Інноваційні пропозиції для впровадження

 • 1004
 • 2018/02/14
 1. Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік
 2. Система опалювання мартенівських печей
 3. Ресурсозберігаючі способи поверхневого зміцнення металовиробів
 4. Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»
 1. Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу з вдуванням в доменну піч гарячого дуття зі змістом кисню нижче за атмосферне
 2. Зволоження доменного дуття розпилюванням води у фурменій зоні
 3. Спосіб управління радіальним розподілом шихти і газів в доменній печі
 4. Розробка і впровадження способу подачі природного газу, що забезпечує підтримку високого тиску газу перед фурмами доменних печей в зимовий час
 5. Розробка технології відливання злитків автовакуумного металу (АВМ)
 6. Розвиток теорії та розробка енергоресурсозберігаючих технологій вдування порошкоподібних матеріалів у металургійні розплави та агрегати
 7. Практична газодинаміка та теплообмін в процесах виробництва чавуну і сталі. Том 1. Гомогенні потоки
 8. Практична газодинаміка та теплообмін в процесах виробництва чавуну і сталі. Том 2. Дисперсні потоки
 9. Розробка АСУ ТП в чорній металургії
 10. Розробка (реконструкція) стратегії управління і математичних моделей для АСУ ТП нагріву металу нагрівальних пристроїв
 11. Розробка (коректування, оптимізація) технології нагріву металу в нагрівальних пристроях на підставі експериментальних нагрівів металу
 12. Електромагнітний процес виготовлення двошарової сталі
 13. Енергозберігаючий процес відновлення і зміцнення деталей металургійного обладнання
 14. Використання потенційної енергії стислого природного газу для виробництва електроенергії
 15. Розробка і освоєння методів експрес-обстеження стану обладнання турбін і компресорів ТЕЦ, а також компресорів кисневого цеху і компресорних станцій
 16. Технологія отримання залізорудного агломерату з шихти з підвищеним вмістом мілкодисперсних відходів
 17. Створення відділення брикетування мілкодисперсних відходів металургійного виробництва
 18. Розробка енергоресурсозберігаючої технології комплексної переробки дисперсних графітовмісних відходів міксерних відділень (ГВВМВ) в товарні марки графіту
 19. Технологія плазмового поверхневого зміцнення інструменту і деталей машин
 20. Економнолеговані стали, чавуни, наплавкові матеріали багатоцільового призначення з підвищеним рівнем механічних властивостей і зміцнювальні технології з використанням принципу самозагартування при охолоджуванні або/і вантаженні
 21. Економнолегировані сплави (чавуни, стали) з метастабільною структурою, що самозагартовуються в процесі експлуатації
 22. Високоекономічні приводи різних машин
 23. Нові синтетичні сплави вторинного алюмінію та їхнє використання у чорній металургії
 24. Установка для механізованого дугового наплавлення
 25. Технологія отримання вапна з брикетованої крейдяної крихти
 26. Технологія отримання залізофлюсу на основі крейдяної крихти
 27. Технологія отримання комплексного залізофлюсу з відходів металургійного виробництва
 28. Вітчизняний маневровий тягач на базі колісного трактора на комбінованому «пневмо-рейковому» ходу для реалізації енергозберігаючої транспортної технології
 29. Технологія і пристрій для зміцнення зварних конструкцій і деталей машин, які працюють при циклічних навантаженнях
Інноваційна розробка ПДТУ та ТОВ “МП “Азовмашпром””

Маневровий тягач на комбінованій пневморейковій ході на базі колісного трактору

Інноваційна розробка ПДТУ та ПП «Євразія»

Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»

 1. Отримання з металургійних шлаків екологічно безпечного будівельного матеріалу для гідротехнічного будівництва
 2. Вітчизняний маневровий тягач на базі колісного трактора на комбінованому «пневмо-рейковому» ходу
 3. Фільтри Немцова
 4. Система автоматичного контролю і регулювання процесу спалювання палива
 5. Сучасні технології ремонту із застосуванням металополімерних матеріалів
 6. Захист від поломок обладнання важкої промисловості
 7. Плазмове поверхневе зміцнення інструменту з твердих сплавів і швидкорізальних сталей
 8. Технологічні процеси і оснащення для плазмового поверхневого зміцнення металообробного інструменту
 9. Багатолезові високопродуктивні інструменти зниженої віброактивності
 10. Установка для наплавлення і механічної обробки поверхні тіл обертання
 11. Широкошарове наплавлення зносостійкого шару металу
 12. Технологія і матеріали для зносостійкого наплавлення валів станів гарячої прокатки
 13. Спосіб бандажування
 14. Плитна підстава із залізобетону для стрілочних переводів
 15. Пристрій для зчитування інформації з рухомих об’єктів залізничного транспорту
 16. Поліуретановий компенсатор погрішностей напряму повзуна пресів відкритого типу
 17. Високоекономічні надійні приводи машин різного призначення
 18. Імпульсний насос
 19. Пристрої, що не забиваються, для нанесення низькостабільних розчинів
 20. Економнолеговані сталі, чавуни, наплавкові матеріали
 21. Технології термічної обробки габаритної промислової продукції
 22. Технологічні мастила для гарячого об’ємного штампування і витискування стали
 23. Високоточні якісні диски
 24. Трубна сталь
 25. Мікролегування металургійних розплавів порошковим дротом з високоактивними елементами
 26. Енергозберігаючі імпульсні режими опалювання стендів для сушки і розігрівання футеровки металургійних ковшів
 27. Енергозберігаючі способи та режими опалювання мартенівських печей (МП)
 28. Комплекс технічних рішень з вдосконалення теплової роботи мартенівських печей і розширенню технологічних можливостей виплавки сталі включає:
 29. Комплекс технічних рішень з вдосконалення дуттьового і шлакового режимів, покращення теплового балансу і розширення технологічних можливостей конвертерної плавки включає:
 30. Спосіб агломерації руд і концентратів з використанням дрібнодисперсних шламів
 31. Енергозберігаючі технології нагріву доменного дуття у воздухонагревателях без застосування природного газу – реалізуються шляхом попереднього нагріву повітря і доменного газу перед подачеюдо камери горіння повітронагрівачів (ПН) і за рахунок зменшення виходу димових газів. Застосовуються наступні технології нагріву ВН
 32. Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу газу з вдуванням до доменної печі гарячого дуття зі змістом кисню нижче атмосферного
 33. Технологія доменної плавки з розпилюванням води в потоці гарячого дуття в умовах скорочення або відсутності природного газу
 34. Зниження витрат природного газу за рахунок установки нового завантажувального пристрою і застосування оригінальної системи завантаження доменної печі
 35. Система завантаження доменної печі з лотковим завантажувальним пристроєм
 36. Конусний завантажувальний пристрій доменної печі
 37. Спосіб завантаження доменної печі з безконусним завантажувальним пристроєм
 1. Розробка наукових основ і принципів керування активністю нанокаталізаторів та дослідження нових каталітичних систем
 2. Розробка наукових і технологічних основ одержання активованих шлаків із вторинної сировини для чорної металургії
 3. Розвиток наукових основ та розробка функціональних сплавів для експлуатації в умовах ударно-абразивного зношування в корозійно-активних середовищах
 4. Математичне моделювання процесу межового тертя при прокатці
 5. Створення ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують використання внутрішніх резервів самих сплавів для підвищення їх властивостей
 6. Інтенсифікація агломерації руд і концентратів за рахунок керування газодинамічними, тепло- і масообмінними процесами
 7. Основи автоматизованого синтезу та оптимізації конструкції шарнірно-зчленованих стрілових систем портальних кранів
 8. Розробка ресурсозберігаючих порошкових матеріалів із недефіцитних по-рошків феросплавів і металів для електродугового напилення покриттів з високими триботехнічними характеристиками
 9. Розробка економічних зносостійких сплавів і способів зміцнення, заснованих на створенні гетерофазних метастабільних станів
 10. Створення наукових основ плазмової мікротрибології
 11. Підвищення якості електроенергії з метою зменшення втрат в електричних мережах 10-330 кВ великого промислового центру
 12. Створення наукових основ процесу розкислення та модифікації якісної сталі
 13. Дослідження та розробка нових способів підвищення технічного ресурсу клітей прокатних станів
 14. Дослідження та удосконалення портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності
 15. Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів
 16. Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних модифікацій
 17. Створення ресурсозберігаючих матеріалів для реновації деталей та підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні
 18. Морський мобільний біореактор для отримання біометану з сапропелевих мулів Азовського моря
 19. Розробка і впровадження програмного комплексу з технологій вдування порошкоподібних матеріалів у розплави й агрегати
 20. Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості унікальної сполуки – тетрамеркурметану
 21. Забезпечення електромагнітної сумісності перетворювачів частоти та мережі живлення з метою оптимізації їх енергетичних показників
 22. Визначення елементарних стадій взаємодії атомних часток з поверхнею та розробка «атомного зонду» для діагностики поверхні
 23. Імплементація парадигми сітілогістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального природокористування
 24. Розробка наукових і технологічних основ створення енергоефективних зварювальних джерел живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік
 25. Розробка ресурсозберігаючих процесів термічної обробки легованих сплавів з карбідною евтектикою з метою підвищення їх технологічних і експлуатаційних властивостей
 26. Розробка способів підвищення енергоефективності та технічного ресурсу перекачуючого обладнання металургійних та коксохімічних підприємств шляхом використання захисних композитних покриттів
 27. Очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів за допомогою аніонних глин
 28. Розробка та впровадження програми автоматизованої оптимізації конструкції стрілових систем портальних кранів для зменшення енергоспоживання механізмів.
 29. Розробка способів підвищення комплексу властивостей сталей та чавунів, що самозміцнюються при експлуатації
 30. Створення наукових основ новітніх інтегрованих технологій градієнтного нано- та мікроструктурування поверхні металообробного інструменту з використанням плазмового нагріву
 31. Дослідження перенапруг в електричних мережах з ізольованою нейтраллю за наявності ферорезонансних явищ
 32. Підвищення трибологічних властивостей легованих чавунів та сталей ледебуритного класу поверхневим модифікуванням з використанням плазмової обробки
 33. Розробка нових технологій відновлення обладнання турбоагрегатів теплових електростанцій за допомогою композитних матеріалів
 34. Управління теплообмінними процесами при енергоефективному градієнтному нагріванні заготовок та розробка енергоощадних електротермічних нагрівачів
 35. Обґрунтування конструктивних параметрів барабанів стрічкових конвеєрів з метою підвищення довговічності стрічки та зменшення енергоспоживання
 36. Розробка нових технологій комплексного зміцнення сталей та чавунів створенням диференційованих метастабільних фазово-структурних шарів
 37. Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і збитків у масштабі України, оптимізація якості електроенергії в електричних мережах
 38. Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах
 39. Розробка нових принципів прямого перетворення хімічної енергії в електричну на основі нанорозмірних гетероструктур та нанодіодів Шотткі
 40. Гідроксиди з регульованою високоорганізованою нанопористою структурою – селективні сорбенти і каталізатори захисту навколишнього середовища
 41. Отримання мультикомпонентних градієнтних покриттів і модифікованих шарів на легованих інструментальних сталях та білих чавунах обробкою високоенергетичним імпульсно-плазмовим розрядом
 42. Розвиток теорії та технології вдування пиловугільного палива і порошкоподібних матеріалів в доменні печі й інші металургійні агрегати
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

03:38
20/07/2018
Непарний тиждень
1