eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 15-09-2011 06:35
< ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс
23.03.2017 06:43 Вік: 147 days
Автор: Зав.кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, к.е.н. Капранова Л.Г.

ЛІЦЕНЗОВАНО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!


Кафедра економічної теорії та підприємництва здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем«бакалавр».

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання:

 • Бакалавр - 4 р.;
 • Магістр (Освітня програма «Інтелектуальна власність» ) – 1,5 р.

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

 • Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
 • Ліцензійний обсяг (магістр) – 15 осіб

Прийом на навчання за спеціальністю за ОКР бакалавр здійснюється після отримання середньої освіти або диплома молодшого спеціаліста.

Предмети ЗНО:

 • українська мова та література,
 • історія України,
 • математика або географія.

Умови вступу до ВНЗ: http://pstu.edu/index.php?id=864

Навчання за спеціальністю на освітньому рівні бакалавр передбачає:

Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

ЗАПРОШУЄМУ ВСЇХ БАЖАЮЧИХ НА НАВЧАННЯ У ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika