Кафедра обліку і аудиту

Білопольський Микола Григорович

Білопольський
Микола Григорович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, глава Асоціації платників податків Донецької області

  • Підготовка бакалаврів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 4 роки
  • Підготовка магістрів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 1,5 роки
  • Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, інститут підвищення кваліфікації.

У сучасних економічних умовах неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, одержує прибуток від своєї діяльності, без фахівців, що ефективно здійснюють організацію бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, внутрішнього аудиту, що формують облікову інформацію, контролюють і аналізують виробничо-господарську діяльність. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом ухвалюються економічно обґрунтовані управлінські рішення по подальшому функціонуванню і оптимальному динамічному розвитку підприємства. Тому, стратегічною метою  функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку і оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, творчо здійснюючих професійну діяльність.

Місія кафедри полягає в зростанні і зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, що володіють фундаментальними знаннями української і зарубіжної економіки, володіють сучасними методиками і відповідають найвищим вимогам професійного ринку праці.

Документи

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-64-05
  • завідувач кафедри: (0629) 44-66-36

00:50
17/10/2017
Парний тиждень
1