Кафедра інноватіки і управління

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Структура ПДТУ > Факультети > Економічний факультет > Кафедра інноватіки і управління
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
 • English
903

Кафедра інноватики та управління забезпечує підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 • бакалавр (перший освітній рівень) – 073 «Менеджмент». Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 5 років;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління проектами». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління інноваційною діяльністю». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Менеджмент організацій і адміністрування». Термін навчання: денна та заочна форми – 1 рік і 4 місяці.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Документи:


Історична довідка

Кафедра інноватики та управління була створена у вересні 2009 року (кафедра «Управління інноваційною діяльністю»). Перший набір студентів відбувся 1 вересня 2010 року. Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, Академік Академії соціального управління, Відмінник освіти, член спец. Ради з захисту докторських дисертацій Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ» Логутова Тамара Григорівна.

Перший набір студентів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» відбувся 1 вересня 2010 року. Кафедра «Управління інноваційною діяльністю» була об’єднана з кафедрою Інтелектуальної власності та права, яка була створена в 2004 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Солошенко П.В. Після об’єднання кафедра отримала назву «Управління інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю». У 2011 році була отримана ліцензія на підготовку «магістрів» за спеціальністю «Управління проектами». Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2011 року. 19 вересня 2011 кафедра була перейменована і отримала назву Кафедра інноватики та управління. У жовтні 2012 року кафедрі було доручено здійснювати підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

На даний час кафедра готує бакалаврів (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»), а також висококваліфікованих фахівців другого (магістерського) освітнього рівня за трьома освітніми програмами: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю» і «Управління проектами».

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 6 осіб, з яких: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати технічних наук, 2 кандидати економічних наук і 1 старший викладач (здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук), що мають досвід наукової та практичної роботи, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, управління проектами та управління інноваційною діяльністю.

Напрями роботи

Викладачами кафедри інноватики та управління здійснюється великий обсяг науково-дослідної роботи. Щороку студенти кафедри беруть участь в наукових засіданнях круглих столів, організованих кафедрою, а також в міжнародних конференціях, що проводяться в ДВНЗ «ПДТУ» та інших провідних університетах України. Конференції проходять за участю студентів та аспірантів інших вищих навчальних закладів країни.

Під керівництвом викладачів кафедри 5 аспірантів працюють над кандидатськими дисертаціями. Викладачі та аспіранти кафедри «Інноватика та управління» щороку беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі. Викладачі та аспіранти кафедри постійно публікують статті в наукових журналах, збірниках наукових праць, є авторами (співавторами) монографій і навчальних посібників, а також беруть участь в різних міжнародних проектах в галузі управління та адміністрування.

Результати наукової діяльності співробітників і аспірантів кафедри також відображені в публікаціях країн ближнього і далекого зарубіжжя: Німеччина, Австрія, Польща, Словаччина та ін.

Міжнародні зв’язки

У ДВНЗ «ПДТУ» на кафедрі інноватики та управління активно здійснюється міжнародна діяльність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримує можливість доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в різних наукових областях, а також активізувати обмін студентами із закордонними партнерами, брати участь в реалізації міжнародних проектів і програм, і, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-навчальне суспільство.

У 2015 році к.т.н., доцент кафедри інноватики та управління Солідор Н.А. проходила стажування (тренінги) в Краківському політехнічному університеті ім. Тадеуша Костюшка (Польща) в рамках реалізації Міжнародного проекту 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process»задисциплінами:«Project Management»,«Transferable Skills, «Thin Films in Energy Saving Technologies», «Materials From Renewable Sources», etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES EduPack 2015.

Кафедра інноватики та управління продовжує тісну співпрацю з кафедрами університетів країн СНД на підставі діючих договорів і домовленостей з Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) і Білоруським державним економічним університетом (м.Мінськ, Республіка Білорусь).

Конкурентноспроможність випускників

На даний час існує гостра необхідність підготовки нового покоління управлінців, перед якими поставлено завдання відновлення і розвитку економіки Донецького регіону і країни в цілому. За вісім років свого існування кафедрі «Інноватика та управління» вдалося виконати величезний обсяг науково-методичної роботи: опубліковано понад 400 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, випущено понад 200 кваліфікованих управлінців, зайнятих в металургії, машинобудуванні, будівництві, туристичному, ресторанному та шоу-бізнесі, фінансовому секторі, центральних і місцевих органах влади.

Після завершення навчання наші випускники успішно працюють:

 • в апараті центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ, організацій;
 • в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інших інноваційних структурах;
 • в інноваційних фондах та інноваційно-фінансово-кредитних установах;
 • в науково-виробничо-технічних комплексах;
 • в фінансово-промислових групах та ін.

Працевлаштування випускників кафедри складає 100%.

До досягнень кафедри можна віднести підготовку кандидатів і докторів наук. Гордістю кафедри стали кандидати економічних наук: аналітик департаменту внутрішнього контролю та управління ризиками ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» Алла Вознюк, а також керуючий Маріупольською філією АТ «Укрексімбанк» Дмитро Дресвянніков.

Виховна робота

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку