Кафедра обліку і аудиту

Білопольський Микола Григорович

Білопольський
Микола Григорович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, глава Асоціації платників податків Донецької області

  • Підготовка бакалаврів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 4 роки
  • Підготовка магістрів:  спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», термін навчання 1,5 роки
  • Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, інститут підвищення кваліфікації.

У сучасних економічних умовах неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, одержує прибуток від своєї діяльності, без фахівців, що ефективно здійснюють організацію бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, внутрішнього аудиту, що формують облікову інформацію, контролюють і аналізують виробничо-господарську діяльність. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом ухвалюються економічно обґрунтовані управлінські рішення по подальшому функціонуванню і оптимальному динамічному розвитку підприємства. Тому, стратегічною метою  функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку і оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, творчо здійснюючих професійну діяльність.

Місія кафедри полягає в зростанні і зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, що володіють фундаментальними знаннями української і зарубіжної економіки, володіють сучасними методиками і відповідають найвищим вимогам професійного ринку праці.

Документи

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Контактна інформація

Телефони:
  • кафедра: (0629) 44-64-05
  • завідувач кафедри: (0629) 44-66-36

В 1995 році вперше в Приазовський державний технічний університет були зараховані студенти для придбання спеціальності "Облік і аудит". Підготовкою майбутніх фахівців займалися викладачі кафедри "Фінанси і кредит, облік і аудит" під керівництвом к.е.н., доцента Л.С. Омельченко. В 1999 році відбувся перший випуск фахівців-бухгалтерів, які отримали вищу освіту на базі Інституту підвищення кваліфікації ПДТУ.

В травні 2001 року кафедра "Фінанси і кредит, облік і аудит" була реорганізована, створена нова кафедра "Облік і аудит". Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, глава Асоціації платників податків Донецької області Микола Григорович Білопольський.

При кафедрі створений методичний кабінет, куток дипломного і курсового проектування з комп'ютерним забезпеченням. Студенти мають нагоду працювати в електронному читальному залі на 20 комп'ютеризованих місць, створеному для економічних спеціальностей.

Кафедра забезпечує викладання 33 курсів, проводить методичну роботу, розроблює держбюджетну тематику, наукові розробки викладачів відображаються в монографіях, навчальних посібниках, професійних статтях, дисертаціях. Крім того, викладачі кафедри керують науковими дослідженнями аспірантів та здобувачів наукового ступеню кандидата економічних наук.

В 2003 році при кафедрі створена суспільна міська організація "Бухгалтерський клуб", яка працює і об'єднує студентів спеціальності, а також викладачів кафедри, бухгалтерів-практиків, співробітників податкової служби і КРУ, випускників. В 2007 році при кафедрі створена Студентська наукова лабораторія, яка залучає обдарованих студентів до активної науково-дослідної діяльності, сприяє їх участі в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах з публікацією результатів наукових робіт.

Студенти кафедри займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. При кафедрі створений Студентський центр вивчення грошей і цінних паперів, де організована науково-дослідна робота по вивченню розвитку ринку цінних паперів. В рамках центру створений кафедральний музей цінних паперів і обчислювальної техніки.

З 2003 року кафедра виконує госпдоговірні та державні наукові роботи з упровадженням наукових розробок на підприємствах міста і області. В госпдоговірній тематиці беруть участь викладачі і студенти кафедри. Викладачі підвищують кваліфікацію на підприємствах м. Маріуполя (МК «Азовсталь», ПАТ «Універсал банк».

Викладачами кафедри «Облік та аудит» видано більш ніж 10 монографій та 3 посібників з грифом МОН.

Кафедра активно співпрацює із зарубіжними вищими учбовими закладами. В рамках міжнародних зв'язків ПДТУ студенти денної форми навчання мають нагоду вчитися протягом одного семестру в Німеччині (м. Вюрцбург). 4 студенти спеціальності "Облік і аудит" вже пройшли це навчання за рахунок приймаючої сторони.

Викладачі кафедри публікують наукові статті в журналах: "Економічне відродження Росії" (м. Санкт-Петербург), "Проблеми економіки" (Німеччина), "Проблеми економіки і управління" (м. Білгород). Кафедра бере активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, Академія академічних наук (Молдова, м .Кишиньов).

З 2014р. у рамках договору з Краківським гірно- металургійним університетом деякі студенти спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів» проходять переддипломну практику у м. Краків (Польща).

Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100%. Багато студентів мають нагоду працювати вже на 5-му курсі, перейшовши на індивідуальний графік навчання. Практика показує, що фахівці в області обліку і аудиту завжди затребувані. За час існування спеціальності дипломи про вищу освіту отримали більше 1000 випускників.

Випускники кафедри працюють в державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, комерційних банках, малих і приватних підприємствах, ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь», районних пенсійних фондах, виконкомах, підприємствах сільського господарства, в Маріупольському морському торговому порту і інших підприємствах.

04:40
15/12/2017
Парний тиждень
1