Наукові видання

Науковці і викладачі університету в 2017 році стали авторами 28 монографій, 3-х підручників, 23 навчальних посібників, які отримали гриф Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

ДВНЗ "ПДТУ" > Наука > Наукові видання
 Переклади:
  • Українська
  • Русский
1959

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів відображено у 1197 публікаціях, з яких 482 публікації – наукові статті. З наукових статей 452 надруковано у наукових журналах і 30 у інших виданнях. Із сумарної кількості статей 283 надруковано в фахових виданнях України і 169 – у виданнях за межами України, у т.ч. Польщі, Чехії, Великої Британії, РФ, Сполучених Штатах Америки, Монголії, Киргизії, Словацькій Республіці тощо. У виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних опубліковано 172 статті, серед яких у Scopus – 35, Web of Science – 25, Index Copernicus -108, Google Scholar та ін. – 4. 43 наукові статті опубліковано в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

У дзеркалі наукометричних баз даних ДВНЗ «ПДТУ» займає наступні позиції: кількість цитувань в БД “Scopus” – 308, Web of Science” – 166, сумарний Н-індекс – 8. Найбільшу кількість цитувань і Н-індекс мають д-ри техн. наук, професори: Єфременко В.Г. – 88, Н-індекс – 7; Самотугін С.С.- 37, Н-індекс – 3; Гранкін В.П. – 35, Н-індекс – 4; Малінов Л.С. – 43, Н-індекс – 3; канд. техн. наук Чабак Ю.Г. – 63,            Н-індекс – 5; Сорочан О.М.-53, Н-індекс – 4.

У 2017 році видано збірник наукових статей «Наука та виробництво» (5,7 обліково-видавничих аркуша) і два чергових фахових збірника наукових статей «Вісник Приазовського державного технічного університету» (28.87 обліково-видавничих аркуша, технічні науки) та два томи цього збірника (34,4 обліково-видавничих аркуша, економічні науки). Збірник входить до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus» у частині| економічних наук.


Приазовський державний технічний університет дотримується принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому було прийняте рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки на плагіат – Unicheck. (з повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланням https://ua.unicheck.com/for-education/)

Повна інформація по статтям, монографіям та підручникам розташована на електронному інституціональному репозиторію eIR PSTU.

Збiрники статей

Монографії, підручники

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку