eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 18-02-2015 11:55

Правила прийому

до Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

1. Загальна частина

1.1. До Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі ліцей) приймаються громадяни України, іноземці, та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та які мають повну загальну середню освіту.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Приймальна комісія:

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • Документ про освіту(оригінал  або його завірену копію);
 • Паспорт ( копія 2шт.,стр.1, 2, 11);
 • Ідентифікаційний номер (копія 2шт.);
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • Характеристика
 • Медичні довідки: (Ф-86; Ф-63);

Паспорт, документи про відношення до військової  служби та документи,що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

4 .Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди та конкурсу атестатів.
4.2. Особи, які без поважних причин не зۥявилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до ліцею не зараховуються.

5. Зарахування

5.1.  Зараховуються поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

5.2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди та конкурсу атестатів, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 •  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • особи, які вступають до професійно – технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

6. Прикінецеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів з дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Правила прийому до ліцею складені згідно типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністрів освіти і науки України
від 14.05.2013 № 499.

6.3. Час навчання зараховується в трудовий стаж. Учням виплачується стипендія. При проходженні виробничої практики учні отримують 50% заробітної плати.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika