Кафедра технологии международных перевозок и логистики

 • 311
 • 2018/01/16
Лямзин Андрей Александрович

Лямзин
Андрей Александрович

Заведующий кафедрой

кандидат технических наук, доцент

Кафедра «Технологии международных перевозок и логистики» осуществляет подготовку по дневной, заочной, ускоренной, дистанционной и параллельной формам обучения по специальности: 275 Транспортные технологии (по видам), специализации 275.03Транспортные технологии (на автомобильном транспорте), образовательные программы: «Организация международных перевозок», «Логистика транспортных систем» по образовательно-квалификационным уровням:

 • бакалавр (срок обучения – 4 года);
 • магистр ( срок обучения – 1,5 года).

Также действует институт повышения квалификации, дистанционная форма обучения и экстернат.

Документы:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Контактная информация

Телефони:
 • кафедра: (0629) 44-61-45
 • заведущий кафедры: (0629) 44-61-45
Email:
tmpil@gmail.com

Начало подготовки специалистов по транспортным технологиям в ПГТУ было установлено в 1970 году, когда открылась кафедра "Промышленный транспорт". Первый выпуск инженеров промышленного транспорта дневной формы учебы состоялся в 1975 году. С того времени кафедра выпустила около трех тысяч специалистов транспорта.

На новый качественный уровень подготовки специалистов кафедра вышла в 1993 году в связи с переходом на многоуровневую систему (бакалавр, специалист, магистр). И уже в 1994 году на кафедре начинается учеба студентов специальности "Организация международных перевозок", а с 1995 года - специальности "Организация таможенного контроля на транспорте".

В 2000 году с целью развития транспортного направления кафедра промышленного транспорта реорганизована в факультет транспортных технологий в составе двух кафедр: "Промышленный транспорт" и "Технологии международных перевозок и логистики".

Сейчас в составе кафедры технологии международных перевозок и логистики работают 9 высококвалифицированных преподавателей, профессоров, доцентов, кандидатов наук.

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ)

Обґрунтування і прийняття рішень щодо ефективного функціонування транспортних систем металургійних і машинобудівних підприємств, підприємств транспорту; у взаємодії всіх видів транспорту в логістичному ланцюзі: виробник (промисловий транспорт) → магістральний транспорт → порт (транспорт в порту) → транспорт до одержувача → транспорт одержувача вантажу.

ФАХОВИЙ НАПРЯМОК

Технології перевезень і логістичне управління

ОБ'ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Технології забезпечення взаємодії усіх видів транспорту та організація обслуговування клієнтів з надання широкого кола послуг

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Всі види транспортних технологій та транспортні послуги, операції з нерухомістю, будівництвом, найманням та послугами юридичним особам

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

Бакалавр транспортних технологій, спеціаліст або магістр за фахом «Транспортні технології логістичних систем»

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Інженер з транспортних технологій; інженер-проектувальник (планування міст); інженер з впровадження нової техніки і технологій; інженер з безпеки руху; інженер з розрахунків та режимів; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з керування й обслуговування системі; інженер-дослідник

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

Обґрунтовує і приймає рішення у різних ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для вирішення поставлених завдань ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ;

Створення та забезпечення умов ефективного функціонування транспортних систем різного рівня. Застосування методів логістики в міських, регіональних, державних та міжнародних транспортних системах.

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ;

Міжнародні перевезення в ближньому і дальному зарубіжжі на основі новітніх інформаційних технологій, знань основ маркетингової діяльності, володіння двома іноземними мовами. Реалізація оптимізаційних задач взаємозалежної роботи різних видів транспорту і всіх процесів на стиках між ними, правове регулювання поставок і перевезення вантажів. Правове регулювання поставок, митні операції в організаціях, що здійснюють зовнішньоторгівельну діяльність, в портах, підприємствах і на кордонах, з використанням інформаційних технологій, знань державної і двох іноземних мов.

ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА ТРАНСПОРТІ.

Раціоналізація і оптимізація керування транспортними системами морських і річкових портів. Координація взаємодії сухопутних і водних видів транспорту. Прийняття управлінських рішень в логістичних системах різних рівнів складності. Менеджмент екологічної безпеки транспортних систем.Реалізація оптимізаційних задач взаємодії митних органів і служб контролю в Україні при обслуговуванні міжнародних перевезень різними видами транспорту і всіх процесів проходження державного кордону.

Украинско-венгерско-немецкая образовательная программа "Логистика Приазовья" стала основой развития международных контактов кафедры. При участии студентов выполнена научно-практическая разработка "Интерпорт "Мариуполь" (заказ итальянской фирмы "Евроинтерпреза").

Выполненные разработки в проекте "TASIS" "Построение европейско-российско-украинской сетевой структуры для передачи опыта "ноу-хау" в отрасли углубленной экономической подготовки транспортников"

Новые образовательные перспективы открывает проект VETLOG "Менеджмент в отрасли транспорта и логистики", в котором работают сотрудники кафедры вместе с украинскими и європейськими университетами.

Студенты кафедры активно участвуют в международных проектах и программах. В 2010 г. 10 студентов посетило Германию в рамках проекта DAAD (SteelSupplyChain: EconomicalandLogisticalAspects).

Сотрудниками кафедры составлены и поданы на конкурс заявки в международных проектах:

 1. «Развитие потенциала Донецкой и Луганской областей с внедрением интелектуальних транспортных систем», финансирование – ЕС, конкурс проводиться Министерством развития регионов, партнеры – СНУ им. В. Даля
 2. «Know ledge Alliancein Manufacturing Management» (Альянс знаний производственного менеджменту)», финансирования – Министерство иностранных дел Норвегии, партнеры – Норвежский университет наук и технологий, г. Трондхейим
 3. «Creation of occupation guidan ceand social-psychological adaptation Space Train School (Создание школы профориентации на социальной адаптации «Space Train»)», финансирование – Министерство иностранных дел Литвы, партнеры – Вильнюсский технический университет им. Гедымина
 4. Проект Erasmus+K2 на тему: «Инжиринг рисков и кризисов на транспорте».

Сотрудники и студенты кафедры постоянно участвуют в программе DAAD в Университете прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт (Германия). В рамках программы идет обмен студентами: семестровое обучение студентов ПГТУ в Университете прикладных наук. Поездки немецких студентов по целевым программам. Обмен преподавателями: проведение блок-семинаров, чтение семестрового курса лекций. Разработка учебных материалов. Совместная подача заявок и участие в образовательных проектах. Электротехника, машиностроение, логистика, деловой английский, межкультурная коммуникация.

Подготовленные специалисты, кандидаты и доктора наук обеспечивают новые возможности повышения эффективности транспортной отрасли.

Транспортные технологии и логистика - ключевое направление развития экономики Украины и ее международных связей.

В совершенствовании логистических систем большая роль принадлежит выпускникам кафедры.

Эффективность подготовки инженерных кадров, кандидатов и докторов наук определила высокий рейтинг кафедры "ТМП и Л" ГВУЗ "ПГТУ" среди родственных кафедр.

Повідомити про помилку

20:39
19/03/2018
Четная неделя