eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 18-01-2017 08:28

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу в 2017 році

Шифр та галузь знань
Код та спеціальність підготовки бакалаврів
Спеціалізація (освітня програма)
Конкурсні предмети
03 Гуманітарні науки
035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно))
слов’янські мови та літератури (переклад включно)
 • українська мова і література,
 • історія України,
 • російська мова або іноземна мова
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
германські мови та літератури (переклад включно)
 • українська мова і література,
 •  історія України,
 •  іноземна мова (англійська, німецька, французька)
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економіка підприємства
 •  українська мова і література,
 • історія України,
 • іноземна мова (англійська, німецька, французька) або математика
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Маркетинг
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
 • українська мова і література,
 • математика,
 •  іноземна мова (англійська, німецька, французька) або історія України
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент транспорту і логістика
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Комп’ютерне моделювання
 • українська мова і література,
 • математика,
 • іноземна мова (англійська, німецька, французька) або фізика
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформатика
Комп’ютерні науки
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Технології машинобудування
Автоматизація та механізація при зварюванні та споріднених технологіях
Інноваційні технології зварювання та споріднених процесів
132 Матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство
Термічна обробка металів
Металознавство
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Матеріалознавство і комп’ютерний дизайн матеріалів
133 Галузеве машинобудування
Металорізальні верстати та системи
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Металургійне обладнання
136 Металургія
Металургія чорних металів
Обробка металів тиском
Промислова теплотехніка
Ливарне виробництво
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані  технології
Автоматизоване управління технологічними процесами
18 Виробництво та технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
Архітектура будівель і споруд
192 Будівництво та цивільна інженерія
Промислове та цивільне будівництво
01 Освіта
015.01 Професійна освіта (Будівництво)
Професійна освіта (Будівництво)
27 Транспорт
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
 • Транспортні системи (за видами)
 • Організація перевезень і логістичне управління на промисловому транспорті
 • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 • Організація міжнародних перевезень
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
16 Хімічна та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
Біомедична інженерія
 • українська мова і література,
 • математика,
 • іноземна мова (англійська, німецька, французька) або біологія
23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
Соціальна робота
 • українська мова і література,
 •  історія України,
 •  іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська) або біологія
24 Сфера обслуговування
242 Туризм
Туризм
 • українська мова і література,
 • історія України,
 • іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська) або географія

 


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika