eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 15-03-2016 08:26

Конференція

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Рада молодих вчених ДВНЗ “ПДТУ”
Відділ аспірантури і докторантури ДВНЗ “ПДТУ”
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету

20 – 24 квітня 2015 року відбудеться присвячена 85-річчю ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» и 60-річчу аспірантури конференція на тему:

«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»


Я непохитно вірю, що наука і мир
восторжествують над невіглаством і війною
Л. Пастер

Шановні колеги!

Програма конференції

Збірник тез

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», що відбудеться 20-24 квітня 2015 на базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Мета конференції:

обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, розширення можливостей наукового обміну, зміцнення зв'язків між ВНЗ та промисловими підприємствами України.

Напрямки роботи конференції (секції)

 1. Енергозбереження в електротехнічних комплексах, мережах та системах
 2. Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах
 3. Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості
 4. Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні
 5. Інформаційні технології в енергоресурсозбереженні

Програмний комітет конференції:

Волошин В.С., д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Євченко В.М., к.т.н., доц., перший проректор ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна)
Губинський М.В., д.т.н., проф. НМетАУ (м. Днепропетровськ, Україна)
Гулаков С.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Єрьомін А.О., д.т.н., проф., НМетАУ
(м. Днепропетровськ, Україна)
Жежеленко І.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Кассов В.Д., д.т.н., проф. ДГМА
(м. Краматорськ, Україна)
Макаренко Н.О., д.т.н., проф. ДГМА
(м. Краматорськ, Україна)
Маслов В.О., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Мельник С.Г., д.т.н., проф., Інститут проблем лиття НАН України (м. Київ, Україна)
Роянов В.О., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Саєнко Ю.Л., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Тарасюк Л.І., к.т.н., доц. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Троцан А.І., д.т.н., проф. Інститут твердих металів (м. Київ, Україна)
Чейлях О.П., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Чигарьов В.В., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Чичкарьов Є.А., д.т.н., проф. ДВНЗ «ПДТУ»
(м. Маріуполь, Україна)
Чорний О.П., д.т.н., проф., ІЕЕіСУ КНУ ім. М. Остроградського (м. Кременчук, Україна)

Оргкомитет конференции:

Ленцов І.А., к.т.н., доц., проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ»
Погорелова О.Є., зав. аспірантурою і докторантурою ДВНЗ «ПДТУ»
Бурлака В.В., к.т.н., доц., голова Ради молодих вчених ДВНЗ «ПДТУ», голова оргкомітету, голова секції 1
Поднебенна С.К., к.т.н.. доц. каф. ЕПП, відповідальний секретар оргкомітету
Ткаченко К.І., к.т.н., доц. каф. ПТЕУіТС, голова секції 2.
Присяжний А.Г., ст.викл. каф. ОМД, голова секції 3.
Білик О.Г., к.т.н. доц. каф. МіТСП, голова секції 4.
Балалаєва О.Ю., к.т.н., ст. викл. каф. інформатики, голова секції 5.
Савенко О.С., відповідальний секретар редакції журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки»

Увага! Строки подачі заяв та тез доповідей подовжено!

Для успішного проведення конференції просимо надати до оргкомітету на email: pstu-conference@rambler.ru до 1 квітня заявку на участь у конференції та тези доповідей в електронному вигляді (MS Word), формат А5, поля - 2 см з усіх боків, шрифт: Times New Roman, висота шрифту 10 pt, відступ абзацу - 0,75 см. міжрядковий інтервал - одинарний. Назва тез набирається по центру сторінки великими літерами, жирним шрифтом. Перенесення слів у назві не допускаються, крапка не ставиться. Нижче, через 1,5 інтервалу, ім'я, по батькові (ініціали), прізвище, через кому - посада і місце роботи. Нижче, через 1,5 інтервалу, з нового рядка - текст тез в обсязі 1 стор.

Можлива публікація повного тексту доповідей (статей) в журналі «Вісник Приазовського технічного університету. Технічні науки» (входить у перелік наукових фахових видань, в яких можуть бути опубліковані матеріали дисертаційних досліджень). Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google Scholar, Science index (РІНЦ), доступний у фондах бібліотек: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» і виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ).

З умовами публікації статей можна ознайомитися на сайті:
http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech

Вартість публікації доповідей (статей) в журналі «Вісник Приазовського технічного університету. Технічні науки»: 15 грн за повну сторінку формату А4.

Публікація тез у збірнику матеріалів конференції безкоштовна.

Для особистої участі у конференції потрібно сплатити організаційний внесок:

 • з наданням матеріалів конференції в електронному вигляді:
  • для громадян України – 50 грн.;
  • для громадян інших держав – 10 $ США.
 • з наданням матеріалів конференції у вигляді збірника праць:
  • для громадян України – 100 грн.;
  • для громадян інших держав – 20$ США.

Оргвнесок включає в себе витрати на: видання програми і матеріалів конференції; організаційні заходи.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасники несуть самостійно. Можливе розміщення в гуртожитку ДВНЗ «ПДТУ» або бронювання місць у готелі. Заявки на поселення слід відправляти в оргкомітет.

Можлива віддалена участь у конференції.
Програма конференції та збірник доповідей у форматі PDF будуть опубліковані на сайті конференції.

Платіжні реквізити:

р/с № 31254202205734
ГУГКСУ в Донецькій обл., МФО 834016,
код ОКПО 02070812, ИНН 020708105816,
св-во о рег. № 100301199

Призначення: внесок за участь у конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» - 2015, одержувач: ДВНЗ «ПДТУ», оргкомітет конференції.

У разі виникнення труднощів з переказом коштів на банківський рахунок (зокрема для громадян країн СНД) оплату оргвнеску можливо здійснити поштовим переказом в гривнях на ім'я: Бурлаки Володимира Володимировича за адресою: 87543, Україна, м. Маріуполь, вул. Зоряна, будинок 53.

В поле для письмового повідомлення необхідно вказати: Конференція 2015, Ф. І. О. першого автора.

Оплата здійснюється по курсу НБУ (на момент оплати).


З питаннями по конференції звертатися до оргкомітету конференції (вул. Апатова, 115, корпус 2, ауд. 279).
тел. (0629) 44-63-58
моб. (097) 223-67-46
Бурлака Володимир Володимирович

e-mail: pstu-conference@rambler.ru
web-сторінка конференції: www.pstu.edu/conference_PERS2015

Адреса оргкомитету (для листування):
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь,
Донецька область, 87500, Україна.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika