eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 05-05-2017 08:22

Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

Наказ Міністерства освіти та науки України № 820 от 11.07.16 р.
Термін каденції 11.07.2016 – 11.07.2019

Голова спеціалізованої вченої ради

Білопольський Микола Григорович – доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент Академії регіональних наук України. Автор більш ніж 120 наукових публікацій, є керівником науково-дослідних тем, які виконуються на провідних промислових підприємствах. Ветеран праці. Нагороджений почесною грамотою Кабінета Мінистрів України та пам'ятною медаллю за внесок у реформування налогової політики в Україні, медаллю Жукова, медаллю Туган-Барановського. Підготував більше 15 докторів економічних наук та 40 кандидатів, як провідний вчений внесений до Економічної Енциклопедії України.
Контактний телефон – 44-63-13

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Майорова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор . Має 92 наукових публікації в спеціалізованих журналах, одну монографію . Підготувала одного здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: маркетинг , міжнародний маркетинг , логістика , сіті логістика, міжнародні перевезення, зовнішньоторговельні транспортні операції , впровадження логістичних підходів до управління житлово-комунальним господарством.
Контактний телефон – 44-61-39

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Бессонова Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.
Автор 1 навчального посібника з грифом МОН, співавтор 4 монографій, понад 60 статей . Наукові інтереси пов'язані з проблемами інноваційною та інвестиційною діяльністю промислових підприємств , управлінням процесами ресурсозбереження у виробничій сфері.
Підготувала двох кандидатів економічних наук.
Контактний телефон – 44-63-13

Захист дисертацій проводиться за адресою:
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, Бл. А-1.

Кількість захищених дисертацій:

 • кандидатських загалом – 188
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ «ПДТУ» – 105
 • докторських загалом – 19
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ ПДТУ – 10

Планується до кінця року

 • 1 захист докторскої дисертації.

Перелік дисертаційних робот

 
Маматова Лейла Шаміліївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

   Офіційні опоненти:

 • Гринько Тетяна Валеріївна доктор економічних наук, професор
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  завідувач кафедри економіки та управління підприємством, Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)
 • Дресвянніков Дмитро Олександровичкандидат економічних наук «Державний експортно-імпортний банк України»,
  керуючий філією публічного акціонерного товариства (м. Маріуполь)

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 25.11.2016. Захист дисертації відбудеться «26» грудня 2016 р. о 14.00 годині
 
Мордвицька Юлія Сергіївна 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «МЕХАНІЗМ ТРАСНФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ХОЛДИНГІВ»

   Офіційні опоненти:

 • Величко Олександр Петрович – доктор економічних наук, доцент
  Дніпропетровський аграрно-економічний університет
  (м. Дніпро), завідувач кафедри менеджменту і права;
 • Григорак Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент
  Національний авіаційний університет (м. Київ), завідувач кафедри логістики

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 25.11.2016. Захист дисертації відбудеться «26» грудня 2016 р. об 11.00 годині
 
Узун Михайло Валентинович 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «ВНУТРІШНІЙ МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ»

   Офіційні опоненти:

 • Павленко Ірина Ігорівна – доктор економічних наук, професор ПВНЗ «Європейський університет» ( м.Київ), професор кафедри економіки, обліку та аудиту;
 • Огороднікова Наталя Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент
  Бердянське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (м.Бердянськ), заступник начальника бюджетно – фінансового відділу

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 26.12.2016. Захист дисертації відбудеться «27» січня 2017 р. об 11.00 годині
 
Бондарук Юлія Василівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

   Офіційні опоненти:

 • Горошкова Лідія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент
  ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України (м. Запоріжжя),
  професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики;
 • Полторацька Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук
  ДВНЗ «Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського» (м. Київ), доцент кафедри економіки та підприємництва

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 28.02.2017. Захист дисертації відбудеться «31» березня 2017 р. о 14.00 годині
 
Кленін Олег Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «СТРАТЕГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

   Офіційні опоненти:

 • Андрушків Богдан Миколайович – доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України
  Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва;
 • Анісімова Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор
  Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), завідувач кафедри інформаційних систем управління;
 • Жилінська Людмила Олександрівна доктор економічних наук, доцент Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), завідувач кафедри маркетингу та підприємництва.

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 28.02.2017. Захист дисертації відбудеться «31» березня 2017 р. о 10.00 годині
 
Заіка Юлія Андріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПРОИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

   Офіційні опоненти:

 • Паршина Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор
  ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро), завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів;
 • Полторацька Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук
  ДП «Адміністрація морських портів України», фахівець відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 05.05.2017. Захист дисертації відбудеться «09» червня 2017 р. о 10.00 годині
 
Ващенко Валерія Вадимівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації – «УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

   Офіційні опоненти:

 • Зінченко Олена Антонівна – доктор економічних наук, професор,
  професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг)
 • Орлова Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент,
  професор кафедри економіки та підприємництва «Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом» (м. Львів)

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 05.05.2017. Захист дисертації відбудеться «09» червня 2017 р. о 13.00 годині


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika