eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 26-11-2016 06:56

Спеціалізована вчена рада Д 12.052.01 із захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології, технічні науки;
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, технічні науки;
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів, технічні науки
Наказ Міністерства освіти та науки України № 1528
Термін каденції 29.12.2014 – 29.12.2016

Голова спеціалізованої вченої ради

Роянов В’ячеслав Олександрович – доктор технічних наук зі спеціальності 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології, професор, директор навчально-наукового інституту металургії зварювання, завідувач кафедри «Обладнання та технологія зварювального виробництва»,
Контактний телефон – (0629) 44 64 13.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Чейлях Олександр Петрович – доктор технічних наук зі спеціальності 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, завідувач кафедри «Металознавство і термічна обробка металів»,
Контактний телефон – (0629) 44 62 29.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Маслов Володимир Олександрович – доктор технічних наук зі спеціальності 05.16.02 – Металургія чорних та кольорових металів, та спеціальних сплавів, професор, професор кафедри «Теплофізика та теплоенергетика металургійного виробництва»,
Контактний телефон – (0629) 44 64 53.

Захист дисертацій проводиться за адресою:
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, Бл. А-1.

email: d1205201pstu@gmail.com

Перелік дисертаційних робот

 
Бурова Дар’я Володимирівна
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.01 –металознавство та термічна обробка металів.
 
Тема дисертації – «Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою із нагрівом в між критичний інтервал температур»

   Офіційні опоненти:

 • Вакуленко Ігор Олексійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «технологія матеріалів» (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна,
  м. Дніпропетровськ);
 • Бриков Михайло Миколайович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри устаткування і технології зварювального виробництва  (Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя).

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 14.03.2016 року.
Захист відбудеться – 14.04.2016 о 12:00.
 
Субботіна Марія Геннадіївна
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.01 –металознавство та термічна обробка металів.
 
Тема дисертації – «Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації»

   Офіційні опоненти:

 • Єфременко Василь Георгійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри металознавства та термічної обробки металів (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,
  м. Маріуполь);
 • Власовець Віталій Михайлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри  технологічних систем ремонтного виробництва (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків).

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 14.03.2016 року.
Захист відбудеться – 14.04.2016 о 14:00.
 
Малінов Володимир Леонідович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор технічних наук» за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.
 
Тема дисертації – «Розвиток теоретичних основ створення електродних матеріалів, що забезпечують деформаційне мартенситне перетворення в наплавленому металі.»

   Офіційні опоненти:

 • Кузнецов Валерій Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інженерія поверхні» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ);
 • Квасницький В'ячеслав Федорович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання (Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Миколаїв);
 • Рябцев Ігор Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач відділом «Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких та жароміцних сталей» (Інститут електрозварювання імені
  Є.О. патона НАН України, м. Київ).
 • Макаренко Наталія Олексіївна – доктор технічних наук, професор, академік Підйомно-транспортної Академії наук України, завідувач кафедри "Обладнання і технології зварювального виробництва" Донбаської державної машинобудівної академії

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 14.03.2016 року.
Захист відбудеться – 15.04.2016 о 12:00.
 
Власов Анатолій Федорович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор технічних наук» за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.
 
Тема дисертації – «Розвиток наукових і технологічних основ підвищення ефективності застосування екзотермічних сумішей при електродуговому зварюванні і електрошлакових процесах»

   Офіційні опоненти:

 • Сидорець Володимир Миколайович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізики газового розряду і техніки плазми (Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України);
 • Квасницький В'ячеслав Федорович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання (Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Миколаїв);
 • Перемитько Валерій Вікторович доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології і устаткування зварювання (Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України)

 Додаткові опоненти:

 • Кузнецов В.Д. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії поверхні НТУУ "КПІ";

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

ВідгукВідгук

Розміщена на сайті 28.04.2016 року.
Захист відбудеться – 02.06.2016 о 12:00.
 
Выдмыш Павел Александрович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.
 
Тема дисертації – «Повышение эффективности процесса электродуговой сварки воздействием внешнего магнитного поля»

   Офіційні опоненти:

 • Лебедев Владимир Александрович – доктор технических наук,
  старший научный сотрудник, ГП «ОКТБ Института электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины, главный конструктор;
 • Носов Денис Геннадиевич – кандидат технических наук, доцент Днепродзержинский государственный технический университет» (г. Днепродзержинск), доцент кафедры «Технология и оборудование сварки»

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 29.04.2016 року.
Захист відбудеться – 02.06.2016 о 14:00.
 
Койфман Олексій Олександрович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.
 
Тема дисертації – «Підвищення ефективності роботи доменних
повітронагрівачів шляхом збільшення тиску
газу-теплоносія»

   Офіційні опоненти:

 • Грес Леонід Петрович – доктор технічних наук, професор
  Національна металургійна академія України,
  м. Дніпро, професор кафедри екології, теплотехніки і
  охорони праці
 • Cущенко Андрій Вікторович – кандидат технических наук, доцент Головний експерт з технології та якості металургійного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ
  ХОЛДИНГ», м. Маріуполь

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 26.09.2016 року.
Захист відбудеться – 28.10.2016 о 14:00.
 
Пілюгін Євген Іванович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.
 
Тема дисертації – «Совершенствование способов подготовки возврата в агломерационном производстве»

   Офіційні опоненти:

 • Бочка Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор
  ГВУЗ «Национальная металлургическая академия Украины» профессор кафедры «Металлургия чугуна» г. Днепр
 • Руденко Николай Романович – кандидат технических наук, доцент ГВУЗ «Днепродзержинский государственный технический университет»,
  доцент кафедры металлургии черных металлов г. Днепродзержинск

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 18.10.2016 року.
Захист відбудеться – 18.11.2016 о 14:00.
 
Семаков Вадим Вікторович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.
 
Тема дисертації – «Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі»

   Офіційні опоненти:

 • Бочка Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор ДВНЗ «Національна металургійна академія України» професор кафедри «Металургія чавуну» м. Дніпро
 • Меркулов Олексій Євгенович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, вчений секретар м. Дніпро

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 18.10.2016 року.
Захист відбудеться – 18.11.2016 о 14:00.
 
Лоза Аркадий Васильевич
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.03.06 – Сварка и родственные процессы и технологии.
 
Тема дисертації – «Разработка способа повышения эксплуатационной стойкости чаш доменных шлаковозов с применением сварки»

   Офіційні опоненти:

 • Макаренко Наталія Олексіївна – доктор технічних наук, професор
  Донбаська державна машинобудівна академія професор, завідувач кафедри обладнання і технологій зварювального виробництва, м. Краматорськ
 • Малінов Володимир Леонідович – доктор технічних наук, доцент
  інспектор матеріалів та зварювання ПП ТОВ «Бюро Верітас Україна», м. Київ

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 07.11.2016 року.
Захист відбудеться – 09.12.2016 року о 12:00
 
Голуб Денис Михайлович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології.
 
Тема дисертації – «Удосконалення технології наплавленняштампового інструменту із застосуванням порошкового дроту»

   Офіційні опоненти:

 • Перемітько Валерій Вікторович – доктор технічних наук, доцент
  Дніпровський державний технічний університет, МОН України, професор кафедри «Технології та устаткування зварювання»
 • Чейлях Ян Олександрович – кандидат технічних наук
  ПрАТ «Маріупольский металургійний комбінат ім. Ілліча», начальник відділу

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 07.11.2016 року.
Захист відбудеться – 09.12.2016 року о 14:00
 
Уніят Михайло Анатолійович
– дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство і термічна обробка металів
 
Тема дисертації – «Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу»

   Офіційні опоненти:

 • Троцан Анатолій Іванович – доктор технічних наук, професор
  Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
  (м. Київ), головний науковий співробітник відділу зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів (№36)
 • Бекетов Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент
  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України, м. Дніпро, доцент кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів

Дисертація

Автореферат

Відгук

Відгук

Розміщена на сайті 08.11.2016 року.
Захист відбудеться – 08.12.2016 року о 14:00


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika