Економічна вчена рада

 • 151
 • 2017/10/18
 • Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
 • Наказ Міністерства освіти та науки України № 820 от 11.07.16 р.
 • Термін каденції 11.07.2016 – 11.07.2019

Склад


Білопольський Микола Григорович

Голова спеціалізованої вченої ради

Білопольський Микола Григорович – доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент Академії регіональних наук України. Автор більш ніж 120 наукових публікацій, є керівником науково-дослідних тем, які виконуються на провідних промислових підприємствах. Ветеран праці. Нагороджений почесною грамотою Кабінета Мінистрів України та пам’ятною медаллю за внесок у реформування налогової політики в Україні, медаллю Жукова, медаллю Туган-Барановського. Підготував більше 15 докторів економічних наук та 40 кандидатів, як провідний вчений внесений до Економічної Енциклопедії України. Контактний телефон – 44-63-13


Майорова Ірина Миколаївна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Майорова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор . Має 92 наукових публікації в спеціалізованих журналах, одну монографію . Підготувала одного здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: маркетинг , міжнародний маркетинг , логістика , сіті логістика, міжнародні перевезення, зовнішньоторговельні транспортні операції , впровадження логістичних підходів до управління житлово-комунальним господарством. Контактний телефон – 44-61-39


Бессонова Світлана Іванівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Бессонова Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент. Автор 1 навчального посібника з грифом МОН, співавтор 4 монографій, понад 60 статей . Наукові інтереси пов’язані з проблемами інноваційною та інвестиційною діяльністю промислових підприємств , управлінням процесами ресурсозбереження у виробничій сфері. Підготувала двох кандидатів економічних наук. Контактний телефон – 44-63-13

Захист дисертацій проводиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, Бл. А-1.
Кількість захищених дисертацій:
 • кандидатських загалом – 188
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ «ПДТУ» – 105
 • докторських загалом – 19
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ ПДТУ – 10
Планується до кінця року – 1 захист докторскої дисертації.

Перелік дисертацій

Інноваційні механізми управління розвитком персоналу корпоративних підприємств інтегрованих холдингів

Цуркан Михайло Леонідович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-10-30
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-12-01 10:00

Офіційні опоненти

Ляшов Д О
кандидат економічних наук, ст. викладач
кафедри економіки підприємств ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" Міністерства освіти і науки України
Зборовська Ольга Михайлівна,
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя), професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Швець Ірина Борисівна
доктор економічних наук, доцент
Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ),проректор з науково-педагогічної роботи

Управління економічною поведінкою промислових підприємств

Заіка Юлія Андріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-05-05
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-06-09 08:00

Офіційні опоненти

Паршина Олена Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро) завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів
Полторацька Оксана Володимирівна
кандидат економічних наук
ДП «Адміністрація морських портів України» фахівець відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу

Управління процесом рекрутингу персоналу промислових підприємств

Ващенко Валерія Вадимівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-05-05
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-06-09 08:00

Офіційні опоненти

Зінченко Олена Антонівна
доктор економічних наук, професор
професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг)
Орлова Олена Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
професор кафедри економіки та підприємництва «Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом» (м. Львів)

Життєздатність промислових підприємств: теорія, методологія, практика

Андрющенко Ірина Євгеніївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-08-28
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-09-29 08:00

Офіційні опоненти

Грозний Ігор Сергійович
доктор економічних наук, професор
ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ), завідувач кафедри менеджменту
Жовновач Руслана Іванівна
доктор економічних наук, доцент
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький), завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
Жилінська Людмила Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), завідувач кафедри маркетингу та підприємництва

Стратегічний консалтинг в системі управління інноваційним розвитком промислових підприємств

Кленін Олег Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-02-28
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-03-31 08:00

Офіційні опоненти

Андрушків Богдан Миколайович
доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Анісімова Ольга Миколаївна
доктор економічних наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) завідувач кафедри інформаційних систем управління
Жилінська Людмила Олександрівна
доктор економічних наук
доцент Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) завідувач кафедри маркетингу та підприємництва

Управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств

Бондарук Юлія Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Розміщена на сайті: 2017-02-28
 • Захист дисертації відбудеться: 2017-05-31 08:00

Офіційні опоненти

Горошкова Лідія Анатоліївна
доктор економічних наук, доцент
ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України (м. Запоріжжя), професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Полторацька Оксана Володимирівна
кандидат економічних наук
ДВНЗ «Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського» (м. Київ). Доцент кафедри економіки та підприємництва

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Спеціалізовані вчені ради

10:25
15/12/2017
Парний тиждень
2 пара