eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 16-03-2015 17:09
Положення про інститут підвищення кваліфакації

Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ

Солошенко Павло Васильович
директор Інституту підвищення кваліфікації

Інститут підвищення кваліфікації Приазовського державного технічного університету був заснований 15 листопаду 1994 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 318. Керівництво інститутом підвищення кваліфікації здійснює директор, кандидат технічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, доктор філософії, відмінник освіти України Солошенко Павло Васильович  На сьогоднішній  час ІПК забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності, згідно отриманої ліцензії. ІПК має два відділка - навчальний( відповідає за студентів які навчаються за прискореною формою) та  підвищення кваліфікації.

Розміщений в окремому навчальному корпусі, інститут має у своєму складі 15 навчальних аудиторій, у тому числі комп'ютерні класи. Кожного року в стінах інституту навчаються, проходять перепідготовку, підвищують кваліфікацію сотні студентів і слухачів.
За замовленнями в інституті навчаються представники практично всіх підприємств, організацій і установ Маріуполя і регіону. Це працівники холдінгу «Метінвест», працівники комунальних і податкових служб, банківські працівники і представники різних фірм. Проводяться також спеціалізовані курси для інженерно-технічних працівників за різними напрямками і курси для резерву на заміщення ва­кантних посад керівних працівників цехів, відділів і служб промислових підприємств, курси підвищення кваліфікації вчителів шкіл, курси підвищення квалі­фікації спеціалістів та курси перевірки їхніх знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. За 10 років курси підвищення кваліфікації пройшли більше 4000 інженерно-технічних працівників і фахівців різних підприємств та організацій. Враховуючи потреби підприємств і організацій міста у навчанні ІТР і спеціалістів, ІПК ДВНЗ «ПДТУ» отримав лі­цензію Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації з усіх ба­зових напрямків університету. На сьогоднішній день інститут готує спеціалістів за 15-ма спеціальностями.

Навчальний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, провідними спеціалістами і господарськими керівниками, які, як практики, постійно вносять пропозиції з поліпшення якості підготовки спеціалістів. Все це сприяє професійному росту випускників.  За цей час випущено 2240 дипломованих спеціалістів, які отримали другу вищу освіту. Багато хто з них займає високі керівні посади на промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах. Нині в ІПК навчаються близько 3000 студентів не тільки з Маріуполя, а і Донецької, Луганської, Запорізької областей. Представники підприємств достатньо високо оцінюють рівень підгото­вки спеціалістів-випускників ПДТУ. Більшість з них відповідають  встанов­леній в університеті моделі: високий рівень професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, воло­діння іноземною мовою, питаннями з екології та безпеки життєдіяльності у галузі праці спеціаліста.  Міська рада м. Маріу­поль залучила Інститут підвищення кваліфікації  ДВНЗ ПДТУ у 2012-2014 році для підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл, педпрацівників позашкільних навчальних закладів  та керівників нової форми  управління житловим фондом  міста. Інститут підвищення кваліфікації розміщений в окремому навчальному корпусі загальною площею 1858,9 кв. м. загальною кількістю 360 посадкових міст, які використовуються для проведення лекцій, практичних, семінар­ських занять та  2 комп’ютерні класи загальною кількістю  40 посадкових міст, які використовуються для проведення лабораторних і практичних завдань. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для організації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 10 серверів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням. 728 комп’ютера підключено до загальної комп’ютерної мережі, створеної на оптичному волокні з виходом у мережу.  Корпус ІПК був відремонтований  та оновлений у вересні 2014 року. Усі аудиторії, як навчальні так і адміністративні отримали сучасне обладнання та меблі. Усе це дозволяє говорити про належ­ний стан розвитку соціальної інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимогам вищої школи України. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.  Вже чотири роки ІПК ДВНЗ «ПДТУ» співпрацює з обласним та міським  центрами зайнятості щодо проведення курсів підвищення кваліфікації. Завдяки співпраці пройшли навчання більш ніж 200 осіб. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має розвинену матеріально-технічну базу, сучасне навчально-технічне обладнання й устаткування; аудиторний фонд, наявність комп’ютерних класів і спеціальних лабораторій, можливість використовувати предметні кафедральні аудиторії дає змогу слухачам ІПК якісно готуватися до складання комплексних тестів та підсумкових реферативних робот.

Також  в ІПК працює підготовче відділення яке було створене у квітні 2005 року (наказ № 63-05 від 28.04.2005 р.).

Завідувач відділення Півень Наталя Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства. Основний  напрямок  роботи підготовчого відділення:

  • пошук та залучення до навчання талановитої молоді;
  • підвищення загальноосвітнього рівня школярів і студентів;
  • високоякісна підготовка слухачів до складання ЗНО, а також вступних іспитів до вищих навчальних закладів (для тих, хто закінчив школу до 2007 року);
  • кваліфікована допомога молоді у виборі свого майбутнього - профорієнтаційна робота, покликана на реалізацію інтересів і можливостей кожного слухача;
  • підготовка слухачів до подальшого навчання в університеті та адаптації в студентському колективі;

В ІПК працює професійний  та  дружній колектив, якій забезпечую якісне функціонування на­вчального підрозділу ДВНЗ «ПДТУ».


Телефони відділів ІПК
Заступник директора Завгородній  Федір Іванович – тел. 33-65-37
Навчальний відділ – Шевченко Наталія  Костянтинівна, Тимошенко Ольга Анатоліївна, Покровська Галина Іванівна – тел. 44-61-92,  33-45-01
Підвищення кваліфікації - Белкіна Владлена Володимирівна, Романенко Максим Володимирович – тел. 44-61-82


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika