Кафедра економічної теорії та підприємництва

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Структура ПДТУ > Факультети > Економічний факультет > Кафедра економічної теорії та підприємництва
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
 • English
949

Кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр».

 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання:

 • Бакалавр (Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 4 роки, денна форма навчання;
 • Магістр (Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація») – 1,4 роки, денна форма навчання;
 • Магістр (Освітня програма «Інтелектуальна власність») – 1,4 роки, денна та заочна форма навчання;

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

 • Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
 • Ліцензійний обсяг (магістр) – 40 осіб

Документи:


Історична довідка

Кафедра економічної теорії почала свою роботу в післявоєнні роки, маючи статус секції політекономії у складі кафедри марксизму-ленінізму. З вересня 1978 року кафедра функціонує як окрема самостійна кафедра політекономії. У зв’язку з розширенням підготовки фахівців економічних напрямів і різким зростанням кількості учбових дисциплін кафедри в 1991 році створюється кафедра економічної теорії. З серпня 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри економічної теорії: вона була об’єднана з кафедрою інтелектуальної власності і права. В листопаді 2016 року кафедру було перейменовано «Кафедра економічної теорії та підприємництва». В 2017 році було відкрита спеціальність підготовки бакалаврів 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

За роки існування кафедри 32 її співробітника захистили кандидатські і докторські дисертації.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Інститутом підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», велику увагу приділяють економічній перепідготовці персоналу підприємств міста; читають лекції з економічної тематики та активно пропонують економічні знання серед керівного складу, працівників підприємств та мешканців міста.

Напрями роботи

Серед основних наукових проблем, які опинилися в центрі досліджень викладачів і студентів кафедри, можна виділити наступні:

 • проблеми сучасної теорії державного регулювання ринкової економіки. Зокрема, докладно досліджується вплив держави на активізацію ринкових перетворень та структурну трансформацію транзитивної економіки (переважно на прикладі України);
 • проблеми розвитку промислового потенціалу України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці та посилення процесів глобалізації (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України).
 • проблеми розвитку людського потенціалу, питання удосконалення соціальної політики України в умовах трансформаційних перетворень перехідного періоду та періоду економічного зростання;
 • історико-економічні дослідження. У центрі уваги є розробки економістів, представників соціально-психологічної школи (кінець XIX – початок XX сторіччя) та економістів, прихильників ринкової моделі розвитку радянської економіки (20-ті роки XX сторіччя);
 • інституціональні аспекти ринкових перетворень у сучасній трансформаційній економіці;
 • адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон’юнктури міжнародного бізнесу;
 • місце, проблеми та перспективи розвитку України у світовій економіці;
 • сучасні проблеми економічного зростання України в умовах глобалізації, інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємств.

Студенти, які пройшли підготовку по базовим дисциплінам економічної теорії, неодноразово запрошувались на престижні міжнародні студентські конференції та симпозіуми; гідно виступали з доповідями по проблемам економічної теорії у Польщі, Німеччині, Росії, Голландії, Чехії.

Міжнародні зв’язки

Кафедра активно співпрацює з зарубіжними університетами. Налагоджені зв’язки не тільки в науковій сфері, а й в обміні студентами. У 2014 році в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус (освітня програма ЄС) кафедрою заключено договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія). За якою наші студенти мають можливість стажуватися на протязі семестру в Болгарії. Заключено договори про співпрацю з Каунаським технологічним університетом (Литва), Горійським державним навчальним університетом, м. Горі, Грузія у науковій сфері.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».


Конкурентоспроможність випускників

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом магістра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: «Інтелектуальна власність», можуть займати такі посади:

 • керівники творчих груп виконавців,
 • розробники технологій та інформаційних ресурсів;
 • керівники інноваційних проектів, інноваційних підприємств та фірм;
 • керівники підрозділів закладів культури, мистецтва, видавництв та засобів масової інформації, що займаються питаннями авторських та суміжних прав;
 • начальники лабораторій, відділів, центрів та інших функціональних підрозділів державних, акціонерних та приватних підприємств, організацій та фірм, які займаються створенням, захистом та використанням об’єктів промислової власності;
 • адміністратори різних рівнів, які координують діяльність підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • експерти, консультанти, оцінщики і аудитори нематеріальних активів;
 • помічники адвокатів і суддів; викладачі ВНЗ;
 • митні інспектори і брокери;
 • працівники антимонопольного комітету та інших органів державного управління, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;
 • наукові співробітники в науково-дослідних організаціях;
 • Патентні повірені України (представники у справах інтелектуальної власності);
 • інженери – патентознавці підприємств.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку