Економічна вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук. Створена наказ МОН України №820 от 11.07.16 року

ДВНЗ "ПДТУ" > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Економічна вчена рада
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
1944
 • Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
 • Наказ Міністерства освіти та науки України № 820 от 11.07.16 р.
 • Термін каденції 11.07.2016 – 11.07.2019

Склад


Білопольський Микола Григорович

Голова спеціалізованої вченої ради

Білопольський Микола Григорович – доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент Академії регіональних наук України. Автор більш ніж 150 наукових публікацій, є керівником науково-дослідних тем, які виконуються на провідних промислових підприємствах. Ветеран праці. Нагороджений почесною грамотою Кабінета Мінистрів України та пам’ятною медаллю за внесок у реформування налогової політики в Україні, медаллю Жукова, медаллю Туган-Барановського. Підготував більше 15 докторів економічних наук та 40 кандидатів, як провідний вчений внесений до Економічної Енциклопедії України.

Контактний телефон – 44-63-13


Майорова Ірина Миколаївна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Майорова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор. Має більш ніж 100 наукових публікацій в спеціалізованих журналах, одну монографію. Підготувала одного здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: маркетинг, міжнародний маркетинг, логістика, сіті логістика, міжнародні перевезення, зовнішньоторговельні транспортні операції, впровадження логістичних підходів до управління житлово-комунальним господарством.

Контактний телефон – 44-61-39


Бессонова Світлана Іванівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Бессонова Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Автор 2-х навчальних посібників, 1 з яких з грифом МОН, співавтор 4 монографій, понад 60 статей. Наукові інтереси пов’язані з проблемами інноваційною та інвестиційною діяльністю промислових підприємств, управлінням процесами ресурсозбереження у виробничій сфері.

Підготувала трьох кандидатів економічних наук.

Контактний телефон – 44-63-13


Захист дисертацій проводиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, Бл. А-1.

Кількість захищених дисертацій всього – 215. З них:

 • кандидатських загалом – 193
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ «ПДТУ» – 108
 • докторських загалом – 22
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ ПДТУ – 11

 

Перелік дисертацій

Сучасна економічна парадигма управління промисловими підприємствами

Сиволап Лариса Анатоліївна

 • Розміщена на сайті: 2018-10-29
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-11-30 08:00

Офіційні опоненти

Савіна Галина Григорівна
доктор економічних наук, професор
Херсонський національний технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Логутова Тамара Григорівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, завідувач кафедри інноватики та управління
Зінченко Олена Антонівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг), завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Управління трудовим потенціалом промислових підприємств

Мутерко Ганна Миколаївна

 • Розміщена на сайті: 2018-10-29
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-11-30 08:00

Офіційні опоненти

Толпежніков Роман Олексійович
доктор економічних наук, доцент
Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, декан економіко-правового факультету
Цуркан Михайло Леонідович
кандидат економічних наук
дирекція по персоналу СП Метінвест холдинг, директор по персоналу, м. Маріуполь

Економічний механізм забезпечення конкурентоздатності підприємств водного транспорту

Новікова Крістіна Володимирівна

 • Розміщена на сайті: 2018-09-18
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-10-19 08:00

Офіційні опоненти

Анісімова Ольга Миколаївна
доктор економічних наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця), завідувач кафедри інформаційних систем управління
Логутова Тамара Григорівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (м. Маріуполь), завідувач кафедри інноватики та управління

Управління ефективністю розвитку промислового підприємства на стратегічну перспективу

Чигарьов Дмитро Валерійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2018-04-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-06-01 14:00

Офіційні опоненти

Горовий Дмитро Анатолійович
доктор економічних наук, професор
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України (м. Харків), завідувач кафедри міжнародної економіки
Андрющенко Ірина Євгеніївна
доктор економічних наук, доцент
ДВНЗ «Запорізький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя), доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств

Філіпішина Лілія Михайлівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2018-04-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-06-02 10:00

Офіційні опоненти

Мельник Леонід Григорович
доктор економічних наук, професор
Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України (м. Суми), завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Жовновач Руслана Іванівна
доктор економічних наук, доцент
Центрально-український національний технічний університет (м. Кропивницький), завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
Жилінська Людмила Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), завідувач кафедри маркетингу та підприємництва

Управління енергетичною складовою в системі забезпечення ефективності металургійних підприємств

Лизунова Олена Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 • Розміщена на сайті: 2018-04-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-06-01 10:00

Офіційні опоненти

Жадько Костянтин Степанович
доктор економічних наук, професор
Університет митної справи та фінансів Міністерства освіти та науки України (м. Дніпро), завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств
Зинченко Олена Антоновна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти та науки України (м. Кривий Ріг), професор кафедри фінансів суб'єктів господарювання і інноваційного розвитку
Андрющенко Ирина Евгеньевна
доктор экономических наук, доцент
ГВУЗ «Запорожский национальный технический университет» Министерства образования и науки Украины (г.. Запорожье), доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования

Ризик-орієнтоване управління оновленням стану основних засобів промислових підприємств

Корольов Петро Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2018-04-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-06-02 14:00

Офіційні опоненти

Рекова Наталія Юріївна
доктор економічних наук, професор
Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України (м. Краматорськ), професор кафедри економіки підприємства
Рева Олексій Володимирович
кандидат економічних наук
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), доцент кафедри менеджменту

Інноваційні механізми управління розвитком персоналу корпоративних підприємств інтегрованих холдингів

Цуркан Михайло Леонідович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-10-30
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-12-01 10:00

Офіційні опоненти

Ляшов Д О
кандидат економічних наук, ст. викладач
кафедри економіки підприємств ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" Міністерства освіти і науки України
Зборовська Ольга Михайлівна,
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя), професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Швець Ірина Борисівна
доктор економічних наук, доцент
Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ),проректор з науково-педагогічної роботи
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку