eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:24

Кафедра транспортного менеджменту і логістики

Завідувач кафедри
Колосок Валерія Михайлівна
Доктор економічних наук, професор
Академік Академії економічних наук України
Академік Міжнародної кадрової академії
Член Спец. ради Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ»

Загальна інформація

Кафедра транспортного менеджменту і логістики здійснює підготовку бакалаврів.
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент в сфері транспорту і логістики»

Історична довідка

Кафедра транспортного менеджменту і логістики заснована у 2014 році. Зараз кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Колосок Валерія Михайлівна.

Кадровий потенціал кафедри складається з кваліфікованих викладачів, що мають вчені ступені, звання, досвід наукової і практичної роботи. На кафедрі побудована сучасна матеріально-технічна база для навчання студентів, розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

Напрями роботи

Викладачами кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» здійснюється великий обсяг науково-дослідницької роботи.

Викладачі кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» приймають участь у держбюджетній науково - дослідній роботі, друкують статті у наукових журналах, збірниках наукових праць, а також монографії та навчальні посібники.

  Навчання студентів на кафедрі транспортного менеджменту і логістики проводиться за наступними напрямами:
 • управління транспортно-логістичними системами;
 • забезпечення технологічної цілісності діяльності між транспортом і складами;
 • управління запасами та закупками ресурсів;
 • інформаційно-аналітична діяльність в сфері транспорту і логістики;
 • логістичний інжиніринг;
 • транспортна логістика.

Підготовка за напрямом дає студентам можливість освоїти новітні методи управління транспортними та логістичними системами вантажопотоками, оптимізації витрат у процесі руху товару і вантажопереробки, формування системи управління вантажопотоками з метою мінімізації витрат по руху товару та вантажопереробки.

Міжнародні зв'язки

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки та активно співпрацює із зарубіжними вищими учбовими закладами. Викладачі кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» беруть активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, публікують наукові статті в зарубіжних журналах, збірниках.

В рамках міжнародних зв'язків ПДТУ студенти денної форми навчання мають нагоду вчитися протягом одного семестру закордоном за міжнародними програмами.

Конкурентоспроможність випускників

  Випускники кафедри транспортного менеджменту і логістики спеціальності «Менеджмент у сфері транспорту і логістики» можуть виконувати:
 • організаційно-управлінську, комерційну роботу на посадах менеджера та логіста з управління різними видами транспорту, спеціаліста зі складського руху митних та господарчих складів, спеціаліста із зовнішньоекономічної діяльності, експедитора з перевезення вантажів; координатора логістичних процесів; менеджера із закупівлі логістичних послуг; фахівця відділу контролю якості у сфері логістики;
 • інформаційно-аналітичну роботу з побудови внутрішньої інформаційної системи організації (моніторинг ринку транспортних послуг), планування і контролю логістичних систем, створювання баз даних, оцінки ефективності управлінських рішень.

Працевлаштування випускників

  Фахівці в галузі транспорту та логістики можуть працювати в:
 1. транспортно-експедиційних та логістичних компаніях (ТОВ «АЗОВПРОМТРАНС», ТОВ «ЛЕМТРАНС», ТОВ «ЛОГИТРАНС», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГта інші);
 2. транспортних компаніях з авіаперевезень (VIP TRANSFER CAR, Універсальне агентство з продажу авіаперевезень МФ);
 3. транспортних компаніях з залізничних перевезень (Маріупольський промисловий залізничний транспорт, Донбасстранзитсервіс, Азоввнештранс та інші);
 4. транспортних компаніях з вантажних перевезень (ТОВ «АЛГОСЕРВІС», МПП «АЗІЯ»);
 5. транспортних компаніях з морських, пасажирських перевезень;
 6. логістичних операторах (LIS Shipping, Логістичний центр «Азов Логістик Сервіс», ТОВ «Лоджис Мультімодал Сервіс» та інші);
 7. транспортні та логістичні підрозділи підприємств, холдингів.

Адреса кафедри:

вул. Казанцева 3а , 9 корпус, 4 поверх , ауд. 446.

Контактні телефони

Завідуюча кафедрою: (0629) 44-61-12,
Кафедра: (0629) 44-61-20, 44-61-23
Методичний кабінет: (0629) 44-61-22


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika