Образовательные программы

 • 314
 • 2018/04/19

Бакалавр

 1. 015.01 Образовательно-профессиональная программа «Професійна освіта» Квалификация: бакалавр з професійної освіти
 2. 035.03 Образовательно-профессиональная программа «Слов’янські мови та літератури (переклад включно)» Квалификация: бакалавр з філології
 3. 035.04 Образовательно-профессиональная программа «Германські мови та літератури (переклад включно)» Квалификация: бакалавр з філології
 4. 051 Образовательно-профессиональная программа «Економіка підприємства» Квалификация: бакалавр з економіки
 5. 071 Образовательно-профессиональная программа «Облік і аудит» Квалификация: бакалавр з обліку і оподаткування
 6. 072 Образовательно-профессиональная программа «Фінанси, банківська справа та страхування» Квалификация: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
 7. 073 Образовательно-профессиональная программа «Менеджмент» Квалификация: бакалавр з менеджменту
 8. 073 Образовательно-профессиональная программа «Менеджмент транспорту і логістики» Квалификация: бакалавр з менеджменту
 9. 075 Образовательно-профессиональная программа «Маркетинг» Квалификация: бакалавр з маркетингу
 10. 076 Образовательно-профессиональная программа «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Квалификация: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 11. 113 Образовательно-профессиональная программа «Комп’ютерне моделювання» Квалификация: бакалавр з прикладної математики
 12. 122 Образовательно-профессиональная программа «Інформатика» Квалификация: бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 13. 122 Образовательно-профессиональная программа «Комп’ютерні науки» Квалификация: бакалавр з бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 14. 132 Образовательно-профессиональная программа «Прикладне матеріалознавство» Квалификация: бакалавр з матеріалознавства
 15. 132 Образовательно-профессиональная программа «Термічна обробка металів» Квалификация: бакалавр з матеріалознавства
 16. 136 Образовательно-профессиональная программа «Металургія» Квалификация: бакалавр з металургії
 17. 136 Образовательно-профессиональная программа «Металургія чорних металів» Квалификация: бакалавр з металургії
 18. 136 Образовательно-профессиональная программа «Обробка металів тиском» Квалификация: бакалавр з металургії
 19. 144 Образовательно-профессиональная программа «Теплоенергетика» Квалификация: бакалавр з теплоенергетики
 20. 163 Образовательно-профессиональная программа «Біомедична інженерія» Квалификация: бакалавр з біомедичної інженерії
 21. 183 Образовательно-профессиональная программа «Технології захисту навколишнього середовища» Квалификация: бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища
 22. 192 Образовательно-профессиональная программа «Будівництво» Квалификация: бакалавр з будівництва та цивільної інженерії
 23. 231 Образовательно-профессиональная программа «Соціальна робота» Квалификация: бакалавр з соціальної роботи
 24. 242 Образовательно-профессиональная программа «Туризм» Квалификация: бакалавр туризма
 25. 275.03 Образовательно-профессиональная программа «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» Квалификация: бакалавр з транспортних технологій

Магистр

 1. 015.01 Образовательно-профессиональная программа «Професійна освіта (Будівництво)» Квалификация: магістр з професійної освіти
 2. 035.03 Образовательно-профессиональная программа «Слов’янські мови та літератури (переклад включно)» Квалификация: магістр з філологи
 3. 035.04 Образовательно-профессиональная программа «Германські мови та літератури (переклад включно)» Квалификация: магістр з філологи
 4. 051 Образовательно-профессиональная программа «Економіка довкілля і природних ресурсів» Квалификация: магістр з економіки
 5. 051 Образовательно-профессиональная программа «Економіка підприємства» Квалификация: магістр з економіки
 6. 071 Образовательно-профессиональная программа «Облік і аудит» Квалификация: магістр з обліку і оподаткування
 7. 072 Образовательно-профессиональная программа «Фінанси, банківська справа та страхування» Квалификация: магістр з фінансів, банківської справи та страхування
 8. 073 Образовательно-профессиональная программа «Бізнес-адміністрування» Квалификация: магістр з менеджменту
 9. 073 Образовательно-профессиональная программа «Якість, стандартизація та сертифікація» Квалификация: магістр з менеджменту
 10. 073 Образовательно-профессиональная программа «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Квалификация: магістр з менеджменту
 11. 073 Образовательно-профессиональная программа «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Квалификация: бакалавр з менеджменту
 12. 073 Образовательно-профессиональная программа «Управління інноваційною діяльністю» Квалификация: магістр з менеджменту
 13. 073 Образовательно-профессиональная программа «Управління проектами» Квалификация: магістр з менеджменту
 14. 075 Образовательно-профессиональная программа «Маркетинг» Квалификация: магістр з маркетингу
 15. 076 Образовательно-профессиональная программа «Інтелектуальна власність» Квалификация: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 16. 113 Образовательно-профессиональная программа «Прикладна математика» Квалификация: магістр з прикладної математики
 17. 122 Образовательно-профессиональная программа «Інформатика» Квалификация: магістр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 18. 122 Образовательно-профессиональная программа «Інформатика» Квалификация: бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 19. 122 Образовательно-профессиональная программа «Консолідована інформація» Квалификация: магістр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 20. 122 Образовательно-профессиональная программа «Інформаційні системи та технології» Квалификация: магістр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 21. 131 Образовательно-профессиональная программа «Обробка металів за спецтехнологіями» Квалификация: магістр з прикладної механіки
 22. 131 Образовательно-профессиональная программа «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Квалификация: магістр з прикладної механіки
 23. 131 Образовательно-профессиональная программа «Технології та устаткування зварювання» Квалификация: магістр з прикладної механіки
 24. 131 Образовательно-профессиональная программа «Технології машинобудування» Квалификация: магістр з прикладної механіки
 25. 132 Образовательно-профессиональная программа «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» Квалификация: магістр з матеріалознавства
 26. 132 Образовательно-профессиональная программа «Металознавство» Квалификация: магістр з матеріалознавства
 27. 132 Образовательно-профессиональная программа «Термічна обробка металів» Квалификация: магістр з матеріалознавства
 28. 132 Образовательно-профессиональная программа «Прикладне матеріалознавство» Квалификация: магістр з матеріалознавства
 29. 133 Образовательно-профессиональная программа «Металорізальні верстати та системи» Квалификация: магістр з галузевого машинобудування
 30. 133 Образовательно-профессиональная программа «Інструментальне виробництво» Квалификация: магістр з галузевого машинобудування
 31. 133 Образовательно-профессиональная программа «Металургійне обладнання» Квалификация: магістр з галузевого машинобудування
 32. 133 Образовательно-профессиональная программа «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» Квалификация: магістр з галузевого машинобудування
 33. 136 Образовательно-профессиональная программа «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» Квалификация: магістр з металургії
 34. 136 Образовательно-профессиональная программа «Металургія чорних металів» Квалификация: магістр з металургії
 35. 136 Образовательно-профессиональная программа «Обробка металів тиском» Квалификация: магістр з металургії
 36. 141 Образовательно-профессиональная программа «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» Квалификация: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
 37. 141 Образовательно-профессиональная программа «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» Квалификация: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
 38. 141 Образовательно-профессиональная программа «Електротехнічні системи електроспоживання» Квалификация: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
 39. 144 Образовательно-профессиональная программа «Теплоенергетика» Квалификация: магістр з теплоенергетики
 40. 144 Образовательно-профессиональная программа «Енергетичний менеджмент» Квалификация: магістр з теплоенергетики
 41. 151 Образовательно-профессиональная программа «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» Квалификация: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
 42. 151 Образовательно-профессиональная программа «Автоматизоване управління технологічними процесами» Квалификация: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
 43. 163 Образовательно-профессиональная программа «Біомедична інженерія» Квалификация: бакалавр з біомедичної інженерії
 44. 192 Образовательно-профессиональная программа «Промислове і цивільне будівництво» Квалификация: магістр з будівництва та цивільної інженерії
 45. 231 Образовательно-профессиональная программа «Соціальна робота» Квалификация: магістр з соціальної роботи
 46. 275.02 Образовательно-профессиональная программа «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» Квалификация: магістр з транспортних технологій
 47. 275.03 Образовательно-профессиональная программа «Транспортні технології» Квалификация: магістр з транспортних технологій
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.

Повідомити про помилку

19:09
20/04/2018
Четная неделя