eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 31-01-2017 08:41

Річний план закупівель на 2016 рік

Найменування замовника: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070812
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
35.11.1 (Енергія електрична), 35.11.10-00.00
Лот 1 -   відпуск електричної енергії (активної та реактивної) для забезпечення, потреб ДВНЗ "ПДТУ";            
Лот 2 -   Відпуск електричної енергії (активної) для забезпечення потреб гуртожитків № 1 та № 2 ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 -   Відпуск електричної енергії (активної) для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 4 -   Відпуск електричної енергії (активної) для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 5 -   Відпуск електричної енергії (активної та реактивної) для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 6 -   Відпуск електричної енергії (активної) для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ"
2282
2930219,00 грн (два мільйони дев’ятсот тридцять тисяч двісті дев’ятнадцять грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 488369,83 грн (чотириста вісімдесят вісім тисяч триста шістдесят дев’ять грн 83 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
 
35.11.1 (Енергія електрична), 35.11.10-00.00
2282
92500,00 грн (дев’яносто дві тисячі п’ятсот грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 15416,67 грн (п’ятнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн 67 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
СОТ "Олімп"
с.м.т.
Юрїївка
35.30.1 (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води), 35.30.12-00.00
Лот 1 - Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 2 - Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб гуртожитків № 1 та № 2 ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 - Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 4 -   Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 5 - Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 6 - Відпуск теплової енергії для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ".
2282
8697806,60 грн (вісім мільйонів шістсот дев’яносто сім тисяч вісімсот шість грн 60 коп.), в т.ч. ПДВ 1449634,43 грн (один мільйон чотириста сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять чотири грн 43 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
Теплова енергія  
35.30.1 (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води), 35.30.12-00.00
Лот 1 -   Послуга з централізованого постачання гарячої води для забезпечення потреб гуртожитків № 1 та № 2 ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 2 -   Послуга з централізованого постачання гарячої води для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 -   Послуга з централізованого постачання гарячої води для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ".
2282
229632,40 грн (двісті двадцять дев’ять тисяч шістсот тридцять дві грн 40 коп.), в т.ч. ПДВ 38272,06 грн (тридцять вісім тисяч двісті сімдесят дві грн 06 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
 Гаряча вода
06.20.1 (Газ природний, скраплений або в газоподібному стані),        06.20.10-00.00
Лот 1 -   Постачання природного газу для забезпечення потреб корпусу № 4 ДВНЗ «ПДТУ»;
Лот 2 -   Постачання природного газу для забезпечення потреб гуртожитків № 1 та № 2 ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 -   Постачання природного газу для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ".
2282
328686,77 грн (триста двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят шість грн 77 коп.), в т.ч. ПДВ 54781,13 грн (п’ятдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят одна грн 13 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
-
36.00.2 (Обробляння та розподіляння води трубопроводами), 36.00.20-00.00
Лот 1 -   Послуга водопостачання для забезпечення потреб ДВНЗ «ПДТУ»;
Лот 2 -   Послуга водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 -   Послуга водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 4 -   Послуга  водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ".
2282
209131,20 грн (двісті дев’ять тисяч сто тридцять одна грн 20 коп.), в т.ч. ПДВ 34855,20 грн (тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 20 коп)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
-
37.00.1 (Послуги каналізаційні), 37.00.11-00.00
Лот 1 -   Послуга водовідведення для забезпечення потреб  ДВНЗ «ПДТУ»;
Лот 2 -   Послуга водовідведення для забезпечення потреб  Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 3 -   Послуга водовідведення для забезпечення потреб  Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ";
Лот 4 -   Послуга водовідведення для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ".
2282
157713,60 грн (сто п’ятдесят сім тисяч сімсот тринадцять грн 60 коп.), в т.ч. ПДВ 26285,60 грн (двадцять шість тисяч двісті вісімдесят п’ять грн 60 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2015 р.
-
Код ДК 021-2015 (CPV) 30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та приладдя Код ДК 016:2010 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Комплектуючі комп’ютерні матеріали)
2210
76`000,00 грн (сімдесят шість тисяч грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 12666,66 грн (дванадцять тисяч шістсот шістдесят шість грн 66 коп.)
Відкриті торги
вересень 2016 р.
-
Код ДК 021-2015 (CPV) 30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та приладдя Код ДК 016:2010 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Комплектуючі комп’ютерні матеріали)
2210
380`000,00 грн (триста вісімдесят тисяч грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 63333,33 грн (шістдесят три тисячі триста тридцять три грн 33 коп.)
Відкриті торги
вересень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 36.00.2 «Обробляння та розподіляння води трубопроводами», код ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл води (Централізоване водопостачання для забезпечення потреб ДВНЗ «ПДТУ»)
2272
185`863,56 грн (сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот шістдесят три грн 56 коп), в т.ч. ПДВ 30977,26 грн (тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім грн 26 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
ДК 016-2010: 37.00.1 - Послуги каналізаційні, код ДК 021:2015: 90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення (Централізоване водовідведення для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
2`088,35 грн (дві тисячі вісімдесят вісім грн 35 коп), в т.ч. ПДВ 348,06 грн (триста сорок вісім грн 06 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.11.1 "Енергія електрична", код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія (Постачання електричної енергії для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»)
2273
44`209,87 грн (сорок чотири тисячі двісті дев’ять грн 87 коп.), в т.ч. ПДВ 738,31 грн (сімсот тридцять вісім грн 31 коп)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Постачання теплової енергії для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2271
319`394,88 грн (триста дев’ятнадцять грн триста дев’яносто чотири грн 88 коп), в т.ч. ПДВ 53232,48 грн (п’ятдесят три тисячі двісті тридцять дві тисячі 48 коп)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Централізоване постачання гарячої води для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2271
6`959,75 грн (шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять грн 75 коп.), в т.ч. ПДВ 1159,96 грн (одна тисяча сто п’ятдесят дев’ять грн 96 коп)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Централізоване постачання гарячої води для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2271
50`832,00 грн (п’ятдесят тисяч грн вісімсот тридцять дві грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 8472,00 грн (вісім тисяч чотириста сімдесят дві грн 00 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Постачання теплової енергії для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2271
420`790,08 грн (чотириста двадцять тисяч сімсот дев’яносто грн 08 коп.), в т.ч. ПДВ 70131,68 грн (сімдесят тисяч сто тридцять одна грн 68 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Постачання теплової енергії для забезпечення потреб гуртожитку Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2271
224`931,60 грн (двісті двадцять чотири грн дев’ятсот тридцять одна грн 60 коп.), в т.ч. ПДВ 37488,60 грн (тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят вісім грн 60 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 37.00.1 - Послуги каналізаційні, код ДК 021:2015: 90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення (Централізоване водовідведення для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
2`380,63 грн (дві тисячі триста вісімдесят грн 63 коп), в т.ч. ПДВ 396,77 грн (триста дев’яносто шість тисяч 77 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 37.00.1 - Послуги каналізаційні, код ДК 021:2015: 90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення (Централізоване водовідведення для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
13`487,43 грн (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят сім грн 43 коп.), в т.ч. ПДВ 2247,90 грн (дві тисячі двісті сорок сім грн 90 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 36.00.2 «Обробляння та розподіляння води трубопроводами», код ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл води (Централізоване водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
4`910,28 грн (чотири тисячі дев’ятсот десять грн 28 коп.), в т.ч. ПДВ 818,38 грн (вісімсот вісімнадцять грн 38 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
Код ДК 016-2010: 36.00.2 «Обробляння та розподіляння води трубопроводами», код ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл води (Централізоване водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
5`597,52 грн (п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто сім грн 52 коп), в т.ч. ПДВ 932,92 грн (дев’ятсот тридцять дві грн 92 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
ДК 016-2010: 36.00.2 «Обробляння та розподіляння води трубопроводами», код ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл води (Централізоване водопостачання для забезпечення потреб Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ "ПДТУ")
2272
31`712,64 грн (тридцять одна тисяча сімсот дванадцять грн 64 коп.), в т.ч. ПДВ 5285,44 грн (п’ять тисяч двісті вісімдесят п’ять грн 44 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
жовтень 2016 р.
-
ДК 016-2010: 06.20.1 «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані», код ДК 021:2015: 09123000-7 «Природний газ» (Постачання природного газу для забезпечення потреб корпусу № 4 ДВНЗ «ПДТУ»)
2274
68`000,00 грн (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп), в т.ч. ПДВ 11333,33 грн (одинадцять тисяч триста тридцять три грн 33 коп)
Відкриті торги
листопад 2016 р.
-
ДК 016-2010: 06.20.1 «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані», код ДК 021:2015: 09123000-7 «Природний газ»
2274
14`328,96 грн (чотирнадцять тисяч триста двадцять вісім грн 96 коп), в т.ч. ПДВ 2388,16 грн (дві тисячі триста вісімдесят вісім грн 16 коп)
Відкриті торги
листопад 2016 р.
-

Код ДК 021-2015 (CPV) 30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та приладдя; Код ДК 016:2010 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Комплектуючі комп’ютерні матеріали)

2210
75`600,00 грн (сімдесят п’ять тисяч шістсот грн 00 коп), в т.ч. ПДВ 12600,00 грн (дванадцять тисяч шістсот грн 00 коп)
Переговорна процедура закупівлі
листопад 2016 р.
-
ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Централізоване постачання гарячої води для забезпечення потреб гуртожитків № 1 та № 2 ДВНЗ "ПДТУ")
2271
60`998,40 грн (шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн 40 коп), в т.ч. ПДВ 10166,40 грн (десять тисяч сто шістдесят шість грн 40 коп)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2016 р.
-
ДК 016-2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Постачання теплової енергії  для забезпечення потреб ДВНЗ "ПДТУ")
2271
483`940,08 грн (чотириста вісімдесят три тисячі дев’ятсот сорок грн 08 коп), в т.ч. ПДВ 80656,68 грн (вісімдесят тисяч шістсот п’ятдесят шість грн 68 коп)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2016 р.
-
ДК 016-2010: 06.20.1 «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані», код ДК 021:2015: 09123000-7 «Природний газ» (Постачання природного газу) для забезпечення потреб корпусу № 4 ДВНЗ «ПДТУ»
2274
67`993,74 грн (шістдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн 74 коп), в т.ч. ПДВ 11332,29 грн (одинадцять тисяч триста тридцять дві грн 29 коп)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2016 р.
-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.12.2016 р. протокол № 94.

.


Проректор з економіки та перспективного розвитку, голова тендерного комітету
В.Ю. Дмитрієв
Спеціаліст з державних закупівель, секретар тендерного комітету
Н.О. Обухова

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika