Профспілковий комітет

  • 175
  • 2017/09/08

Чигарьов Валерій Васильович

голова профспілкового комітету ПДТУ, професор, д.т.н., завідувач кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва». Контакти, e-mail: chigarew07@yandex.ua
Сьогодні до складу профспілкової організації входять десять факультетів, три технікуми, адміністративно-господарський відділ, науковий відділ, де працюють профспілкові бюро, голови яких входять до складу профкому і профактиву, у студентських академічних групах обрані профгрупорги. У профкомі створені і працюють комісії: організаційно-масова, комісія із соціального захисту трудящих, комісія соцстрахування, комісія охорони праці і техніки безпеки, комісія контролю виконання постанов профкому і навчання профактиву, культурно-масова і спортивно-масова комісії. Разом із адміністрацією профком вирішує питання організації навчального процесу в сучасних умовах. На загальних засіданнях вирішуються питання зміцнення матеріальної бази, організації відпочинку співробітників і студентів, працює студентський клуб, вітальня для пенсіонерів, спортивні секції. Постійно ведеться контроль виконання колективного договору, проводиться робота серед дітей співробітників (допомога першокласникам, організація конкурсу “Дитячого малюнку”, Новорічні ранки).
Починаючи з 1929-1930 навчального року в СРСР пройшла реформа вищої освіти. З цього часу технікуми почали готувати спеціалістів середньої кваліфікації, а інститути – вищої. З найбільш укомплектованою навчальною і матеріальною базою технікуми реорганізовували в інститути. Так був реорганізований і Маріупольський робочий металургійний технікум. У 1930 році він став вечірнім металургійним інститутом. З вересня 1939 року у Маріупольському металургійному інституті була відкрита денна форма навчання. З жовтня 1941 і до 6 грудня 1943 року у зв’язку з окупацією міста німцями інститут не працював. Після визволення Маріуполя радянськими військами 10 вересня 1943 року зруйновані спорудження інституту почали відновлювати. На 1 січня 1944 року в інститут було зараховано 124 студенти: на денне відділення – 84, на вечірнє – 40. Через відсутність приміщень заняття почалися 2 лютого 1944 року. 20 квітня у 1944 році була створена студентська профспілкова організація, яка поєднала 73 члени спілки. Головою профкому студентської профспілкової організації був обраний студент другого курсу групи 4М-10Т А.М. Цекелек. Профспілкова організація співробітників була створена 24 серпня у 1944 році і нараховувала 29 викладачів і 38 співробітників. Головою місцевого комітету профспілкової організації був обраний в.о. завідувача кафедри теоретичної механіки, старший викладач Дем’ян Іванович Богданов. Основним напрямком роботи колективу і профспілкових організацій було створення і організація навчального процесу у післявоєнний час. Інститут переїхав з Іллічівського району у центр міста на вул. Апатова, 115. У 1948 році було змінено назву міста, змінив назву і інститут, який до самого 1989 року мав назву Ждановський металургійний інститут. Шли роки, змінювалися профспілкові лідери, удосконалювалася профспілкова робота. У 1959 році з 1 липня організується спортивно-оздоровчий табір у селищі Юріївка, першим начальником якого призначується голова профкому В.І. Калашников. Профспілкова організація вирішує питання організації відпочинку співробітників та студентів. Активно працює художня самодіяльність, вдосконалюється соціалістичне змагання. Проводиться велика лекційна робота серед населення за місцем проживання і в аудиторіях інституті, організується показ кінофільмів, проводяться спортивні змагання. У 1990 році в інституті організується нова форма роботи профспілкової організації на основі колективного договору з адміністрацією, що на сьогодні є основним документом роботи вузу і суспільних організацій. У 1993 році Маріупольський металургійний інститут реорганізований у Приазовський державний технічний університет. Рішенням загальної конференції співробітників і студентів 17 березня у 2000 році профспілкові організації були об’єднані, і утворився об’єднаний профспілковий комітет університету. З 1986 року профком очолює професор, д.т.н., завідувач кафедри “Металургія і технологія зварювального виробництва”, почесний доктор Донбаської державної машинобудівної академії, академік Академії інженерних наук України і Міжнародної кадрової академії Валерій Васильович Чигарьов. Профспілкова організація нашого навчального закладу завжди стоїть на сторожі інтересів співробітників і студентів, захищає їх права і сприяє повноцінному розвитку взаємозв’язків з іншими суспільними організаціями і адміністрацією вузу.

Чигарев Валерий Васильевич

председатель профкома ПГТУ

Ларионова Светлана Васильевна

заместитель председателя ПК ПГТУ по работе со студентами

Председатели комиссий профкома ПГТУ

Солошенко Павел Васильевич

заместитель председателя ПК ПГТУ, председатель комиссии по социальной защите трудящихся

Балашова Елена Леонидовна

секретарь ПК ПГТУ, председатель организационно-массовой комиссии

Водзянский Виктор Владимирович

председатель комиссии по охране труда

Пашанин Сергей Александрович

председатель комиссии по информационной работе и учебе профактива

Чигарев Валерий Васильевич

председатель профкома ПГТУ

Кучерявая Юлия Александровна

ответственная за работу с молодыми специалистами

Председатели профбюро факультетов, отделов, колледжей и лицея ГВУЗ “ПГТУ”

Гладких Валентина Васильевна

председатель профбюро административно-управленческого подразделения (АУП)

Важникова Светлана Владимировна

председатель профбюро административно хозяйственного отдела (АХО)

Шелест Галина Юрьевна

председатель профбюро гуманитарного факультета

Шапиро-Никитин Дмитрий Евгеньевич

председатель профбюро металлургического факультета

Бочарова Елена Анатольевна

председатель женсовета, председатель механико-машиностроительного факультета

Таранина Елена Владимировна

председатель профбюро сварочного факультета

Гречаная Виктория Владимировна

председатель профбюро факультета информационных технологий

Киркина Валентина Ивановна

председатель профбюро факультета транспортных технологий

Патошина Галина Николаевна

председатель профбюро экономического факультета

Сапрыкина Людмила Николаевна

председатель профбюро энергетического факультета

Бударина Яна Васильевна

председатель профбюро факультета инженерно-языковой подготовки

Ляленкова Людмила Анатольевна

председатель профбюро мариупольского колледжа ПГТУ

Филиппова Ольга Вилиевна

председатель профбюро машиностроительного колледжа

Петергера Евгений Владимирович

председатель профбюро механико-металлургического колледжа

Позднякова Ирина Аркадьевна

председатель профбюро профессионального лицея ПГТУ

Кольбик Елена Григорьевна

секретарь комиссии соцстраха

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

15:11
21/09/2017
Парний тиждень
зараз перерва