eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 10-07-2017 12:17

Програми вступних випробувань для здобуття ОКР «Бакалавр»

1. Вступ на базі повної середньої освіти.

  Іспит можуть здавати лише абітурієнти, що мають таке право за законом
 • абітурієнти, що мають захворювання, які перешкоджають ЗНО за висновком ВКК та центру оцінювання.

Програма екзаменів узгоджена зі шкільною навчальною програмою на здобуття середньої освіти.

Екзамен проводиться у вигляді тестування.

Вага окремих питань та правила заповнення відповідей будуть доведені під час іспитів.

Іспит Файл
Англійська мова
Історія України
Математика
Фізика
Російська мова та література
Українська мова та література

3. Вступ на базі ОКР молодший спеціаліст для продовження навчання (за умови якщо спеціальність відповідає спеціальності диплому абітурієнта згідно з п. Правил прийому).

Абітурієнти здають тестування за фахом, яке відповідає вступної спеціальності.

Вступник отримує листівку з 10 питаннями у рамках програми.

Вага окремих питань та правила заповнення відповідей будуть доведені під час іспитів.

Програми тестування за фахом

Шифр спец. Назва спеціальності Файл
275 «Транспортні технології (Організація перевезень і управління на промисловому транспорті)
275 «Транспортні технології» (Організація міжнародних перевезень)
275 «Транспортні технології» (Транспортні системи)
275 «Транспортні технології» (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)
072 «Фінанси і кредит»
051 «Економіка підприємства»
075 «Маркетинг»
073 «Менеджмент»
073 «Менеджмент в сфері транспорту і логістики»
071 «Облік і аудит»
141 «Електротехніка та електротехнології»
144 «Теплоенергетика»
136 «Металургія». Спеціальність: Металургія чорних металів. Освітня програма: металургія чавуну
136 «Металургія». Спеціальність: Металургія чорних металів. Освітня програма: металургія сталі
136 «Металургія». Спеціальність: Обробка металів тиском
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
122 «Інформатика»
122 «Комп’ютерні науки»
133 «Галузеве машинобудування». Освітні програми: металургійне обладнання, металорізальні верстати та системи
131 «Інженерна механіка». Спеціальність: технології машинобудування
131 «Зварювання»
191 «Архітектура та містобудування»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
015 «Професійна освіта (Будівництво)»
035 «Переклад». Переклад з двох іноземних мов – англійської та німецької
035 «Переклад». Російсько-український переклад

Програми вступних випробувань для здобуття ОКР: «Магістр» на основі ОКР «Бакалавр»

 • Вступ на базі ОКР бакалавр для продовження навчання та здобуття ОКР спеціаліст на спеціальність, що відповідає спеціальності у дипломі.
  Абітурієнти проходять комплексне тестування, яке складається з 10 питань за фахом та одного питання з іноземної мови.
 • Вступ на базі ОКР бакалавр, (а також вищої освіти, яка дорівнюється до ОКР бакалавр) для продовження навчання на спеціальності та здобуття ОКР магістр.
   Абітурієнти проходять
  • тестування за фахом, який відповідає вступної спеціальності;
  • тестування з англійської мови.
 • Вступ на базі ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на спеціальності розділу “Специфічні категорії”
  Абітурієнти проходять тестування з іноземної мови.
  Вага окремих питань та правила заповнення відповідей будуть доведені під час іспитів.
Іспит Файл
Програма тестування з англійської мови.

Для вступу за спеціальністю "Енергетичний менеджмент" з розділу “Специфічні категорії” необхідно успішно скласти додаткові іспити.
Матеріал для підготовки до додаткових іспитів: "Методические указания и тестовые вопросы для подготовки к вступительному экзамену для поступающих в магистратуру по специальности «Энергетический менеджмент» "

Програми тестування за фахом

Шифр спец. Наименование специальности Файл
Факультет транспортних технологій
275 Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
275 Організація перевезень і управління на транспорті (промисловому)
275 Організація перевезень і управління на транспорті: організація міжнародних перевезень; організація митного контролю на транспорті
275 Транспортні системи
Енергетичний факультет
141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
141 Електротехнічні системи електроспоживання
144 Теплоенергетика
144 Теплоенергетика
136 Промислова теплотехніка
Металургійний факультет
136 Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Металургія чорних металів. Освітня програма: металургія чавуну
136 Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Металургія чорних металів. Освітня програма: металургія сталі
136 Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Металургія чорних металів. Освітня програма: фізико-хімічні дослідження металургійних процесів
136 Спеціальність: металургія. Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Обробка металів тиском.
Освітня програма: прокатне і волочильне виробництво; ковальсько-штампувальне виробництво
136 Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
136 Спеціальність: металургія. Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
132 Спеціалізація: Термічна обробка металів
132 Металознавство
132 Композиційні та порошкові матеріали, покриття
132 Технології та устаткування зварювання
132 Прикладне матеріалознавство
Факультет машиинобудування та зварювання
133 «Галузеве машинобудування». Освітні програми: "Металургійне обладнання"
133 Подъемно-транспортные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
015 «Професійна освіта (Будівництво)»
Економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Банківська справа
071 Облік і аудит
051 Економіка підприємства
Професійна освіта (Економіка)
075 Маркетинг
073 Менеджмент організацій і адміністрування
073 Логістичний менеджмент
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма: «Інтелектуальна власність», «Якість, стандартизація та сертифікація»
Соціально-гуманітарний факультет
231 Соціальна робота
035 Переклад. Спеціалізація: Переклад з двох іноземних мов – англійської та німецької
035 Переклад. Спеціалізація: Переклад з двох іноземних мов – англійської та німецької
Факультет інформаційних технологій
113 Прикладна математика
122 Комп'ютерні науки. Освітня програма: Консолідована інформація
122 Комп'ютерні науки. Освітня програма: Інформатика
122 Комп'ютерні науки. Освітня програма: Інформаційні системи і технології
151 Автоматизоване управління технологічними процесами
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika