eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 28-05-2017 11:52

Конференція

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Рада молодих вчених ДВНЗ “ПДТУ”
Відділ аспірантури і докторантури ДВНЗ “ПДТУ”
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету

11 – 12 травня 2017 року відбудеться ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, фахівців, аспірантів

«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні.
Наука і практика»


Кордонів наукового пізнання і передрікання передбачити неможливо
Д. Менделєєв

Шановні колеги!

Завантажити збірник:
Збірник тез

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», що відбудеться 11-12 травня 2017 p. на базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Мета конференції:

обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, розширення можливостей наукового обміну, зміцнення зв'язків між ВНЗ та промисловими підприємствами України.

Напрямки роботи конференції (секції)

  1. Енергозбереження в електротехнічних комплексах, мережах та системах
  2. Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах
  3. Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості
  4. Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні
  5. Енергоресурсозбереження на транспорті
  6. Інформаційні технології в енергоресурсозбереженні.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Форми участі у конференції: очна, заочна, дистанційна (Skype)

Для успішного проведення конференції просимо надати до оргкомітету на email pgtu.conference@gmail.com заявку на участь у конференції та тези доповідей в електронному вигляді (MS Word), формат А5, поля - 2 см з усіх боків, шрифт: Times New Roman, висота шрифту 10 pt, відступ абзацу - 0,75 см. міжрядковий інтервал - одинарний. Назва тез набирається по центру сторінки великими літерами, жирним шрифтом. Перенесення слів у назві не допускаються, крапка не ставиться. Нижче, через 1,5 інтервалу, ім'я, по батькові (ініціали), прізвище, через кому - посада і місце роботи. Нижче, через 1,5 інтервалу, з нового рядка - текст тез в обсязі 1 - 2 повних сторінок.

Публікація тез у збірнику матеріалів конференції безкоштовна. Для особистої (очної) участі у конференції потрібно сплатити організаційний внесок:

з наданням матеріалів конференції в електронному вигляді:

  • для громадян України – 50 грн.;
  • для громадян інших держав – 10 $ США.

з наданням матеріалів конференції у вигляді збірника праць:

  • для громадян України – 100 грн.;
  • для громадян інших держав – 20$ США.

Оргвнесок включає в себе витрати на: видання програми і матеріалів конференції; орг. заходи. Оргвнесок сплачується на місці.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасники несуть самостійно. Можливе розміщення в гуртожитку ДВНЗ «ПДТУ» або бронювання місць у готелі. Заявки на поселення слід відправляти в оргкомітет.

Заочна та дистанційна форми участі у конференції безкоштовні.
Програма конференції та збірник доповідей у форматі PDF будуть опубліковані на web-сторінці конференції.

Можлива публікація повного тексту доповідей (статей) в журналі «Вісник Приазовського технічного університету. Технічні науки» (входить у перелік наукових фахових видань, в яких можуть бути опубліковані матеріали дисертаційних досліджень). Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google Scholar, Science index (РІНЦ), Open Academic Journals Index, Index Copernicus, SIS (Scientific Indexing Services), ResearchBib, International Institute of Organized Research (I2OR), Directory In-dexing Of International Research Journals - Cite-Factor, доступний у фондах бібліотек: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія), наукова електронна бібліотека Сyberleninka (Росія), Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN), електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "ПДТУ", представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстра-ції інформації НАН України (ІПРІ). З умовами публікації статей можна ознайомитися на сайті: http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech

З питаннями по конференції звертатися до оргкомітету конференції
(вул. Апатова, 115, кор-пус 1, ауд. 140).
моб. (098) 483-10-73
Поднебенна Світлана Костянтинівна
e-mail: pgtu.conference@gmail.com

Адреса оргкомитету (для листування):

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна.

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika