eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 10-03-2015 08:21

Маріупольський машинобудівний коледж (ММК)

Директор
Кривошеєнко Євгеній Іванович

Загальна інформація

Маріупольський машинобудівний коледж є державним вищим учбовим закладом II рівня акредитації, який дозволяє молоді отримати базову вищу освіту і кваліфікацію «Молодший спеціаліст». Технікум здійснює підготовку на базі повної середньої освіти за наступними напрямами і спеціальностями: спеціальність «Економіка підприємства» (напрям «Економіка підприємства»), спеціальність «Бухгалтерський облік» (напрям «Облік і аудит»), спеціальність «Розробка програмного забезпечення» (напрям «Програмна інженерія»), спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» (напрям «Інженерна механіка»), спеціальність «Зварювальне виробництво» (напрям «Зварка»).

Історична довідка

Маріупольський машинобудівний коледж заснований в липні 1969 року рішенням Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР для забезпечення швидкозростаючих виробничих потужностей заводу важкого машинобудування (ЖЗВМ, в даний час - ВАТ «Азовмаш») кваліфікованими кадрами середньої ланки управління.
Засновниками технікуму по праву слід вважати колишнього директора ЖЗВМ Володимира Федоровича Карпова і першого директора технікуму Валентина Сергійовича Кисельова. До 1995 року навчання в технікумі проводилося тільки по вечірній формі, контингент студентів складався в основному з робітників-практиків заводу важкого машинобудування. В 1995 році технікум перейшов на денну і заочну форми навчання.
В 1997 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію мережі вищих учбових закладів», Машинобудівний технікум ввійшов до складу Приазовського державного технічного університету як структурний підрозділ.

Напрями роботи

Маріупольський машинобудівний коледж розміщений в двох учбових корпусах, які мають спеціалізовані учбові кабінети і лабораторії, оснащення яких відповідає найсучаснішим вимогам, що забезпечує виконання учбових програм і планів в повному об'ємі. У розпорядженні викладачів і студентів достатня кількість сучасних персональних комп'ютерів, з'єднаних в локальні мережі з виходом в Інтернет. В процесі навчання використовуються як ліцензійне програмне забезпечення, так і власні розробки. У розпорядженні студентів простора бібліотека з багатим переліком науково-технічної і економічної літератури, періодичних видань.

Впроваджена комплексна система виховної роботи, пріоритетні напрями якої полягають в прищепленні молоді загальнолюдських цінностей, пропаганді здорового способу життя, організації змістовного дозвілля, запобіганні асоціальної поведінки, розвитку студентського самоврядування. Учбово-виховний процес здійснюють 53 педагогічні працівники, з'єднані в 5 предметних комісій. Більше 80% викладачів мають вищу і першу категорії.

В коледжі працює підготовче відділення, де можна отримати додаткові знання з української мові, математики, інформатики, інших предметів. Знання, які одержують абітурієнти на підготовчих курсах, дозволяють успішно пройти незалежне зовнішнє тестування і витримати конкурс під час вступу до вищих учбових закладів України.
Студенти проходять практику на провідних промислових підприємствах, в організаціях, банківських структурах. Згідно рейтингам, випускники розподіляються і прямують на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод», ЗАТ «Азовелектросталь», Маріупольська філія Приватбанку та ін.

Відомості про спеціальності

«Зварювальне виробництво» – по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – металообробка і робітничу кваліфікацію з професії «Електрозварник ручного зварювання» або «Контролер зварювальних робіт». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» в якості: електрозварювальників ручного зварювання, електрозварювальників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар-складальник металевих конструкцій, контролер зварювальних робіт, технік-технолог, нормувальник, майстер дільниці, технік-конструктор.
«Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування» - випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – інженерна механіка і робітничу кваліфікацію з професії «Слюсар–ремонтник» або «Контролер верстатних і слюсарних робіт». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи у відділі головного механіка, ремонтно-механічному цеху, ремонтних базах цехів, в інших відділах підприємства машинобудування на посадах: механіка, майстра, технолога, спеціаліста з нормування праці, а також у інших службах підприємств машинобудування. Молодший спеціаліст може працювати на робочих місцях в цехах цих підприємств, зв'язаних з монтажем, плановим технічним обслуговуванням та ремонтом складної техніки, де потрібний підвищений рівень професійної підготовки.
«Розробка програмного забезпечення» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію техніка програміста з напряму – інформатика та обчислювальна техніка і робітничу кваліфікацію з професії «Оператор комп'ютерного набору». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислюваної техніки. Молодший спеціаліст може займати посади інженера програміста, техніка відділу програмування і підготовлений до таких видів діяльності: проектно-технологічної, експлуатаційно-технологічної, виробничо-організаційної видів діяльності. Випускники цієї спеціальності можуть працювати на будь-якому підприємстві у якості системного адміністратора, програміста, адміністратора баз даних.
«Економіка підприємства» — випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – економіка підприємства і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг. Випускники працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності.
«Бухгалтерський облік» — випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – бухгалтерський облік і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці цієї спеціальності підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності. Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури. Випускники можуть працювати на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, а також на посадах, що підлягають комплектуванню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Контактні телефони

Адміністрація коледжу: (0629) 56-08-43
Директор: (0629) 56-08-43
E-mail: mmt@mariupol.net
http://mt-pgtu.at.ua/


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika