eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 11-02-2014 13:12

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ВІДІБРАНІ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ II-ГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗІ «ЕНЕРГЕТИКА»

ВНЗ
Автор
Назва роботи
Вінницький національний технічний університет
Кравчук Сергій Васильович
Оптимізація місць під’єднання та потужностей відновлювальних джерел електроенергії в електричних мережах
Вінницький національний технічний університет
Гайдейчук Олександр Анатолійович
Енергоефективне теплохолодопостачання житлової будівлі
Вінницький національний технічний університет
Коваленко Анастасія Дмитрівна
Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти при змінних режимах роботи
Вінницький національний технічний університет
Русятинська Аліна Олександрівна
Керування компенсуючими пристроями в умовах несиметрії напруги в електричній мережі
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Риженков Дмитро Вікторович
Аналіз та дослідження енергетичних характеристик перетворювача частоти стосовно мережі живлення та розробка заходів щодо їх поліпшення
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Птушкін Євген Анатолійович
Гібридна система електроживлення з інерційним накопичувачем енергії для спеціалізованих видів транспорту
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
Амбарцумян Ані Норайровна
Розробка та дослідження систем теплопостачання на основі сонячної енергії. Розробка теплоакумулюючої установки
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
Смєлий Максим Геннадійович
Дослідження процесів теплообміну та перетворення сонячної енергії в геліосистемах з метою підвищення їх ефективності
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Юрченко Людмила Миколаївна
Разработка математической модели режимов работы БАВР в системе электроснабжения с двигательной нагрузкой
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Стойчев Станіслав Валерійович
Реализация алгоритма БАВР для систем собственных нужд электростанции
Дніпродзержинський державний технічний університет
Павленко Анастасія Сергіївна
Дослідження теплової роботи металевого рекуператора
Дніпродзержинський державний технічний університет
Журова Вікторія Ігорівна
Підвищення енергетичних характеристик асинхронних електроприводів на базі асинхронного двигуна з фазним ротором
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Земський Денис Романович
Дослідження співвідношення гармонік при перетворенні електричної енергії в системі тягового електропостачання постійного струму
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Клименко Анастасія Анатоліївна
Дослідження зворотного акустичного зв’язку в теплотехнічних процесах металургійного виробництва
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Теодорський Сергій Володимирович
Чорна Анастасія Олександрівна
Раціональне використання надлишкової енергії рекуперації на електрифікованій залізниці
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Міхеєв Олексій Вікторович
Реактивна потужність та енергетичні показники тягової мережі електричного транспорту постійного струму
Запорізький національний університет
Мартиненко Віктор Вікторович
Пристрій для демонстрації перетворення теплової енергії в механічну
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Полюхович Галина Валеріївна
Шевчук Віталій Степанович
Розробка засобів для підвищення надійності систем електропостачання електробурів
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського
Бондаренко Юлія Олегівна
Система керування вітроенергетичною установкою з компенсацією реактивної потужності в мережі
Кіровоградський національний технічний університет
Бондаренко Анастасія Володимирівна
Комплексна оцінка енергетичного потенціалу альтернативних джерел для оптимізації паливно-енергетичного балансу Кіровоградської області
Львівський національний аграрний університет
Дубів Юрій Васильович
Обґрунтування показників малої дериваційної гідроелектростанції на гірській річці
Миколаївський національний аграрний університет
Сезоненко Артем Володимирович
Разработка систем распределения активной мощности автономной электростанции с газодизель-генераторами
Національний авіаційний університет
Каленюк Крістіна Ігорівна
Система автоматизованого проектування світлодіодних світильників
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Рябінін Святослав Олександрович
Дослідження поверхневого опору ізоляції електроенергетичного обладнання
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Улько Олександр Валерійович
Оптимальне проектування турбінних профілів за допомогою степеневих багаточленів
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Зайцева Наталя Геннадіївна
Вплив просторового профілювання направляючих лопаток на течію в ступені турбіни
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шевченко Марина Юріївна
Чисельні дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини на енергетичні характеристики високонапірної радіально-осьової гідротурбіни
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Трофімов Михайло Володимирович
Дослідження внутрішнього стійкості генеруючого вузла енергосистеми з різнорідними електричними станціями
Національний університет "Львівська політехніка"
Іванович Марія Романівна
Захист металу низькотемпературних поверхонь нагріву котлів від корозії
Національний університет "Львівська політехніка"
Бінкевич Тарас Володимирович
Оцінка надійності схем грозозахисту повітряних ліній електропересилання
Національний університет "Львівська політехніка"
Ференсович Роман Ярославович
Жила Оксана Іванівна
Аварійні розмикання вторинних обмоток трансформаторів струму
Національний університет водного господарства та природокористування
Авраменко Олександр Олександрович
Степанюк Наталія Миколаївна
Дослідження енергоефективності штучних джерел світла
Національний університет харчових технологій
Камлаченко Євген Олексійович
Мацюк Марія Миколаївна
Експериментальні дослідження теплообміну в робочому каналі плівкового випарного апарата
Національний університет цивільного захисту України
Афанасьєв Руслан Юрійович
Дослідження систем зберігання водню у формі гідридів інтерметалідів
Національний університет цивільного захисту України
Шевченко Вікторія Олексіївна
Яворський Олег Андрійович
Значення, місце та перспективи розвитку атомної енергетики України
Національний університет цивільного захисту України
Черножуков Дмитро Миколайович
Любченко Аліна Павлівна
Електроенергетика України: сучасний стан та перспективи
Севастопольський національний технічний університет
Ратушний Володимир Михайлович
Оптимальний інваріантний вибір параметрів електротехнічних систем
Сумський державний університет
Сорокіна Дарія Віталіївна
Математична модель системи повітропостачання промислового підприємства
Таврійський державний агротехнологічний університет
Щербакова Оксана Іванівна
Розробка способу визначення відстані до пошкодження та його типу у розгалуженій електромережі 6-35 кВ
Українська інженерно – педагогічна академія
Ключка Євген Павлович
Оцінка залежності температури димових газів на виході з топки парового котла від додаткового непередбачуваного засмоктування повітря
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Сухін Віталій Володимирович
Волокнево-оптичні системи та зерно
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Дяченко Олександр Васильович
Споживачі - регулятори та їх місце у вирішенні питань нерівномірності графіка електричних навантажень
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Говорова Катерина Владленівна
Підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки систем освітлення міст


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika