Вчена рада

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Вчена рада
1453

Вчена рада фото

  

 1. Волошин В. С. –
  голова вченої ради, ректор університету, д.т.н., професор;
 2. Євченко В. М. –
  заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В. –
  вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.пед.н, професор;
 4. Грєков С. С. – проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;
 5. Дмитрієв В. Ю. – проректор з економіки та перспективного розвитку, к.пед.н.;
 6. Ленцов І. А. – проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 7. Чейлях О. П. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор;
 8. Чигарьов В. В. – голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 9. Азархов О. Ю. – завідувач, кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н.;
 10. Анділахай О. О. – завідувач кафедри технології машинобудування, професор; д.т.н., професор;
 11. Бурко В. А. – директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, к.т.н., доцент;
 12. Верескун М. В. – декан факультету інформаційних технологій, д.е.н., доцент;
 13. Висоцька Г. В. – завідувач кафедри перекладу, доцент; к.ф.н., доцент;
 14. Гібаленко О. М. – завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, професор; д.т.н., доцент;
 15. Голі-Оглу Т. В. – завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 16. Голюк К. А. – студентка групи МТ-14, студентський декан металургійного факультету;
 17. Гончар В. В. – завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, професор; д.е.н., доцент;
 18. Губенко В. К. – професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики; д.т.н., професор;
 19. Гулаков С. В. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 20. Гусєв Ю. В. -завідувач навчального відділу, к.т.н., доцент;
 21. Дядюра В. Г. – студентка групи РП-16-2, в.о. голови профбюро соціально-гуманітарного факультету;
 22. Єфременко В. Г. – завідувач кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 23. Жежеленко І. В. – завідувач кафедри електрифікації промислових підприємств, д.т.н., професор;
 24. Захаренко Т. О. – начальник загального відділу;
 25. Зусін В. Я. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 26. Зюзь В. М. – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, к.н.ф.в. та с., доцент;
 27. Іщенко А. О. – завідувач кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії, професор; д.т.н., професор;
 28. Кадигроб О. О. – студент групи МЗ-14, голова студентського сенату;
 29. Капранова Л. Г. – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 30. Капустін О. Є. – завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.х.н., доцент;
 31. Каргін Б. С. – професор кафедри обробки металів тиском, к.т.н., професор;
 32. Колосок В. М. – завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., доцент;
 33. Корнілова К. В. – студентка групи МТ-16, в.о. голови профбюро металургійного факультету;
 34. Кривошеєнко Є. І. – директор Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 35. Крилова Н. І. – завідувач кафедри філософських наук та історії України, доцент; к.і.н., доцент;
 36. Курутіна Н. І. – начальник юридичного відділу;
 37. Кухар В. В. – завідувач кафедри обробки металів тиском, професор; д.т.н., професор;
 38. Лазаренко Л. М. – завідувач кафедри іноземних мов, доцент; к.пед.н., доцент;
 39. Ларіонова С. В. – начальник відділу кадрів;
 40. Логутова Т. Г. – завідувач кафедри інноватики та управління, професор; д.е.н., професор;
 41. Луценко А. Р. – студент групи ЕПП-14, студентський декан енергетичного факультету;
 42. Любчук О. К. – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 43. Макуров С.Л. – завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва, професор; д.т.н., професор;
 44. Малахова В. Є. – студентка групи ПГС-16, голова профбюро факультету машинобудування та зварювання;
 45. Маргуліс М. В. -професор кафедри технології машино-будування, д.т.н., професор;
 46. Марченко І. Ф. – декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 47. Маслов В. О. – професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, д.т.н., професор;
 48. Матвієнко В. М. – завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 49. Меліхов А. А. – завідувач кафедри економіки підприємств, професор; д.е.н., доцент;
 50. Мельник С. Г. – завідувач кафедри металургії сталі ім. І. Г. Казанцева, д-р техн. наук, професор;
 51. Мовчан Г. В. – студентка групи СР-15, голова комісії соціального захисту прав студентів студентської секції профкому;
 52. Назюта Л. Ю. – професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;
 53. Омельченко Л. С. – завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доцент; к.е.н., доцент;
 54. Пасинкова О. В. – директор науково-технічної бібліотеки;
 55. Пінчук О. К. – начальник відділу дистанційного навчання;
 56. Пірч І. І. – декан енергетичного факультету, к.т.н., с.н.с.;
 57. Попова С. О. – студентка ПГС-14, голова студентської ради гуртожитку №2;
 58. Роянов В. О. – директор Навчально-наукового інституту металів, д.т.н., професор;
 59. Руських В. П. – завідувач кафедри металургії чавуну, доцент; к.т.н., доцент;
 60. Сагіров Ю. Г. – декан факультету інженерної та мовної підготовки, к.т.н., доцент;
 61. Саєнко Ю. Л. – декан факультету транспортних технологій, д.т.н., професор;
 62. Самотугін С. С. – завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, професор; д.т.н., професор;
 63. Святний О. І. – директор Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 64. Сімкін О. І. – завідувач кафедри автоматизації і комп’ютер-них технологій, доцент; к.т.н., доцент;
 65. Солошенко П. В. – директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 66. Степанов В. В. – директор Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 67. Суглобов В. В. – декан факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 68. Тарасюк Л. І. – декан металургійного факультету, к.т.н., доцент;
 69. Хаджинова О. В. – декан економічного факультету, д.е.н., доцент;
 70. Харлашин П. С. – професор кафедри металургії сталі, д.т.н., професор;
 71. Холькін О. М. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., доцент;
 72. Черненко С. О. – начальник відділу інтелектуальної власності НДЧ;
 73. Чичкарьов Є. А. – завідувач кафедри інформатики, професор; д.т.н., доцент;
 74. Чуть І. Ф. – начальник планово-фінансового відділу;
 75. Шабаліна І. Ю. – головний бухгалтер;
 76. Шишкін В. В. – доцент кафедри підйомно-транспортних машин та деталей машин, начальник НДЧ, к.т.н., доцент;
 77. Щепка О. А. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 78. Щетінін С. В. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н.


Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку