eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 19-04-2016 18:47

Склад членів Вченої ради ДВНЗ "ПДТУ"

1

Волошин В.С.

- голова Вченої ради, ректор університету, завідувач кафедри охорони праці й навколишнього середовища, д.т.н., професор;

2

Євченко В.М.

- заступник голови Вченої ради, перший проректор, завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та тепло-постачання, к.т.н., доцент;

3

Федосова І.В.

- вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.пед.н, професор;

4

Жежеленко І.В.

- радник ректора, завідувач кафедри електрифікації промислових підприємств, д.т.н., професор;

5

Чейлях О.П.

- проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри металознавства та термічної обробки металів, д.т.н., професор;

6

Дмитрієв В.Ю.

- проректор з економіки та перспективного розвитку, к.пед.н.;

7

Ленцов І.А.

- проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;

8

Греков С.С.

- проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;

9

Азархов О.Ю.

- завідувач, професор кафедри біомедичної інженерії, д.м.н.;

10

Анділахай О.О.

- завідувач кафедри технології машинобудування, д.т.н., професор;

11

Андрусенко К.П.

- головний бухгалтер;

12

Белопольський М.Г.

- завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор;

13

Богданова М.О.

- студентка групи ТС-14, студентський декан факультету Транспортних технологій;

14

Бурко В.А.

-в. о.  начальника центру заочного навчання, к.т.н., доцент;

15

Висоцька Г.В.

- завідувач кафедри перекладу, к.ф.н., доцент;

16

Верескун М.В.

- декан факультету Інформаційних технологій, д.е.н., доцент;

17

Гібаленко О.М.

- в.о. завідувача кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, к.т.н., доцент;

18

Голі-Оглу Т.В.

- завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, к.ф.н., доцент;

19

Голюк К. А.

- студентка групи МТ-14, студентський декан Металургійного факультету;

20

Гончар В.В.

- завідувач, професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, д.е.н., доцент;

21

Григоренко К.І.

- студентка групи АЕС-12, голова профбюро Енергетичного факультету;

22

Губенко В.К.

- завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, д.т.н., професор;

23

Гулаков С.В.

- декан Зварювального факультету, д.т.н., професор;

24

Гусєв Ю.В.

- завідувач навчального відділу, доцент кафедри транспортних технологій підприємств, к.т.н., доцент;

25

Єрьоменко Є.Г.

- студент групи ТіУЗ-15-П, студентський декан Зварювального факультету;

26

Єфременко В.Г.

- завідувач кафедри фізики, д.т.н., професор;

27

Захаренко Т.О.

- начальник загального відділу;

28

Зусін В.Я.

- професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;

29

Зюзь В.М.

- завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, к.н.ф.в. та с., доцент;

30

Іщенко А.О.

- завідувач кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії, д.т.н., професор;

31

Капранов М.А.

- студент групи МН-13, голова профбюро Економічного факультету;

32

Капранова Л.Г.

- завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, к.е.н., доцент;

33

Капустін О.Є.

- завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, к.х.н., доцент;

34

Каргін Б.С.

- професор кафедри обробки металів тиском, к.т.н., професор;

35

Ковалевський І.А.

- завідувач кафедри графіки та нарисної геометрії, к.т.н., доцент;

36

Колосок В.М.

- завідувач, професор кафедри менеджменту транспорту і логістики, д.е.н., доцент;

37

Кривошеєнко Є.І.

- директор Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;

38

Крилова Н.І.

- завідувач кафедри філософських наук та історії України, к.і.н., доцент;

39

Курутіна Н.І.

- начальник юридичного відділу;

40

Кухар В.В.

- завідувач кафедри обробки металів тиском, д.т.н., професор;

41

Лазаренко Л.М.

- завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент;

42

Ларіонова С.В.

- начальник відділу кадрів;

43

Літвінов О.П.

- професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, д.і.н;

44

Логутова Т.Г.

- завідувач кафедри інноватики та управління, д.е.н., професор;

45

Луценко А.Р.

- студент групи ЕПП-14, студентський декан Енергетичного факультету;

46

Макуров С.Л.

- завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва, д.т.н., професор;

47

Малінов Л.С.

- завідувач кафедри матеріалознавства, д.т.н., професор;

48

Матвієнко В.М.

- професор кафедри обладнання і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;

49

Марченко І.Ф.

- декан Соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;

50

Маслов В.О.

- професор кафедри теплофізики та тепло-енергетики металургійного виробництва, д.т.н., професор;

51

Меліхов А.А.

- завідувач, професор кафедри економіки підприємств, д.е.н., доцент;

52

Назюта Л.Ю.

- професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;

53

Омельченко Л.С.

- завідувач кафедри фінансів і банківської справи, к.е.н., доцент;

54

Парунакян В.Е.

- завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор;

55

Пасинкова О.В.

- директор науково-технічної бібліотеки;

56

Пінчук О.К.

- начальник відділу дистанційного навчання;

57

Пірч І.І.

- декан факультету Транспортних технологій, завідувач кафедри автомобільного транспорту, к.т.н., доцент;

58

Попова В.А.

- студентка гр. РП-12, сенатор Гуманітарного факультету;

59

Роянов В.О.

- директор Навчально-наукового інституту металургії та зварювання, завідувач кафедри обладнання і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;

60

Руських В.П.

- завідувач кафедри металургії чорних металів, к.т.н., доцент;

61

Сагіров Ю.Г.

- декан факультету Інженерної та мовної підготовки, к.т.н., доцент;

62

Саєнко Ю.Л.

- декан Енергетичного факультету, д.т.н., професор;

63

Самотугін С.С.

- завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, д.т.н., професор;

64

Святний О.І.

- директор Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;

65

Сімкін О.І.

- завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій, к.т.н., доцент;

66

Солошенко П.В.

- директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;

67

Сорочан О.М.

- в.о. завідувача, старший викладач кафедри опору матеріалів;

68

Степанов В.В.

- директор Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;

69

Суглобов В.В.

- декан Механіко-машинобудівного факультету, завідувач кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин, д.т.н., професор;

70

Тарасюк Л.І.

- декан Металургійного факультету, к.т.н., доцент;

71

Тельних Л.В.

- студентка групи КН-13, сенатор факультету Інформаційних технологій;

72

Толпежніков Р.О.

- директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, д.е.н., доцент;

73

Фоміна К.С.

- студентка групи КН-14, голова комісії студентського контролю;

74

Харабет В.В.

- завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, к.пед.н., доцент;

75

Харлашин П.С.

- професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;

76

Холькін О.М.

- завідувач, професор кафедри вищої та прикладної математики, д.ф-м.н., доцент;

77

Хлєстова О.А.

- в.о. завідувача, доцент кафедри теплофізики та тепло-енергетики металургійного виробництв, к.т.н. доцент;

78

Черненко С.О.

- начальник відділу інтелектуальної власності;

79

Чигарьов В.В.

- голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;

80

Чичкарьов Є.А.

- завідувач, професор кафедри інформатики, д.т.н., доцент;

81

Чуть І.Ф.

- начальник планово-фінансового відділу;

82

Шишкін В.В.

- завідувач кафедри теоретичної і прикладної механіки, начальник НДЧ, к.т.н., доцент;

83

Щепка О.А.

- завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, к.ф.н., доцент;

84

Щетінін С.В.

- професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika