу; ознайомлення студентів із сучасними тенденціями розвитку світового туризму та готельного господарства.

Кафедра «Туризму» обслуговує наступні навчальні дисципліни: «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму», «Організація готельного та ресторанного господарства», «Історія туризму», «Діяльність туристичного агентства», «Управління ризиками в туризмі», «Планування і організація туристичного бізнесу», «Спеціалізований туризм (дитячий, молодіжний, промисловий, релігійний, спортивний)», «Психологія розвитку у сфері туризму», «Управління кадрами та менеджмент конфліктів у туризмі», «Психологія спілкування та споживача туристичних послуг», «Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування». Велика робота приділяється поглибленому вивченню іноземних мов професійного спрямування, студенти вивчають 2 іноземні мови протягом всього навчання в університеті.

Навчаючись у ДВНЗ «ПДТУ» і набуваючи знань у сфері туризму, ви сформуєте конкурентні переваги серед випускників у кар`єрному рості, зможете бути успішними.

Випускник цієї спеціальності готується до роботи у сфері технології та організації туристичної діяльності, розробці та реалізації туристичних продуктів, надання високоякісних послуг екскурсійного обслуговування.

Випускники можуть обіймати таки  посади:

 • Фахівця з туристичного обслуговування;
 • Організатора з подорожей (екскурсій);
 • Екскурсовода;
 • Фахівця з організації дозвілля;
 • Фахівця з розвитку туризму;
 • Фахівця з конференц-сервісу;
 • Фахівця із спеціалізованого обслуговування;
 • Інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • Фахівця з туристичної безпеки;
 • Інструктора-методиста з туризму;
 • Технічного фахівця в галузі управління;
 • Інспектора з туризму.
21:26
19/10/2017
Парний тиждень