eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 25-05-2017 05:10

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра економічної теорії та підприємництва здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр».

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання:

 • Бакалавр - 4 р.;
 • Магістр (Освітня програма «Інтелектуальна власність») – 1,5 р.

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
Ліцензійний обсяг (магістр) – 15 осіб

Прийом на навчання за спеціальністю за ОКР бакалавр здійснюється після отримання середньої освіти або диплома молодшого спеціаліста.
Предмети ЗНО: українська мова та література, історія України, математика або географія.

Прийом в магістратуру здійснюється після отримання диплома бакалавра з усіх спеціальностей.
Умови вступу до ВНЗ: http://pstu.edu/index.php?id=864

Навчання за спеціальністю на освітньому рівні бакалавр передбачає:

Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.

Випускники одержують сучасні знання та уміння з питань професійної та практичної підготовки:

 • Основи підприємницької та торгівельної діяльності;
 • Товарознавство;
 • Поведінка споживачів;
 • Економіка торгівлі;
 • Основи та організація біржової діяльності;
 • Торгівельні мережі;
 • Підприємництво і бізнес-культура;
 • Захист прав споживачів;
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;
 • Аналіз і прогнозування біржової діяльності;
 • Потенціал і розвиток підприємства;
 • Біржові ринки;
 • Стратегія бізнесу;
 • Основи економічної кон'юнктури;
 • Основи стандартизації, метрології та управління якості;
 • Форми організації підприємницької діяльності;
 • Інформаційні системи і технології в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;
 • Управління запасами та логістика;
 • Бізнес-планування та оцінка бізнесу;
 • Операційний менеджмент;
 • Організація власного бізнесу;

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Магістр 

Освітній напрям: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма: «Інтелектуальна власність»

Термін навчання

 • за денною формою – 1,5 роки
 • за заочною формою – 1,5 роки

Прийом в магістратуру здійснюється після отримання диплома бакалавра, спеціаліста і магістра з усіх спеціальностей.

Кваліфікація: магістр
Навчання здійснюється за державним замовленням за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Випускники одержують сучасні знання та уміння з питань: 

• набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо); 
• оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
• розпоряджання правами інтелектуальної власності; 
• ліцензійних та авторських договорів тощо; 
• комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 
• захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
• управління інтелектуальною власністю в організації (підприємстві); 
• економіки інтелектуальної власності.

За умови додаткового навчання випускники мають можливість отримати спеціальності: 

• патентний повірений України;
• судовий експерт з питань пов’язаних з інтелектуальною власністю; 
• професійний оцінювач об’єктів інтелектуальної власності.

Значення інтелектуальної власності для економічного зростання і розвитку України:

 • Інтелектуальна власність приваблює прямі іноземні інвестиції
 • Інтелектуальна власність сприяє інноваційній діяльності
 • Інтелектуальна власність сприяє науково-дослідній і дослідно-конструкторській роботі (НДДКР) та переданню технологій
 • Інтелектуальна власність допомагає компаніям монетизувати свої винаходи і забезпечити зростання
 • Захист інтелектуальної власності допомагає малим і середнім підприємствам
 • Інтелектуальна власність приносить користь споживачам і суспільству в цілому.


Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом магістра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: «Інтелектуальна власність», можуть займати такі посади:

 • керівники творчих груп виконавців,
 • розробники технологій та інформаційних ресурсів;
 • керівники інноваційних проектів, інноваційних підприємств та фірм;
 • керівники підрозділів закладів культури, мистецтва, видавництв та засобів масової інформації, що займаються питаннями авторських та суміжних прав;
 • начальники лабораторій, відділів, центрів та інших функціональних підрозділів державних, акціонерних та приватних підприємств, організацій та фірм, які займаються створенням, захистом та використанням об’єктів промислової власності;
 • адміністратори різних рівнів, які координують діяльність підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • експерти, консультанти, оцінщики і аудитори нематеріальних активів;
 • помічники адвокатів і суддів; викладачі ВНЗ;
 • митні інспектори і брокери;
 • працівники антимонопольного комітету та інших органів державного управління, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;
 • наукові співробітники в науково-дослідних організаціях;
 • Патентні повірені України (представники у справах інтелектуальної власності);
 • інженери – патентознавці підприємств.

Міжнародні зв'язки

Кафедра активно співпрацює з зарубіжними університетами. Налагоджені зв’язки не тільки в науковій сфері, а й в обміні студентами. У 2014 році в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус (освітня програма ЄС) кафедрою заключено договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія). За якою наші студенти мають можливість стажуватися на протязі семестру в Болгарії. Заключено договори про співпрацю з Каунаським технологічним університетом (Литва),

Кафедра активно співпрацює з зарубіжними університетами. Налагоджені зв’язки не тільки в науковій сфері, а й в обміні студентами. У 2014 році в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус (освітня програма ЄС) кафедрою заключено договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія). За якою наші студенти мають можливість стажуватися на протязі семестру в Болгарії. Заключено договори про співпрацю з Каунаським технологічним університетом (Литва), Горійським державним навчальним університетом, м. Горі, Грузія у науковій сфері.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Контактні телефони

Кафедра: (0629) 44-63-28
Завідувач кафедри: (0629) 44-63-46
Методичний кабінет: (0629) 44-63-27
E-mail: economteor.pstu@gmai.com
Адреса кафедри: вул. Університетська, 7 ауд. 5.321, 5.319
Ми на:  facebook: https://www.facebook.com/Кафедра-економічної-теорії-та-підприємництва-ПДТУ-Маріупль-445362462465577/ 
- Відкрита група «076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika