eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 22-12-2015 09:06

Кафедра туризму

Завідувач кафедри

Любчук Ольга Костянтинівна
професор, доктор наук з державного управління

Загальна інформація

Кафедра «Туризму» проводить підготовку за спеціальністю 242 «Туризм» у  галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною формою навчання.

Історична довідка

Кафедра «Туризму» була створена наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 09-05 від 21 січня 2015 року. 

Кафедра створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері туризму, які спроможні досягти висот у своїй кар`єрі та житті, відкрити для себе та оточуючих унікальність культур країн світу, своєї країни, реалізувати свій фаховий та лідерський потенціал.

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

  -  українська мова і література,
  - іноземна мова,
  - історія України або географія

Напрями роботи

Кредо професорсько-викладацького складу кафедри – готувати фахівців-лідерів, здатних реалізовувати свій творчий потенціал, вирішувати складні професійні завдання в конкурентному середовищі, досягати особистісного успіху та фінансової незалежності.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: доктор наук, професор, кандидати наук, доцент, старший викладач.
Кафедра співпрацює з навчальними та науково-дослідними установами, це надає можливість студентам брати участь у спільних наукових роботах. Кафедра бере участь у проведенні різноманітних заходів як наукового, так і пізнавального характеру: науково-практичних семінарів, круглих столах, конкурсах, презентацій, присвячених актуальним проблемам туристичної галузі.

Для забезпечення якості практичної підготовки студентів на кафедрі організована робота Науково-туристичного центру та спеціалізованих лабораторій «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства» із залученням номерного фонду гуртожитку №1 ГВУЗ «ПДТУ» та кафе «Орбіта», готельного комплексу «Спартак» з рестораном європейської кухні та кафе домашньої кухні.

Робота навчальних кабінетів та лабораторій спрямована на організацію технічного та методичного забезпечення проведення лекцій, практичних та індивідуальних занять; надання допомоги студентам при самостійному вивченні профільних дисциплін, організацію наукової студентської роботи; проведення тренінгів з питань упровадження та застосування інноваційних технологій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу; ознайомлення студентів із сучасними тенденціями розвитку світового туризму та готельного господарства.

Кафедра «Туризму» обслуговує наступні навчальні дисципліни: «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму», «Організація готельного та ресторанного господарства», «Історія туризму», «Діяльність туристичного агентства», «Управління ризиками в туризмі», «Планування і організація туристичного бізнесу», «Спеціалізований туризм (дитячий, молодіжний, промисловий, релігійний, спортивний)», «Психологія розвитку у сфері туризму», «Управління кадрами та менеджмент конфліктів у туризмі», «Психологія спілкування та споживача туристичних послуг», «Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування». Велика робота приділяється поглибленому вивченню іноземних мов професійного спрямування, студенти вивчають 2 іноземні мови протягом всього навчання в університеті.

Навчаючись у ДВНЗ «ПДТУ» і набуваючи знань у сфері туризму, ви сформуєте конкурентні переваги серед випускників у кар`єрному рості, зможете бути успішними.

Випускник цієї спеціальності готується до роботи у сфері технології та організації туристичної діяльності, розробці та реалізації туристичних продуктів, надання високоякісних послуг екскурсійного обслуговування.
 

Випускники можуть обіймати таки  посади:

 • Фахівця з туристичного обслуговування;
 • Організатора з подорожей (екскурсій);
 • Екскурсовода;
 • Фахівця з організації дозвілля;
 • Фахівця з розвитку туризму;
 • Фахівця з конференц-сервісу;
 • Фахівця із спеціалізованого обслуговування;
 • Інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • Фахівця з туристичної безпеки;
 • Інструктора-методиста з туризму;
 • Технічного фахівця в галузі управління;
 • Інспектора з туризму.

Вибір спеціальності «ТУРИЗМ» - це ВАШЕ успішне, забезпечене майбутнє лідера у сферах обслуговування, менеджменту, реклами, комунікації (іноземні мови).

Контактні телефони
Декан факультету: (0629) 44-65-92
Завідувач кафедри: 096 282-44-61
Lyubchuk@ukr.net


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika