Науково-дослідна робота студентів

 • 62
 • 2017/11/14
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливим засобом підвищення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що спроможні творчо застосувати у практичної діяльності новітні досягнення науки і техніки. НДРС органічно пов’язана з навчальним процесом і є його продовженням. Форми науково-дослідної і творчої роботи студентів умовно поділені на дві категорії:
 • НДРС, включена до учбового процесу;
 • НДРС, що виконується в позаучбовий час (самостійна робота).
Основними формами НДРС у межах навчального процесу є:
 • НДРС, включена до учбових планів окремим рядком;
 • елементи НДР при виконанні лабораторних робіт дослідницького типу;
 • елементи НДР при виконанні дипломних та курсових проектів (робіт);
 • виконання НДР на практиці;
 • підготовка наукового реферату;
 • студентські наукові семінари (СНС);
 • виконання завдань з елементами творчого пошуку.
Основні форми НДРС в позаучбовий час включають:
 • роботу в студентських наукових гуртках;
 • участь в госпдоговірних та держбюджетних НДР наукових підрозділів університету;
 • роботу в студентських науково-інформаційних, конструкторських, перекладацьких, економічних та інших товариствах.
З метою поширення нових форм і методів залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи та виявлення здібностей студентів в ПДТУ організовано “Наукове студентське товариство”. На кожному факультеті працює наукове-студентське товариство факультету. Щорічно організуються та проводяться такі заходи з НДРС:
 • конкурси на кращі наукові роботи студентів за спеціальностями ( I етап – університетський та II етап конкурсу – Всеукраїнський);
 • олімпіади за спеціальностями та навчальними дисциплінами ( I тур – університетська і II тур – Всеукраїнська олімпіади);
 • студентська регіональна науково-технічна конференція;
 • міжнародна міжвузівська науково-практична конференція «Польща та поляки в дослідженнях студентів»;
 • конкурс дипломних та магістерських робіт;
 • видається збірник студентських робіт “Тези доповідей студентської науково-технічної конференції”.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Студентська наука

09:27
20/01/2018
Непарний тиждень
1
1 пара