eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 09-06-2017 10:47

ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД ТА КОНКУРСІВ

Переможці II етапу Всеукраїнської олімпіади
у 2016/2017 навчальному році

1. КЛИМЕНКО Олександра  Олександрівна
студентка групи  ВТ-16-М  факультету інформаційних технологій
Диплом  І ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Веб-технології та веб-дизайн»
Керівник: завідувач кафедри інформатики, професор Чичкарьов Євген Анатолійович

2. ЮРЧЕНКО Іван Володимирович
студент групи  ТіУЗ-13  факультету машинобудування та зварювання
Диплом  І ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання»
Керівники:  завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор  Матвієнко Володимир Миколайович, профессор кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва Роянов В'ячеслав Олександрович

3. ХАРЧЕНКО Ігор Сергійович
студент групи  ПТ-13  факультету транспортних технологій
Диплом  ІІ  ступеня
Олімпіада з напрямку «Транспортні технології» спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті»
Керівник: старший викладач кафедри транспортних технологій підприємств Красулін Олександр Станіславович

4. ДОЛЯ  Данило Тарасович
студент  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІ  ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

5. ЄЛІСЄЄВА Юлія Володимирівна
студентка  групи ОМД-13  металургійного факультету
Диплом  ІІ  ступеня
Олімпіада з напряму «Металургія»
Керівники: завідувач кафедри обробки металів тиском, професор  Кухар Володимир Валентинович,  доцент кафедри обробки металів тиском Присяжний Андрій Григорович

6. КУЛИШОВА  Олена Олексіївна
студентка групи  ЕП-16-М   економічного факультету
Диплом  ІІІ ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Економіка підприємства»
Керівник: заступник декана економічного факультету, доцент  Черната Тетяна Миколаївна

7. ПЯТИГОРЕЦЬ  Ярослав Васильович
студент групи  ЕПП-12 енергетичного факультету
Диплом  ІІІ ступеня
Олімпіада з дисципліни «Цивільний захист»
Керівники: викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища  Тимофєєв Микола Сергійович, асистент кафедри Ніжельська Юлія Петрівна

8. ЩЕРБАК Микита Валерійович
студент  групи ІВ-16-М  економічного факультету
Диплом  ІІІ ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Інтелектуальна власність»
Керівник: завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва,  доцент Капранова Лариса Григорівна

9. ЛЮБАРЦЕВ Вадим Володимирович
студент групи  ЕПП-13  енергетичного факультету
Диплом  ІІІ ступеня
Олімпіада зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»
Керівники: декан  енергетичного факультету, професор Саєнко Юрій Леонідович, доцент кафедри електрифікації промислових підприємств  Саравас Вікторія Євгенівна

10. РЕПАШЕВСЬКИЙ  Анатолій Едуардович
студент групи  ТіУВ-13  факультету машинобудування та зварювання
Диплом  ІІІ ступеня
Олімпіада з напрямку «Зварювання» зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
Керівники: професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва  Щетинін Сергій Вікторович, доцент кафедри металургії і технології зварювального виробництва  Білик Олександр Григорович

11. ДОЛЯ Данило, КАНІВЕЦЬ Владислав, ЗДРАЗДАС Денис
студенти  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  за І  командне місце
Олімпіада зі спеціальності «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

12. ЄЛІСЄЄВА Юлія, ТРИМА Владислав, ХОРОШУН Олексій, БЕРЕЗКА Вікторія
студенти  групи ОМД-13  металургійного факультету
Диплом  за ІІ  командне місце               
Олімпіада зі спеціальності «Металургія»
Керівники: завідувач кафедри обробки металів тиском, професор  Кухар Володимир Валентинович,  доцент кафедри обробки металів тиском Присяжний Андрій Григорович

 Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році

1. ЛЮБАРЦЕВ Вадим Володимирович
студент групи  ЕПП-13  енергетичного факультету
Диплом  І ступеня
Конкурс з галузі наук «Енергетика»
Диплом  І ступеня
Конкурс з напрямку «Електротехніка та електромеханіка»
Диплом  І ступеня
Конкурс з напрямку «Гірництво»
Керівник: декан  енергетичного факультету, професор Саєнко Юрій Леонідович

2. МИХАЙЛЕНКО  Денис Олегович
студент  групи  ПТМ-12  факультету машинобудування та зварювання
Диплом  І ступеня
Конкурс зі спеціальності «Машини для земельних, дорожніх і лісотехнічних робіт»  
Керівник: доцент кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин  Лаврик Валерій Павлович

3. ТЕЛЬНИХ Людмила Володимирівна
студентка  групи КН-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс зі спеціальності «Інформаційні технології»
Керівник: доцент кафедри комп'ютерних наук Левицька Тетяна Олександрівна

4. ГРИГОРЕНКО Катерина Ігорівна
студентка групи  АЕС-12  енергетичного факультету
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс з галузі наук «Енергетика»
Керівник: доцент кафедри електрифікації промислових підприємств Дяченко Михайло Дмитрович

5. ПОДЛІПСЬКИЙ Данило Ігорович
студент групи  ПТЕ-13  енергетичного факультету
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс з галузі наук «Енергетика»
Керівник: старший викладач кафедри промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання   Житаренко Володимир Михайлович

6. ЄГОРОВ Валерій Олександрович
студент групи  ТіУВ-12  факультету машинобудування та зварювання
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс з напряму «Зварювання»
Керівники: професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва Щетинін Сергій Вікторович, доцент кафедри  Білик Олександр Григорович

7. ПАРХОМЕНКО Анна Олександрівна
студентка групи  МТЛ-14  факультету транспортних технологій
Грамота  за ІІ  місце
Конкурс  «Транспортна логістика»
Керівник: завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор Колосок Валерія Михайлівна

8. КАНІВЕЦЬ Владислав Романович
студент  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

9. КЛЮЄВ Дмитрій Сергійович
студент  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІ ступеня
Конкурс з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

10. НЕМИЧ Владислав Миколайович
студент  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Інформаційні технології»
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс зі спеціальності «Інформатика та кібернетика»
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

11. ЛИТВИНЕНКО Сергій Едуардович
студент  групи МА-13  факультету інформаційних технологій
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Інформаційні технології»
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс зі спеціальності «Інформатика та кібернетика»
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація»
Керівники: доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Воротнікова Злата Євгенівна, асистент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Кобиш Олена Іванівна

12. ВОЛОСЕНКО  Ірина Олександрівна
студентка групи МТ-13 металургійного факультету
Диплом ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Металургія»
Диплом ІІІ ступеня
Конкурс з напрямку «Фізика»
Керівник: завідувач кафедри фізики  професор Єфременко Василь Георгійович

 13. КУССА Роман Олександрович
студент групи МТ-13 металургійного факультету
Диплом ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Металургія»
Керівник: завідувач кафедри фізики,  професор Єфременко Василь Георгійович

14. НАГНІБЕДА  Микита Миколайович
студент групи ОМД-16-М металургійного факультету
Диплом ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Металургія»
Керівник: завідувач кафедри обробки металів тиском,  професор  Кухар Володимир Валентинович

15. БОГДАНОВА Марія Олегівна
студентка  групи ТС-14  факультету транспортних технологій
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Транспортні системи»
Керівник: професор кафедритехнологій міжнародних перевезень і логістики Губенко Володимир Костянтинович

16. ЗАХАРОВ Максим Юрійович
студент групи  ТіУЗ-13  факультету машинобудування та зварювання
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Зварювання»
Керівник: професор кафедри автоматизації і механізації зварювального виробництва Размишляєв Олександр Денисович

17. БІБІК Оксана Ігорівна
студентка групи  МК-16-М економічного факультету
Диплом ІІІ ступеня
Конкурс з напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці»
Керівник: завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,  доцент Гончар Вікторія Василівна

18. ПЯТИГОРЕЦЬ  Ярослав Васильович
студент групи  ЕПП-12 енергетичного факультету
Диплом  ІІІ ступеня
Конкурс з галузі наук «Цивільна оборона та пожежна безпека»
Керівник: викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища  Тимофєєв Микола Сергійович


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika