Наукові видання

 • 909
 • 2018/05/02

Приазовський державний технічний університет дотримується принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому було прийняте рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки на плагіат – Unicheck .

Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014 р. Більше 45 українських університетів уже використовує даний сервіс. Також сервіс активно використовується закордоном (США, Іспанія, Бельгія…)

Серед найвагоміших переваг сервісу – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

З повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланням https://ua.unicheck.com/for-education/.

Повна інформація по статтям, монографіям та підручникам розташована на електронному інституціональному репозиторію eIR PSTU.

http://eir.pstu.edu/

Збiрники статей


Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки Захист металургійних машин від поломок: міжвузовський тематичний збірник наукових праць Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць

Монографіі, підручники

 
 • Чигарев В.В., Гавриш П.А., Макаренко Н.О Методы контроля качества. – Bean Bassin: Palmarium academic publishing, 2017. – 466 с. Підручник.
 • Чигарьов В.В., Гавриш П.А., Макаренко Н.О. Контроль якості. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 321 с. Підручник
 • Парунакян В.Э. Маслак А.В. Транспорт в производственном процессе предприятий. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 341 с. Підручник
 • Харабет В.Є., Марченко І.Ф.,Андрющенко А.І. Соціальний захист населення сучасної України: проблеми та шляхи їх вирішення. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.– 336 с. Монографія
 • Мінц О.Ю. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 214с. Монографія
 • Размышляев А.Д., Выдмыш П.А., Агеев М.В. Автоматическая электродуговая сварка под флюсом с воздействием внешнего магнитного поля. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017 -209с. Монографія
 • Пастухова Т.В., Чейлях А.П., Чабак Ю.Г. Структура и свойства чугунов со сфероидальными карбидами ванадия. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 240с. Монографія
 • Самотугін С.С., Кудінова К.В. Плазмове модифікування твердосплавного інструменту. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 240с. Монографія
 • Самотугин С.С., Гагарин В.А. Плазменное градиен­тное упрочнение стальных изделий. -Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 240с. Монографія
 • Кравченко В.М. Досвід діагностики металургійних машин. – Запорожье: ФОП Мокшаков В.В.,- 159 с. Монографія
 • Киор В.И. Все – в понятиях человека. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 106 с. Монографія
 • Чигарев В,В., Белик А.Г., Зареченский Д.А. Экзотермические смеси в электродных материалах. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 106 с. Монографія
 • Балалаева Е.Ю., Тузенко О.А., Кухарь В.В. Математическое моделирование и компьютерное проектирование упругих компенсаторов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 270с. Монографія
 • Жежеленко И.В. Энергоэффективность систем электроснабжения. Интегральная оценка электромагнитных потерь и убытков в масштабах Украины, оптимизация качества электроэнергии в системах электроснабжения. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.– 244с. Монографія
 • Коротич Г.В. Філософія сталого розвитку просторових систем : навчальний посібник для магістрів нефілософських спец. денної та заочної форм навчання. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 160 с.
 • Серенко А.Н. Короткий курс сопротивления материалов для морских специальностей.- Мариуполь: АМИ НУ «ОМА», 2017. –211 с. Навчальний посібник
 • Щепка О.А. Українська мова як іноземна: практичний посібник для іноземних студентів початкового етапу навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 210с.
 • Сорокина М.Е., Виговская Л.А., Мулкиджанова М.П. Английский язык: Металлургия. Сварочное производство. Прикладное материаловедение. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 134с. Навчальний посібник
 • Иванов Е.И. Основы математического моделирования в машиностроении. – Марі-уполь: ДВНЗ «ПДТУ» , 2017 г. -179с. Навчальний посібник
 • Парунакян В.Е. Методы научных исследований. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 189 с. Навчальний посібник
 • Линник Г.А. Станции железнодорожного транспорта металлургических предприятий. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», – 266с. Навчальний посібник
 • Суглобов В.В. Навчальний посібник з дисциплін «Організація безпечної експлуатації вантажопідйомних машин.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», – 88 с. Навчальний посібник
 • Межуєва ІЮ. Кечеджі О.В. Практична фонетика англійської мови. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 149с. Навчальний посібник
 • Жижома О.А. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія .- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 285с. Навчальний посібник
 • Литвин Н.В. Диференціальні рівняння. Методи інтегрування. Практичний курс.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,2017.- 126с. Навчальний посібник
 • Зузь В.И., Балухтина В.В. Использование средств прикладной физической культуры в патриотическом воспитаниия молодежи. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 260 с. Навчальний посібник
 • Малинов Л.С., Малышева И.Е. Новые достижения в области материаловедения.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017.- 236с. Навчальний посібник
 • Любчук О.К., Лунев В.Е. / под. ред. проф. О.К.Любчук/ Практическая психология в социальной сфере. – Hamilton: Accent Graphics Communications – К.: Інтерсервіс, 2016. – 168с. Навчальний посібник
 • Кухар В.В., Каргін С.Б., Каргін Б.С., Аніщенко О.С., Присяжний А.Г. Технологія процесів за фахом. Кування і штампування. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 146 с. Навчальний посібник
 • Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – Маріуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 185 с. Посібник.
 • Холькин А.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – Маріуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 452 с. Посібник.
 • Холькин А.М. Дифференциальные уравнения Ряды. Кратные интегралы. – Маріуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 334 с. Посібник.
 • Шлапак Н.С., Волошин В.С., Серкутан Т.В. Єкологічний менеджмент. – Маріуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 205 с. Посібник
 • Жежеленко И.В. и др. Transients in Electric Power Supply Systems: textbook for students of higher educational institutions. – Switzerland: TTP. – 2016. – 382 p. Посібник.
 • Жежеленко І.В. та ін. Перехідні процеси в системах електропостачання. – Дніпро : НГУ, 2016. – 600 с. Посібник.
 • Азархов А.Ю., Минцер О.П., Злепко С.М., Тимчик С.В., Федосова И.В. Информатизация процессов реабилитационно-восстановительного лечения постинсультных больных. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- 336 с. Монографія.
 • Ищенко А.А., Дашко Е.В. Ремонт деталей м узлов энергетического оборудования композитными материалами. – Маріуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 203 с. Монографія.
 • Ефременко В.Г., Чабак Ю.Г. Формирование структуры в высокохромистых чугунах.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- 274 с. Монографія.
 • Бутенко Э.О., Белоус В.В., Капустин А.Е. Промышленное загрязнение сульфидами, причины, следствия, действия. – Lab Lamber Academic Publising, 2016.- 160 с. Моногрфія.
 • Венцова Т., Белоус В. В., Капустин А.Е. Чистый воздух для Мариуполя. Экологический проект. – Lab Lamber Academic Publising, 2016.- 108 с. Моногрфія.
 • Венцова Т., Белоус В.В., Капустин А.Е. Clear air. . – Lab Lamber Academic Publising, 2016.- 71 с. Моногрфія.
 • Логутова Т.Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-326 с. Монографія.
 • Кухарь В.В., Балалаева Е.Ю. Профилирование заготовок продольным изгибом под объемную штамповку поковок с изогнутой осью .- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-145 с. Монографія.
 • Каргин С. Б., Каргин Б. С., Кухарь В.В. Инновационные технологии ковки валов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-159 с. Монографія.
 • Кухарь В.В., Тузенко О.А., Балалаева Е.Ю.Моделирование теплообменных процессов при интенсификации формоизменения заготовок градиентным нагревом. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-145 с. Монографія.
 • Буланчук Г.Г., Буланчук О.М., Довгий С.О. Вихрові течії ідуалної зідини. Класичні моделі та метод дискретних вихорів. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-340 с. Монографія.
 • Хаджинова О.В. Управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мережі: концепція, методи та моделі. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-218 с. Монографія.
 • Чейлях Я.А., Чигарев В.В. Самоупрочняющиеся износостойкие сплавы. – Мариуполь : ООО «ППРС», 2016. – 264 с. Монографія.
 • Кравченко В.М., Сидоров В.А. Оценка технического состояния механического оборудования. – Lab Lamber Academic Publising, 2016.- 148 с. Моногрфія.
 • Кравченко В.М., Сидоров В.А. Визуальное диагностирование механического оборудования. – Lab Lamber Academic Publising, 2016.- 120 с. Моногрфія.
 • Сараева О.В. Історія України: актуальні питання ХХ-ХХ1 ст. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-198 с. Навчальний посібник.
 • Євтушенко Н.І., Барабаш І.В., Віговська Л.А. Практика усного та письмового мовлення.- Маріуполь:ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-314 с. Навчальний посібник.
 • Чейлях Я.А., Самотугина Ю.С. Перспективные упрочняющие технологии обработки материалов. – Маріуполь: ООО «ППНС», 2016. – 378 с. Навчальний посібник.
 • Пятикоп Е.Е. Технология создания программных продуктов.- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-232 с. Навчальний посібник.
 • Лупаренко Е.В. Дискретная математика. Множества. Отношения. Функции. -Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-146 с. Навчальний посібник.
 • Зюзь В. Н., Кухарь В.В, Марченко И. Ф., Балухтина В. А. Акватуризм и основы безопасности, – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-270 с. Навчальний посібник.
 • Каргин Б. С., Кухарь В.В., Каргин С. Б. Инновационные технологии изготовления, испытания и опыт внедрения технологических смазок для обработки металлов давлением. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-132 с. Навчальний посібник.
 • Палий Н.В., Станенко Т.В. Развиваем речь. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-96 с. Навчальний посібник.
 • Кухарь В.В., Нижельская Ю.П., Анищенко А.С. Проектирование индукционных нагревателей и безопасность при электротермическом нагреве. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-172 с. Навчальний посібник.
 • Кухарь В.В., Монин В. Л. Основы экологии . – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-159 с. Навчальний посібник.
 • Пономарева Н.В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-150 с. Навчальний посібник.
 • Маргулис М.В. Основи якості, взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірювань. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-369 с. Навчальний посібник.
 • Колосок В. М., Ходова Я.О. Економіка транспортних підприємств. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-187 с. Навчальний посібник.
 • Харабет В.В., Шевцов Н.Ю., Чуприн Ю.П. и др. Волонтерское движение и деятельность некоммерческих организаций. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-220 с. Навчальний посібник.
 • Харабет В.В. Эллинистический мир. Хронология греков Украины. – Мариуполь: ООО «ППНС»,2016.-388 с. Навчальний посібник.
 • Добровольская Л.А., Черевко Е.А. Автоматизация процессов прокатного произ-водства. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-264 с. Навчальний посібник.
 • Саравас В.Е., Горпинич А.В. Математические задачи энергетики. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-141 с. Навчальний посібник.
 • Тузенко О.А., Кухарь В.В., Балалаева Е.Ю. Моделирование и анализ динамических процессов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-169 с. Навчальний посібник.
 • Бурса А. Г. , Молчанова В. С. Программирование. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-610 с. Навчальний посібник.
 • Омельченко Л.С., Календжян С.О., Лактионова О.Е. Финансовий аутсорсинг. -Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-124 с. Навчальний посібник
 • Омельченко Л.С., Лактионова О.Е. Фінансовий менеджмент. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016.-235 с. Навчальний посібник.
 • Волошин В.С. Память воды: гипотезы и реальность. Київ: Освіта України, 2015. – 500с. Монографія
 • Сердюк А.И. Особенности технологии безот-ходного разделения фасонных П – образных профилей в штампах со сложным движением ножей. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.-142с. Монографія
 • Чигарев В.В., Власов В.А., Макаренко Н.А. Экзотермические смеси и флюсы в сварочном и металлургическом производствах. Краматорск: ДГМА, 2015.- 369с. Монографія
 • Гулаков С.В., Бурлака В.В., Поднебенна С.К. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПГТУ», 2015.-198с. Монографія
 • Гулаков С.В., Бурлака В.В. Активные выпрямители с коррекцией коэффициента мощности. Saarbruscken: LAP Lambert Akademic Publishing, 2015.-170 p. Монографія
 • Гибаленко А.Н. Защита от коррозии строительных металлических конструкций. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПГТУ», 2015.-228с. Монографія
 • Саєнко Ю.Л. та ін. Якість електричної енергії у тяговіих мережах електрифікованих залізниць. Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт Сервіс», 2015. – 344с. Монографія
 • Губенко В.К., Николаенко И.В. Csne Logistics – имплементация парадигмы креативных логистических цепей взамен идеи большетранспортных площадей для большого количества транспорта. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 493с. Монографія
 • Зайцев В.С., Добровольська Л.О., Черевко О.О. Питання ідентифікації та моделювання у чорній металургії. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 225 с. Монографія
 • Малинов Л.С., Малинов В.Л. Сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие эффект самозакалки. LAP LAMBERTAcademic Publoishing Saarbrucken, Doutshland, 2015.- 439 р. Монографія
 • Андилахай А.А. и др. Основы струйно-абразивной обработки мелких деталей. Харьків: видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеца, 2015. – 348с. Монографія
 • Троцан А.И. и др. Энергоресурсосберегающая технология при рафинировании стали от газов. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 189с. Монографія
 • Артюх Г.В. и др. Основы защиты металлургических машин от поломок. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 288с. Монографія
 • Кравченко В.Н., Буцукин В.В и др. Гидропривод машин горно-металлургического комплекса. Донецк: изд. Прогресс, 2015. – 26.7 у. печ.л. Підручник
 • Захарова И.В., Косенко А.А., Алистратов В.Н. Основы теории и технологии пайки. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 297с. Навчальний посібник
 • Носовский Б.И. Изучение конструкции и схемы управления робототехническим комплексом контактной сварки. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 255с. Начальний посібник
 • Носовский Б.И. Исследование влияния типа привода на стабильность скорости электрода при действии возмущений по усилию его проникновения через шланг полуавтомата. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 306с. Навчальний посібник
 • Бочарова О.А., Сорочан О.М. Будівельны матеріали та вироби. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 192с. Навчальний посібник
 • Лаврик В.П., Четверня В.П., Сагиров Ю.Г. Проектирование грузо-подъемных машин. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 142с. Навчальний посібник
 • Леонов В.В. История, развитие электротехники и электроэнергетики. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ « ПДТУ», 2015, – 284с. Навчальний посібник
 • Леонов В.В. Пособие по теории линейных электрических цепей постоянного тока с сосредоточенными параметрами. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 140с. Навчальний посібник
 • Поднебенна С.К., Бурлака В.В. Інформаційні системи в промисловості. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 196с. Навчальний посібник
 • Любчук О.К. Психологія розвитку та особистості споживача для сфери туризму. Донецьк: Східний видавничий дім, 2015. -287с. Навчальний посібник
 • Ярченко Ю.В. Економіко- математичні методи і моделі обґрунтування господарських рішень. Херсон: ПРІОР, 2015.- 256с. Навчальний посібник
 • Харабет В.В. Жизнь всегда впереди. Маріуполь: Новый мир, 2015. – 400с.Навчальний посібник
 • Крилова Н.І., Сараєва О.В Історія української культури: навчальний посібник з мультимедійним додатком для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Маріуполь: поліграфічний центр ПДТУ, 2015.- 272с. Навчальний посібник
 • Афонов А.П. Філософія. Маріуполь: поліграфічний центр ПДТУ, 2015.- 186с. Навчальний посібник
 • Добровольська Л.О., Черевко О.О. Інформаційні системи в промисловості. Маріуполь: поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ, 2015.- 238с. Навчальний посібник
 • Омельченко Л.С., Лактионова О.Е., Наумова С.А. Аутсоринг учета и функций управления финансами предприятий малого и среднего бизнеса. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 176 с. Монографія
 • Бессонова С.І., Козлова В.Я., Балашова О.В. Об’єкти інтелектуальної власності в механізмі впровадження інноваций. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 95 с. Монографія
 • Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблемі формування розвитку та використання. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 280 с. Монографія
 • Логутова Т.Г., Дресвянніков Д.О. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств с фінансово- кредитної системою України. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 292 с. Монографія
 • Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінец ХІХ – перша половина хх ст.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 398 с. Монографія
 • Федосова І.В. Формування навчальної мотивації студентів вищого навчального закладу. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 105 с. Монографія
 • Ефременко В.Г., Брыков М.Н., Ефременко А.В. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании. – Херсон: Гринь Д.С., 2014. – 364 с. Монографія
 • Бутенко Э.О. Применение анионных глин для очистки промышленных сточных вод. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 87 с. Монографія
 • Губенко В.К., Хара М.В., Лямзин А А. Логистика надежности и экологичности вагонопо-токов промпредприятий ситирайонов . – Донецк: Изд. «Ноулидж», 2014. – 370 с. Монографія
 • Губенко В.К., Николаенко И.В. Городская логистика. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 430 с. Монографія
 • Литвинов А.П. Зварювалні технології в УРСР в умовах науково-технічної революції дру-гої половини ХХ ст. – Переяслав-Хмельницький: 2014. – 450 с. Монографія
 • Зусин В.Я. Сварка алюминия закрытой дугой.- Маріуполь: ТОВ «Рената», 2014. – 171 с. Монографія
 • Попович О.В. Функції культуротворчості як фактор актуалізації креативності особистості. – К.: НАККіМ, 2014. – 267 с. Монографія
 • Жежеленко И.В. и др. Качество электроэнергии: современные требования и их обеспе-чение в электрических сетях железных дорог. – Москва, Россия: Эко-Пресс, 2014. – 280 с. Монографія
 • Харабет В.В. Чудеса народного творчества. – Маріуполь: МФ ООО «Типография новый мир», 2014. – 453 с. Монографія ( навчальний посібник)
 • Кравченко В.М., Іщенко А.А., Сидоров В.А., Буцукін В.В. Експлуатація та обслуговування машин. – Донецьк: Норд комп’ютер, 2014. – 450 с. Підручник
 • Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі ( теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів, екологія, приклади та задачі). – Дніпропетровськ: РВК «Дніпро-Вал», 2014. – 502 с. Підручник
 • Роянов В.А., Зусин В.Я., Самотугин С.С., Захарова И.В. Дефекты, контроль и управление качеством при сварке и родственных технологиях. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 390 с. Підручник
 • Колода С.Ф., Колода А.С. Расчет конструирования и изготовление цилиндрических редукторов. – Маріуполь: Новий мир, 2014.- 414 с. Підручник
 • Дьяченко М.Д., Поднебенная С.К. Цифровая защита аппаратное и алгоритмическое обеспечение. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 290 с. Навчальний посібник
 • Єфременко В.Г., Чабак Ю.Г. Сплави триботехнічного призначення.- Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 150 с. Навчальний посібник
 • Харлашин П.С., Бондарь В.І. Фізична хімія. – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2014. – 440 с. Навчальний посібник
 • Жежеленко И.В. Расчет показателей электромагнитной совместимости. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2014. – 116 с. Навчальний посібник
 • Зузь В.Н., Кухарь В.В., Балухтина В.В., Данилова Т.Г. Основы безопасности и спасения на воде. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014.- 306 с. Навчальний посібник
 • Сараєва О.В. Історія України (у таблицах і структурно-логічних схемах)
 • Малинов Л.С., Малинов В.Л. Инновационные экономнолегированные сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие в структуре метастабильный аустенит и самозакалку при охлаждении и/или нагружении. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 157 с. Навчальний посібник
 • Под редакцией Харабета В.В. Актуальные проблемы социальной работы в сфере хоспинской и полиактивной помощи. – Маріуполь: Чаплин И.В., 2013. – 204 с. Навчальний посібник
 • Мулкиджанова М.П. Международная торговля Таможенный контроль. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 162 с. Навчальний посібник
 • Артюх С.В., Пивень Н.Н., Шелест Г.Ю. Українська мова за професійним спрямуванням. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 256 с. Навчальний посібник
 • Парунакян В.Э., Маслак А.В. Транспортное обслуживание металлургического производства. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 220 с. Навчальний посібник
 • Губенко В.К., Лямзин А.А. Методы научных исследований (транспортные системы промышленных районов). – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 164 с. Навчальний посібник
 • Лещенко А.И. Программное управление станками. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 272 с. Навчальний посібник
 • Голи-Оглу Т.В. Практичний курс російсько-українського перекладу. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 205 с. Навчальний посібник
 • Жижома О.А. Історія західноєвропейської літератури (ХХ ст.). – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 195 с. Навчальний посібник
 • Современная схемотехника импульсных источников питания с активной коррекцией коэффициента мощности. – Мариуполь: изд.центр ГВУЗ «ПГТУ», 2013.- 123с. Монография
 • Губенко В.К., Нефедова Я.И. Динамика металлопотоков в ситилогической среде Приазовья (имплементация ) методов нечетких множеств и исскуственного интеллекта. – Мариуполь: изд. центр ГВУЗ «ПГТУ», 2012.- 224с. Монография
 • Шлапак Н. С. та ін. Систематизація теоретико-методологічних основ формування ефективного управління промисловим підприємством в умовах ринкового конкурентного оточення (розділ 7.4).- Донецьк, 2013 с.327-335. Монографія
 • Логутова Т.Г., Камишнікова Е.В. Економічна безпека промислових підприємств.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.- 320. Монографія
 • Логутова Т.Г., Анісімова О.М., Ленцов І.А., Картечева О.С. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.- 348с. Монографія
 • Логутова Т.Г., Дресвянніков Д.О., Полторацька О.В. Інноваційний розвиток економі-ки: процеси та явища. – Дніпропетровськ: 2013.- 16с. Монографія
 • Білопольський М.Г., Бессонова С.И., Балашова О.В., Бессонова Г.П., Козлова В.Я., Куровська О.А. Проблеми обліку, аналізу та впровадження енергозберігаючих інновацій промислових підприємств.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.- 102с. Монографія
 • Толпежников Р.О. Проактивне управління сукупним потенціалом підприємства. –Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 250с. Монографія
 • Садеков А.А., Колодяжна К .А. Управління оборотними коштами торговельних підприємств в сучасних умовах.- Донецьк: східний видавничий дім, 2013-170 с. Монографія
 • Минц А.Ю. Рефлексивне процессы в экономике: концепции, модели, прикладне аспе- кты. НАН Украины, Институт экономики промышленности.- Донецк: АПЕКС, 2012-Т.2-207 с. Монография
 • Сараєва О.В. Земства Донбасу у контексті суспільно-політичних відносин пореформе-ної доби. – Маріуполь: тип. «Новий світ», 2013.-340 стр. Монографія
 • Пихтовникова Л.С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений.- Харьков: ХНУ имени В.Н. Кармазина, 2012.-180 с. Монография
 • Попович О.В. Компенсаційно-креативна функція культур.- К.:НАККіМ, 2012.-244с. Монографія
 • Харлашин П.С. и др. Вопросы современной металлургии. Донецк, Норд Компью-тер,2013, -том 3 , 750 с. Монография
 • Капустин А.Е. Меркарбид.- Москва, 2013.- 134 с. Монография
 • Завацька Н.Е., Бочелюк В.И., Самойлов А.А. Інтегративні процеси командоутворення групи: соціально-психологічний та етничний аспекти.- Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля; Алчевськ: Центр планування кар’єри, 2013.-181 с. Монографія
 • Размышляев А.Д. Автоматическая электродуговая наплавка ленточным електродом под флюсом.- Мариуполь: изд-во ГВУЗ «ПГТУ», 2013.-180с. Монография
 • Волошин В.С., Євтушенко Н.О., Якименко О.В. Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.-221 с. Монографія
 • Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств.- Марі-уполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 280 с. Монографія
 • Жежеленко И.В., Саенко Ю. Л. та ін. Electromagnetic compatibility in electric power supply systems: textbook for institutions of higner education.- Днепропетровск: нац. Университет, 2013.- 236с. Учебник
 • Самотугин С.С., Лещинский Л.К., Мазур В.А., Самотугина Ю.С. Инструментальные материалы, свойства и упрочнение.- Мариуполь: изд .центр ГВУЗ « ПГТУ», 2013.- 430с. Учебное пособие
 • Крепак А.С., Мисюра П.И. Прогрессивный и виброустойчивый металлорежущий инструмент.- Мариуполь: издательство «Азовье», 2013. – 240 с. Учебное пособие
 • Харабет В.В. Соціальна робота у сфері зайнятості населення.- Маріуполь: МФ ТОВ, Друкарня «Новий світ», 2013.- 488с. Навчальний посібник
 • Балашова О.В., Білопольський М.Г. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.-271 с. Навчальний посібник
 • Реутова І.М., Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Елементи лінійної та векторної алгебри.- Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2013.-138 с. Навчальний посібник
 • Реутова І.М., Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Аналітична геомет-рія на площані та у просторі.- Донецьк: вид-во «Ноулідж»,2013-130 с. Навчальний по-сібник
 • Реутова І.М., Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Вступ до математи-чного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2013. -179 с. Навчальний посібник
 • Дорожко Г.К. Охорона прав інтелектуальної власності в іноземних державах. – Маріу-поль: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.-262 с. Навчальний посібник
 • Харлашин П.С., Куземко Р.Д. Металлургия стали . Т 2. Сборник задач. – Мариуполь: изд. центр ГВУЗ «ПГТУ», 2013.- 600с. Учебное пособие
 • Носовский Б.И. Сварочные источники питания. – Донецк: ТОВ «Цифрова типографія», 2013.- 165с. Учебное пособие
 • Крилова Н.І. Історія української культури.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.-85с. Навчальний посібник
 • Огуй И.Н., Щепка О.А., Бударина Я.В., Кучерявая Ю.А. Русский язык как иностранный (1 курс).- Мариуполь: изд.. центр ГВУЗ «ПГТУ», 2013.- 187с. Учебное пособие
 • Стаценко Т.В., Щепка О.А., Бутенко Л.Б., Палий Н.В. Русский язык как иностранный (2 курс).- Мариуполь: изд.. центр ГВУЗ«ПГТУ», 2013.- 170с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С. Сборник задач по конвертерному производству стали.- Донецк:: Норд Компьютер, 2013.-102с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С. Сборник задач по раскислению и внепечной обработке стали. – Донецк:: Норд Компьютер, 2013.- 110с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С. Сборник задач по непрерывной разливке стали.- Донецк: Норд Компьютер, 2013.- 72с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С. Сборник задач по металлургии стали.- Донецк: Норд Компьютер, 2013.-343с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С. Непрерывная разливка стали (теория и задачи).- Донецк: Норд Компьютер, 2013.- 260с. Учебное пособие
 • Харлашин П.С., Куземко Р.Д., Маслов В. А. Металлургия стали. Сборник задач.- Донецк: Норд Компьютер, 2013, – Том 2, 676 с. Учебное пособие
 • Макуров С.Л. Виробництво зливків сталі та промислових сплавів .- Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2013, 405 стр. Навчальний посібник
 • Жежеленко И.В., Короткевич М.А. «Электромагнитная совместимость в электриче-ских сетях. – Минск: Высшая школа, 2012.-197 с. Учебное пособие
 • Маслов В.А. Паливоспалювальні та теплогенеруючі пристої. – Маріуполь, вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2013.- 459с. Навчальний посібник
 • Чичкарев Е.А. Компьютерная математика с Maxima: руководство для студентов и школьников .- РФ, Москва: ALT Linux, 2012. -384c. Підручник
 • Губенко В.К., Лямзин А.А., Помазков М.В. Логистика ресурсосберегающей технологии работы автосамосвалов в горнометаллургическом комплексе. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 224с. Монографія
 • Майорова І.Н. та ін. Логістика в міжнародному бізнесі.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 387с. Монографія
 • Троцан А.И., Бродецкий И.Л., Каверинский В.В. Модифицирование железоуглеродистых расплавов дисперсными порошками.- Германия: Межд. издат. Дом «LAP Lambert Academic Publishing GmbH Co.KG» , 2012. -200с. Монографія
 • Харлашин П.С., Скребцов А.М., Сударев В.П. Вопросы современной металлургии. Том 2. -Донецк, Норд Компьютер. 2012. – 88,38 п.л. Монографія
 • Анисимова О.Н. Предпринимательская среда в Украине. –Донецк:ДонНУ, Каунас:КТУ, 2011. -168с. Монографія
 • Анісімова О.М. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного підприємства. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2011.-175с. Монографія.
 • Анісімова О.М. Адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон’юнктури міжнародного бізнесу. – Маріуполь: вид центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.-280с. Монографія
 • Капранова Л.Г. Світова організація торгівлі: проблеми та перспективи вступу. – Запоріжжя: Запорізький національн. Університет, 2012.-331 с. (98-123). Монографія
 • Бессонова С.І.,Козлова В.Я., Балашова О.В. та ін.Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України. – Запоріжжя: вид.ЗНО, 2012. Монографія
 • Билопольский Н.Г. Environics – a science of future development of mankind. -Institute of industrial economics, author house. – 440 c. Монографія
 • Билопольский Н.Г. и др. Опережающее управление социально-экономического развития регионов: благосостояние населения – электронное управление. Параграф2.
 • If the mankind does not charge the concept of its development, it will vanish.- Симферополь, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, «ДИАЙПИ», 2012.-с.29-34. Монографія
 • Білопольський М.Г. та ін. Удосконалення обліково аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. – Макіевка: Макіївський економіко-гум.інст.. Східний видавничий дім. Розділ1.2012. -с.8-13. Монографія
 • Ковалев А.В. та ін. Стратегія диверсифікації промислового підприємства. – Маріуполь: від. Центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.-213 с. Монографія
 • Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.-247с. Монографія
 • Минц А.Ю. и др. Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами. – Донецк:: Юго-Восток, 2012. – 388с. Монографія
 • Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Электромагнитная совместимость потребителей. – Москва: Машиностроение, 2012. – 22,2 п.л. Монографія
 • Харабет В.В., Сахно С.В., Лановенко О.А., Бондаренко И.С., Москвичева Л.А., Анохина Г.А., Дмитриев В.Ю., Овчарова Л.М. Профессиональная компетентность в социальном образовании: опыт регионального исследования.- Чита-Мариуполь, Забайкальський госуниверситет, г. Чита: Розсип, 2012. -233 с. Монографія
 • Клюйков С.Ф. Обобщение разума идеалами. Книга 11. – Маріуполь: «Копи-принт», 2012.- 64 с. Монографія
 • Сударев В.П., Харлашин П.С. Методология и статистические исследования в металлургии.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012 .- 144 с. Монографія
 • Харлашин П.С., Волошин В.С., Скребцов А.М., Григорьева М.А., Бакст В.Я., Романов О.И. Теория и практика сталеплавильних технологий.- Донецьк: Норд Копмьютер, 2012.- 72,08 п.л. Навчальний посібник
 • Харлашин П.С. Теория процессов производства стали. – Донецьк: Норд Компьютер, 2012.- 67,9 п.л. Навчальний посібник
 • Сердюк А.И., Сердюк И.А. Технология прокатного производства в примерах и расчетах.Ч.3. Производство листовой стали. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 246с. Гриф Міносвіти і науки, молоді та спорту, лист № 1/11-4123 от 27.03.12. 14,5. Навчальний посібник
 • Резниченко Е.И. Калибровка и прокатка железнодорожных рельсов. -Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 85с. Навчальний посібник
 • Яшарова М.Н., Дорожко Г.К. Охорона прав в іноземних країнах. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 17,1 п.л. Навчальний посібник
 • Крепак А.С., Мисюра П.И. Прогрессивный и виброустойчивый режущий инструмент. – Маріуполь, вид «Азовье». 2012. – 15п.л. Навчальний посібник
 • Суглобов В.В., Лаврик В.П., Сагиров Ю.Г., Нефедов И.А. Расчет и анализ эксплуатационных характеристик кранових металлоконструкций.- Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 72с. Навчальний посібник
 • Жуковец О.П. Основи чисельних методів в розрахунках на міцність. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 40с. Навчальний посібник
 • Киркин А.П. Виртуальные предприятия логистических систем, Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 127с. Навчальний посібник
 • Руських В.П., Томаш О.А., Семакова В.Б., Кривенко С.В. Задачник з теорії процесів підготовки сировини до доменної плавки. -Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 112с. Гриф Міносвіти і науки, молоді та спорту, лист № 1/11-590 від 18.01.12. Навчальний посібник
 • Носовський Б.І. Зварювальні джерела живлення. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 165с. Навчальний посібник
 • Роянов В.А., Матвиенко В.Н., Захарова И.В. Газотермическая обработка материалов. – Маріуполь: Принт-сервис, 2012.- 286с. Гриф Міносвіти і науки, молоді та спорту № 1111-12126, 22.12.11. Навчальний посібник
 • Малинов Л.С. Инновационные экономнолегированные сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие в структуре метастабильный аустенит и самозакалку при охлаждении и/или нагружении. – Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 104с. Навчальний посібник
 • Щепка О.А., Климушенко Т.Ф., Палий Н.В. Русский язык как иностранный. Базовый уровень. -Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 63с. Гриф МОНМСУ, лист № 1/11-12012 від 20.07.12. Навчальний посібник
 • Бударина Я.В.,Степанишина Т.Е. Сборник упражнений по русскому языку для иностранных студентов (3 курс, экономический профиль). -Маріуполь: вид. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012.- 63с. Навчальний посібник
 • Харлашин П.С., Скребцов А.М., Сударев В.П. Вопросы современной металлургии. – Донецьк: вид. «Норд Компьютер», 2011.- 860с. Монографія
 • Харлашин П.С. Практикум экспериментов и расчетов состояния сталеплавильних систем. – Донецьк: вид «Норд Компъютер», 2011. – 442с. Монографія
 • Кухарь В.В., Бурко В.А. Анализ пластического формоизменения в частных задачах ковки и штамповки. – Маріуполь: вид. ЗАТ «Газета «Приазовский рабочий», 2011. – 318с. Монографія
 • В. М. Колосок, Богачов О.С., А. В. Алістаєва Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств.- Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 234с. Монографія
 • Харлашин П.С., Волошин В.С., Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики современных сталеплавильных процессов. – Донецьк: вид. «Норд Компъютер», 2011. – 340с. Підручник
 • Парунакян В.Э., Маслак А.В., Сизова Е.И. Транспорт в производственном процессе предприятий. – Маріуполь: вид. «Рената», 2011.- 169с. Навчальний посібник
 • Крилова Н.І. Історія культури України. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 85с. Навчальний посібник
 • Троцан А.І. Математичні методи розрахунку та комп’ютерне моделювання металургійних процесів. – Донецьк: вид. «Донбас», 2011.- 99с. Навчальний посібник
 • Холодинська С.М. Види мистецтва: специфіка синтезу. Естетичний аналіз.- Донецьк: вид. «Каштан», 2011.-168с. Навчальний посібник
 • Сапрыкин Г.С. Газотурбинные установки. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – 300с. Навчальний посібник
 • Саприкін Г.С. Надійність роботи теплоенергетичних установок і систем. – Маріуполь: вид. ДВНЗ « ПДТУ», 2011.- 266с. Навчальний посібник
 • Титаренко В.М., Соловьев А.А. Тепловой поверочный расчет промышленных котельных установок. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 300с. Навчальний посібник
 • Лазаренко Л.Н. Иностранный язык как средство реализации речевой деятельности у студентов технического вуза. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 183с. Навчальний посібник
 • Жаркова Є.М. Основи загальної теорії перекладу. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 170с. Навчальний посібник
 • Дмитриева Т.А., Климушенко Т.Ф. Основы речевой коммуникации. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 112с. Навчальний посібник
 • Кравченко Т.Д. Інвестиційне кредитування. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2010.- 107с. Навчальний посібник
 • Вангельева Е.К. Местные финансы.- Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 112с. Навчальний посібник
 • Булахова Е.И., Прохоренко С.В. Финансовый анализ. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011.- 141с. Навчальний посібник
 • Харабет В.В., Плотников С.А. Вища освіта України і Болонський процес. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – 54с. Навчальний посібник
 • Харабет В.В., Кавчук П.Н Психология высшей школы. – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – 73с. Навчальний посібник
 • Холькін О.М. Курс вищої математики. Частина 1. «Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії».Частина ІІ. «Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли». – Маріуполь: вид. ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – 645с. Навчальний посібник
 • Роянов В.О., Зусін В.Я. Самотугін С.С. Дефекти та якість при зварюванні і споріднених процесах. – Маріуполь: вид. «Рената», 2010. – 226с. Підручник
 • Роянов В.О., Матвієнко В.М., Захарова І.В. Газотермічна обробка матеріалів. – Маріуполь: видавничий центр ПДТУ, 2010. – 280с. Підручник
 • Сидоренко А.В. Строительные машины. том 2. Машины для земляных робот.- Мариуполь: издательский центр ПГТУ, 2010.- 107с. Підручник
 • Харлашин П.С. Теоретические основы сталеплавильных процессов. – Донецк: Норд-Пресс, 2010.-268с. Підручник.
 • Погребняк В.Г., Волошин В.С. Экологическая технология создания водозащитных экранов .- Мариуполь: 2010. – 442с. Монографія
 • Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий.- Москва: Энергоатомиздат, 2010. -375 с. Монографія
 • Чичкарев Е.А., Тарасевич Н.И., Мельник С.Г., Якобше Р.Я. и др. Технология производства конвертерных сталей с полиреагентным рафинированием. – Киев: Информлитье, 2010.- 350с. Монографія
 • Білопольський М.Г., Толпежніков Р.О. та ін. Маркетингова діяльність металургійних підприємств. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2010.- 347с. Монографія
 • Білопольський М.Г. Маркова О.В., Кленін О.В., Толпежніков Р.О. Управління маркетинговим потенціалом металургійних підприємств.- Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2010.- 228с. Монографія
 • Білопольський М.Г.та ін. Управління виробничо-господарською діяльністю машинобудівних підприємств в умовах ринку. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2010.- 220с. Монографія
 • Білопольський М.Г. та ін. Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім”, 2010. – 184с. Монографія
 • Білопольський М.Г. та ін. Стратегія інноваційного розвитку підприємств металургійної промисловості.- Донецьк: «Східний видавничий дім», 2010.- 164с. Монографія
 • Билопольський Н.Г. и др. Методология оценки социальной значимости инвестиционных проектов. – Донецк: изд. Донбасс» ДОННАСА , 2010.- 214с. Монографія
 • Минц А.Ю. и др. Рефлексивный подход к моделированию конкурентоспособности банковских услуг.-Донецк: 2010.- 192с. Монографія
 • Харлашин П.С., Григорьева М.А., Бакст, В.Я., Романов О.И. Тенденции развития ресурсосберегающих технологий в сталеплавильном производстве. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 180с. Монографія
 • Харлашин П.С., Шумилов М.А. Мышьяк ( теория, технология, качество продукции) том. 1 Мышьяк в металлургических расплавах, процессах, технологиях. – Донецк: Норд-Пресс, 2010.-542с. Монографія
 • Харлашин П.С., Шумилов М.А. Мышьяк ( теория, технология, качество продукции) том. 2 Влияние мышьяка на свойства металлических систем и качество стали. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 476с. Монографія
 • Козлова В.Я. Інвестиційно-інноваційні чинники формування, розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства. – Донецьк: видавник СПД Дмитренко Л.Р., 2010.- 80с. Монографія
 • Плотников С.А. Святорусская педагогика. – Винница: Новая книга, 2010. – 360с. Монографія
 • Шлапак Н.С., Серкутан Т.В. Методолдогія управління організацією діяльності підприємства за маркетинговою концепцією. – Маріуполь: вид. ПДТУ, 2010. -206с. Монографія
 • Серкутан Т.В. и др. Актуальні проблеми сучасності. – Донецьк: ЧП Купріянов В.С.: Донецька філія Європейського університету, 2010.- 500с. Монографія
 • Висоцька А.В., Лазаренко Л.М. З практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу спеціальності «Переклад».- Маріуполь, вид. ПДТУ, 2010.- 183с. Навчальний пособник
 • Крилова Н.І. Культурологія. – Маріуполь: вид. ПДТУ, 2010. – 240с.Навчальний посібник для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання
 • Харабет В.В. Введение в студенчество. – Запорожье: ЧП «РДП Дизайн.Групп», 2010. – 240с. Навчальний посібник
 • Харабет В.В. Культура методического мастерства. –Маріуполь: вид ПДТУ, 2010.- 34с. Навчальний посібник
 • Хлєстов В.М.,Єфременко В.Г. Дипломне проектування термічних підпідрозділів.- Маріуполь: вид. центр ПДТУ, 2010.- 184с. Навчальний пособник
 • Парнукян В.Э. Хара М.В. Общий курс транспорта ( 2-ое изд. перераб и дополн.). –Мариуполь: изд. «Рената», 2010. – 224с. Навчальний пособнік.
 • Цибульська Л.О, Солошенко П.В. Економіка інтелектуальної власності . – Маріуполь: Рената, 2010.- 147с . Навчальний пособник
 • Саприкін Г.С. Надійність роботи теплоенергетичних установок і систем. – Маріуполь: вид. центр ПДТУ, 2010. – 266с. Навчальний пособник
 • Евченко В.Н. Терминологический словарь по теплоэнергетике. – Мариуполь: изд. центр ПГТУ, 2010.-400с. Навчальний пособник
 • Чигарев В.В. Гавриш П.А., Макаренко Н.О. Контроль якості. – Краматорськ: 2010.- 256с.
 • Жежеленко І.В., Шидловський А.К., Півняк Г.Г., Саєнко Ю.Л. Електромагнітна сумісність у системах електропостачання. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009-245с. Підручник.
 • Логутова Т.Г., Бессонова С.И., Анисимова О.Н. Формирование инвестиционных ресурсов промышленных предприятий.- Маріуполь: ПДТУ , 2009.-264с. Монографія.
 • Харлашин П.С. Чаудрі Т.М., Меджибожський М.Я. Основи термодінамики і кінетики сучасних сталеплавильних процесів. – Донецьк: Норд-Прес,2009.-340с. Підручник.
 • Харлашин П.С., Гугля В.Г., БондарьВ.И. Физическая химия ( теория, примери, задачи).- Донецьк: Норд-Прес, 2009.-323с. Підручник.
 • Макуров С.Л. Крупный слиток.- Донецьк: Ізд-во «Вебер», 2009.-278с. Монографія.
 • Гончаров В.М., Шайхадінов А.З. та ін. Демографічні процесі на Донбасі. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2009. – 188с. Монографія.
 • Губенко В.К., Николаенко И.В., Тарасенко А.В. Адаптация транспорта металлопотоков к изменяющейся экономичной среде. – Донецьк: Ізд-во «Вебер», 2009.- 236с. Монографія.
 • Коваленко Г.Д., Волошин В.С. Основи радиационной экологии. – Маріуполь: Ізд-во «Рената», 2009.- 298с. Підручник.
 • Волошин В.С., Билопольский Н.Г. Финансово-экономический кризис в Украине: пути выхода. – Маріуполь: Ізд-во «Рената», 2009.- 60с. Монографія.
 • Малинов В.Л., Малинов Л.С. Ресурсосберегающие экономнолегированные сплави и упрочняющие технологии, обеспечивающие эффект самозакалки. – Маріуполь: ПДТУ, 2009.-567с. Монографія.
 • Чейлях А.П. Экономнолегированные метастабильные сплавы и упрочняющие технологии. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – 483с. Монографія.
 • Сударев В.П., Федосова И.В. Статистическое нормирование и регулирование производственных запасов. – Маріуполь: ПДТУ, 2009.-145с. Монографія.
 • Клюйков С.Ф., Пирч И.И. Подъемники и муфты.- Маріуполь: ПДТУ, 2009.-136с. Підручник.
 • Сударев В.П., Харлашин П.С. Прикладні задачі теорії вірогідності і математичної статистики.- Донецьк: Норд-Прес, 2009.-428с. Навчальний посібник.
 • Харлашин П.С., Евченко В.Н., Плохих А.П., Плохих С.П. Свойства и условия службы огнеупоров.- Харьків: Ізд-во «Контраст», 2009.-408с. Навчальний посібник.
 • Сударев В.П., Харлашин П.С. Пределы.- Маріуполь: ПДТУ, 2009.- 149с. Навчальний посібник.
 • Кравченко В.М., Сидоров В.А., Седун В.Я. Техническое диагностирование механического оборудования.- Донецьк: ВАТ Юго-Восток, 2009.- 459с. Підручник.
 • Шлапак Н.С., Серкутан Т.В. Основы менеджмента.- Маріуполь: ПДТУ, 2009.-347с. Підручник.
 • Холькин А.М. Высшая математика. – Маріуполь: ПДТУ, 2009.- 913с. в 3-х ч. Навчальний посібник.
 • Размышляев А.Д., Миронова М.В. Магнитное управление формированием валиков и швов при дуговой наплавке и сварке.- Маріуполь: ПДТУ, 2009.-245с. Монографія
 • Неупокоева А.К., Бударина Я.В., Стаценко Т.В., Палий Н.В. Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – 366с. в 2-х ч.
 • Троцан А.И. и др. Теория и практика микролегирования с учетом межкристаллитной внутренней адсорбции.- Киев: КИМ, 2009.- 272с. Монографія.
 • Шлапак Н.С., Серкутан Т.В. Менеджмент. – Маріуполь: ПДТУ, 2008.- 242с. Навчальний посібник
 • Губенко В.К., Николаенко И.В, Киркин А.П., Лямзин А.А., Булгакова Ю.В. Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логистики. – Падеборн (Нiмеччина) та iн.; уклад.: О. Бакулич, Я. Лудченко. – К.: НТУ, 2008. – 456с. Монографія.
 • Сударев В.П. Харлашин П.С. Методологія і статистичні дослідження в металургії. – Маріуполь: ПДТУ, 2008.-217с.:ил. Монографія
 • Артюх В.Г. Завантаження і перевантаження в металургійних машинах. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 244с. Монографія
 • Руських В.П., Крівенко С.В., Крівенко О.В., Семаковав В.Б. Технологічні основи автоматичного керування аглодоменним виробництвом. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 150 с. Гриф МОНУ надано 30.01.2008. Посібник
 • Єфременко В.Г. Підвищення довговічності деталей машин. – Маріуполь: 2008. – 184с. Навчальний посібник. Гриф МОНУ № 1.4/18-Г-1427 від 17.06.2008р.
 • Косенко А.А. Технологія і устаткування паяння. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 112с. Навчальний посібник
 • Бутенко Л.Б., Степанідіна Т.Е. Довідковий посібник з російської мови для іноземних студентів, аспірантів і стажистів. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 140с.
 • Алексєєв А.К., Алексєєва О.А. Електрообрудованіє металургійного виробництва. – Маріуполь: 2008. – Навчальний посібник
 • Нестеров О.Ю. Охорона праці в зварювальному виробництві. – Маріуполь: 2008. – 105с. Навчальний посібник
 • Пхайко Е.С. Динаміка і міцність металургійних машин.- Маріуполь: ПДТУ 2008.- 93с. Навчальний посібник
 • Дмітрієва Т.А. Курс загального мовознавства. Частина 1 Історія лінгвістичних учень. – Маріуполь: Пдту,2008.- 162с. Навчальний посібник
 • Серенко О.М., Роянов В.О. Зварювання. Вступ до спеціальності. – Маруполь: ПДТУ, 2008. – 258 с. Гриф Міносвіти і науки України. Підручник
 • Парунакян В.Е., Хара М.В. Загальний курс транспорту.- Маріуполь: ПДТУ, 2008.-203 с. Гриф Міністерства освіти і науки України. Навчальний посібник
 • Маслов В.А. Теплотехніка для металургів( частина II). – Маріуполь: ПДТУ, 2008.- 224 с., Підручник
 • Маслов В.А. Теплотехніка для металургів (частина 1). – Маріуполь: ПДТУ, 2008.- 225 с. Підручник
 • Волошин В.С. Природа отходообразования (у додатку до управління відходами). – Маріуполь: Вид-во «Рената», 2007. – 666 с. Монографія
 • Жежеленко І.В., Саєнко Ю.Л., Бараненко Т.К., Горпініч А.В., Нестеровіч В.В. Вибрані питання несинусоидальных режимів в електричних мережах підприємств. -М.: «Енергоатоміздат», 2007.-296 с. Монографія
 • Малінов Л.С., Малінов В.Л. Економнолегированниє сплави з мартенситными перетвореннями і зміцнюючі технології. – Харків: « ННЦ ХФТІ», 2007.- 346 с.Монографія
 • Белопольський Н.Г. Енвіроника – наука майбутнього розвитку людства. – 3-е видавництво, перераб. і доп./НАН України. Ін-т економіки пром-сти. – Донецьк, 2007. – 436 с.Монографія
 • Демьянченко а.Г., Логутова т.Г. Комплексне управління експортною діяльністю крупного промислового підприємства. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 290 с. Монографія
 • Наукові проблеми сучасної металургії. Збірка наукових праць, присвячена 100-летию народження професора К.Н. Соколова. – Маріуполь: ПДТУ, 2007.-297 с.
 • Хотомлянський F.Л., Черната N.Н. Економіка підприємства. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 548 с. Навчальний посібник
 • Сударев В.П., Харлашин п.С. Статистичні методи і контроль якості металопродукції . – Донецьк: Норд-пресс, 2007. – 337 с. Навчальний посібник
 • Шоботов В.М. Хімічна технологія і техніка промислових підприємств, безпека життєдіяльності. -Мариуполь: ПДТУ, 2007. – 248 с. Гриф Міносвіти і науки України. Навчальний посібник
 • Маслов В.А. Теорія горіння і химико-термической переробки палива. – Маріполь: ПДТУ, 2007.-237 с. Навчальний посібник
 • Кухарь В.В., Данілова Т.Г. Основи екології. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 165 с. Навчальний посібник
 • Солошенко П.В., Дорожко Г.К. Активні методи навчання у курсах інтелектуальної власності.- Маріуполь: ПДТУ. 2007.- 123 с. Гриф Міністерства освіти і науки України . Навчальний пособнік
 • Жаркова Е.М. Загальна теорія перекладу. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 328 с. Навчальний посібник
 • Іщенко А.А. Технологічні основи відновлення промислового устаткування сучасними полімерними матеріалами. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 247 с. Навчальний посібник
 • Большаков Л.А. Літниково-пітающие системи. Конструювання і розрахунок систем літників. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 125 с. Навчальний посібник
 • Саприкин Г.С. Надійність роботи теплоенергетичних установок і систем. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 256 с. Навчальний посібник
 • Саприкин Г.С. Режими роботи і експлуатації Т Э З. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 357 с. Навчальний посібник
 • Бурса А.Г. Internet – технології програмування. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. -184 с. Навчальний посібник
 • Бурса А.Г. Технології проектування складних систем. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 439 с. Навчальний посібник
 • Неупокоєва А.К., Бударіна Я.В., Стаценко Т.В. Навчальний посібник по російській мові для іноземних студентів підготовчого факультету. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 390 с.
 • Неупокоєва А.К., Бударіна Я.В., Іоніна Ю.Н. Навчальний посібник по російській мові (НРС) для іноземних студентів підготовчого факультету. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 84 с.
 • Клімушенко Т.Ф., Палій Н.В., Стаценко Т.В., Неупокоєва А.К. Ввідний фонетико-грамматический курс російської мови для іноземних студентів підготовчого факультету. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 96 с. Навчальний посібник
 • Сердюк І.А., Сердюк А.І., Куркчи В.Н., Савченко В.Г. Технологія прокатного виробництва в прикладах і розрахунках. Частина 2. Виробництво сортового прокату. – Маріуполь: ПДТУ, 2006 – 367 с. Навчальний посібник
 • Логутова Т.Г. Організационно-економічеський механізм державного управління інноваційним розвитком регіону. Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 351 с.Монографія
 • Гулаков С.В., Матвієнко В.Н., Носовський Б.І. Наплавлення під флюсом стрічковим електродом. Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 136 с. Монографія
 • Шевцов Е.К. Технічні засоби автоматики. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 263 с.Навчальний посібник
 • Кузьмін Ю.Д., Розанова в.Г. Основи теорії плавки кольорових металів. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 170 с. Навчальний посібник
 • Бурса А.Г. Мова програмування С++. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. -48 с. Навчальний посібник
 • Жежеленко і.В., Саєнко ю.Л. Якість електроенергії на промислових підприємствах. – 4-е видавництво, перераб. і доп. – М.: Енергоатоміздат, 2005.- 260 с. Монографія
 • Гулаков С.В., Носовський Б.І. Наплавлення робочого шаруючи з регламентованим розподілом властивостей. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – 170 с. Монографія
 • Скребцов А.М. Ливарне виробництво – минуле, сьогодення, майбутнє. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – 210 с. Навчальний посібник
 • Лещинський Л.К., Самотугин С.С. Шаруваті наплавлені і зміцнені композиції. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – 392 с. Монографія
 • Роянов В.О., Зусін В.Я., Самотугін С.С. Віникнення дефектів при зварюванні і споріднених процесах: 2-е вигляд., перероб. і доп. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – 198 с. Навальній посібник
 • Буторіна І.В. Основи стійкого розвитку металургійного виробництва. – Донецьк: Каштан, 2005. – 332 с. Монографія
 • Прітужалов В.Я. Електрічні машини та мікромашини. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – 290 с. Навчальній пособник
 • Харлашин П.С., Волошин В.С., Ершов Г.С., Чадри Т.М., Тарасов В.П., Скребцов О.М., Капланов В.И., Роянов В.О., Лищинский Л.К., Сударев В.П. Металлургия (проблемы, теория, технология, качество). – Мариуполь: ПДТУ. – 2004 – 723 с. Учебник
 • Михеев В.А., Власов В.Т. Специальные краны. – Мариуполь: ПДТУ, 2004. – 424 с.Учебное пособие
 • Назюта Л.Ю., Лактионова О.Е., Рыбко А.С. Затраты в производственно-сбытовых логистических системах: механизм управления. – Донецк, 2004. – 297 с. Монография
 • Сабирзянов Т.Г., Бондарь В.И., Чаудри Т.М., Протопопов Е.В., Харлашин П.С. Термодинамика металлургических расплавов. – Мариуполь, 2004. – 264 с. Монография
 • Зусин В.Я., Серенко В.А. Ссора и наплавка алюминия и его сплавов. – Мариуполь: 2004. – 468 с. Монография
 • Бойченко Б.М., Охотським В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія. – Дніпропетровськ: «Дніпро-Вал», 2004. – 454 с. Монографія
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

10:20
17/08/2018
Непарний тиждень
немає занять